Egyszerűsödnek az építési engedélytől való eltérés szabályai

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019.03.04. 08:18

Közzétéve: 2019.02.23. 21:58

Ahogy egyre több építési tevékenységre nem kell építési engedélyt kérni, azzal párhuzamosan csökken azon tevékenységeknek a köre, amelyek tekintetében nem szükséges módosított építési engedélyt sem kérni. Az Eljárási kódexben 2019. február 12-i hatállyal változtak az engedélytől eltérés szabályai, valamint az építési engedélyhez nem kötött tevékenységek listáját tartalmazó 1. számú melléklet is.


Magyar Közlöny: 2019. évi 19. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet
Hatály: 2019. február 12.
 

Az építési engedélytől való eltérés új szabályai


Az építési engedély nélkül végezhető építési munkák, módosítások egyik első nagyobb szabadságfokkal rendelkező előírása volt, hogy az építési engedély alapján épülő épület kivitelezésekor felmerülő módosításokra nem kellett újabb végleges építési engedélyt kérni, ha az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem változtatja meg az építmény
a) tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját,
b) helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit,
c) - helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén - településképet meghatározó homlokzati elemeit,
d) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel és nem változtatja meg az építmény a) pontban foglalt jellemzőit, elemeit, de az építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de az építési naplóval igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek, vagy
e) az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.

Miután az egyszerű bejelentésre vonatkozó új jogszabályi normák megjelentek párhuzamosan az Eljárási kódex 1. számú mellékletében meghatározott építési engedély nélkül végezhető munkák körének jelentős kibővítésével (lásd: Alig maradt építési engedélyhez kötött tevékenység), így a fent részletezett jogszabályhely módosítása is időszerű lett, tekintve, hogy részben kiüresedett.

Azzal, hogy az építmények közül a lakóépületek széles skálájára már építési engedélyt nem kell kérni, illetve a bővítésnek nem minősülő építési munkák szintén építési engedély nélkül elvégezhetők, és a módosítások építési naplóban történő dokumentálásnak is megvannak a részletszabályai, így a jogszabályalkotó már tulajdonképpen leszabályozta azt az esetet, amikor egy építési engedély alapján épülő épületnél, bővítésnek nem minősülő építési munkával térnek el.

A jogszabályhely egyszerűsítése után a végleges építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, kivéve, ha
a) az eltérés - helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén - nem változtatja meg az építmény településképet meghatározó homlokzati elemeit,
b) a zártsorú vagy ikres építésű építmény esetén a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét nem érinti, és az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység, vagy
c) az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.

Fontos megemlíteni, hogy a módosítás után, az eltéréseket az elektronikus építési naplóban kell dokumentálni, amely megvalósulási állapotot tartalmazó dokumentáció a használatbavételi engedélyezési vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás megindításának feltétele. Tehát a megvalósulási dokumentációt a használatbavételi eljárás megindítása előtt már el kell készíttetnie építtetőnek, mivel anélkül nem indítható meg az eljárás [13/2019 (II. 11.) Korm. rend. 13. §; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 22. § (1) – (2) bek.].
 

Közforgalom elől elzárt telken út és parkoló építéséhez nem kell már építési engedély


Az Eljárási kódex módosítása ismét bővítette az építési engedély nélkül végezhető munkák körét. Valószínűleg, több, a joggyakorlatban előforduló eset elemzése után, ezúttal a közforgalom elől elzárt telken út és parkoló kiépítése került be a már meglévő műtárgyak (áteresz, bejáró-, átjáró-híd) engedély nélkül építhető csoportjába.

Szintén az Eljárási kódex 1. számú mellékletét érinti, hogy a mobil illemhelyeken túl már az épített illemhelyek is engedély nélkül megvalósíthatóak. A csoportos illemhelyek építése továbbra is építési engedély köteles maradt.

2019. február 12. napjától már nem csak a növénytermesztésre szolgáló, hanem a gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása nem építési engedély köteles tevékenység. A mérnöki szemmel elsőre furcsa módosításnak vélhetően az az indoka, hogy az utóbbi évek kutatásai alapján a gombákat a szakemberek már nem sorsolják a növények közé (!). Amennyiben ez a módosítás indoka, akkor meg kell, hogy állapítsuk, hogy az építésügy éleslátása és egyéb tudományok iránti érzékenysége példaértékű, mivel nemcsak az épített környezet, hanem az élővilággal kapcsolatos tudományos kutatások ütőerén is rajta tartja a kezét [13/2019 (II. 11.) Korm. rend. 18. §; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. számú melléklet 16., 22., 30. pont].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt