Az építtető dönthet a veszélyhelyzet időtartama alatt kiadott tűzvédelmi követelmények alkalmazásáról

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2022.03.18. 12:58

Közzétéve: 2022.01.30. 17:44

A jogalkotó – a hivatalos indokolás szerint – a gazdaság segítése céljából javaslatválasztási lehetőséget adott az építtetőnek, hogy a 2020. november 3-án hatályos tűzvédelmi rendelkezéseket, vagy az azt követően hatályba lépett szigorúbb követelményeket alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy veszélyhelyzet alatt (de egy konkrétan meghatározott időtartamban) az építtető saját maga döntheti el, hogy a beruházás szempontjából szigorúbb vagy kedvezőbb követelményeket tartja be.


Magyar Közlöny: 2020. évi 38. szám, 2021. évi 121. szám
Új jogszabály: 113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet, 2021. évi XCIX. törvény
Hatályos: 2021. március 11., 2021. december 1.
 

Döntési lehetőség biztosítása az építtető részére 2021. március 11-e után


A Kormány rendeleti szinten tette lehetővé, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett, 2020. november 4-étől fennálló veszélyhelyzet időtartama alatt az építtető a választásától függően
a) jogszerűen alkalmazhatja - függetlenül az alkalmazhatóságukra megállapított rendelkezésektől -
aa) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
ab) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,
ac) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, illetve
ad) az aa)-ac) alpont szerinti törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
bármely építmény tekintetében a 2020. november 4-ét követően hatályba lépett vagy lépő, új kötelezettséget megállapító vagy meglévő kötelezettséget szigorító rendelkezését (a továbbiakban együtt: új előírás), vagy
b) - az új előírás helyett - jogszerűen alkalmazhatja az a) pont aa)-ad) alpontja szerinti jogszabályoknak 2020. november 3. napján hatályos rendelkezését [113/2021. (III. 10.) Korm. rend. 2. § (1) bek.].
 

Az építtető választási lehetősége a 2021. március 11-ét követően meginduló vagy folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásban már alkalmazható volt.Lényeges, hogy a Kormány ezt a lehetőséget a megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben is alkalmazhatóvá tette, ezért azokon az építkezéseken is lehet a kedvezőbb előírásoknak megfelelően kivitelezni, amelyek 2021. március 11-én már végleges építési engedéllyel rendelkeztek [113/2021. (III. 10.) Korm. rend. 2. § (2) bek.].

A veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályvesztése után az Országgyűlés törvényi szinten rögzítette a fenti előírásokat. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény szerint az építtető választási lehetősége 2022. június 30-ig áll fenn. A törvény a 2021. március 11-e és 2022. június 30-a között folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásban, valamint a megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben is megerősítette az építtető választási lehetőségét [2021. évi XCIX. tv. 155. § (1)-(2) bek.]. Ha a hatósági eljárás vagy a kivitelezés megkezdődik 2022. június 30-ig, akkor a hatóságok a 2020. november 3-án hatályos tűzvédelmi követelményeket kérheti számon a teljes beruházás időtartama alatt [2021. évi XCIX. tv. 155. § (3) bek.].

Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy 2021. december 1. napjától – amikortól a 113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet hatályát vesztette – az építtetői választási lehetőség nem vonatkozik azokra a közbeszerzésieljárás-köteles vagy a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházásokra, amelyek becsült értéke eléri vagy meghaladja a 700 000 000 Ft-ot [2021. évi XCIX. tv. 155. § (4) bek.].
 

Vizsgálni kell az OTSZ és Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek hatályosságát


A 113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet és a 2021. évi XCIX. törvény lényegében egy határnapot határoz meg, amely időpont előtt, illetve után hatályos jogszabály műszaki követelményei jogszerűen figyelembe vehetőek. A követelmények körének meghatározása a tűzvédelmi törvény alapján kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek hatályosságának vizsgálatát igényli.

A 2020. november 3. napján hatályos előírásokhoz az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel beiktatott módosításai tartoznak. Az OTSZ nagymértékű módosítását jelzi, hogy 106 paragrafus foglalkozik a rendelet módosításával, kiegészítésével és törlésével. A 2020. január 22-én lépett változásokat ÖSSZEFOGLALÓ cikk és táblázat ide kattintva érhető el.

Az érvényben lévő műszaki irányelvek (kiemeltük azokat, amelyek 2020. november 3-a után léptek hatályba):
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Tűzterjedés elleni védelem (azonosító:TvMI 1.4:2020.07.20.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Kiürítés (azonosító:TvMI 2.4: 2021.07.15.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Hő és füst elleni védelem (azonosító:TvMI 3.3:2020.01.22.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Tűzoltó Egységek Beavatkozását Biztosító Követelmények (azonosító:TvMI 4.2:2020.01.22.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Beépített tűzjelző berendezés tervezése, telepítése (azonosító:TvMI 5.2:2020.01.22..)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Beépített tűzoltó berendezés tervezése, telepítése (azonosító:TvMI 6.3:2020.01.22.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem (azonosító:TvMI 7.4:2020.01.22.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció (azonosító:TvMI 8.4:2020.01.22.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (azonosító:TvMI 9.2:2020.01.22.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Szabadtéri rendezvények (azonosító:TvMI 10.2:2020.01.22.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői (azonosító:TvMI 11.2: 2020.01.22.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Felülvizsgálat és karbantartás (azonosító:TvMI 12.4: 2021.07.15.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Robbanás elleni védelem (azonosító:TvMI 13.2:2021.01.15.)
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Kockázati osztályba sorolás (azonosító:TvMI 14.1:2020.01.22.)

A tervezés során mindig az alkalmazott OTSZ a mérvadó, az ott rögzített követelménynek megfelelő műszaki megoldást, műszaki irányelvet lehet csak alkalmazni. Ha az új műszaki irányelv is teljesíti az adott követelményt azt is lehet alkalmazni. A TvMI szövegében is lehetnek a kihirdetését követően változások, ezért érdemes alaposan tájékozódni a tervezés, kivitelezés megkezdését megelőzően.
 


Kép forrása: pixabay.com

Az OTSZ-ről az Építésijog.hu oldalon IDE kattintva elérhető, a Flamella Kft. által készített "tervezőbarátra" szerkesztett összefoglalóban az alábbiak segítik a tájékozódást:
- tartalomjegyzékkel látták el a szöveget,
- a fejezetek külön oldalon kezdődnek,
- a táblázatokat a jobb átláthatóság érdekében színekkel jelölték meg, ill. töltötték ki,
- a hivatkozott jogszabályokat beszerkesztették az alapjogszabályba,
- kék színnel feltüntették a BM OKF felé bejövő kérdéseket és a BM OKF válaszait.
- a TvMI-ik fő szövegrészeit és mellékleteit az adott jogszabályi ponthoz rendelve.

A TERVEZŐI OTSZ című szakmai anyagban OTSZ korábbi módosításainak dátuma és a változás indokának rövid leírása is nyomonkövethető, így megállapítható, hogy melyik követelmények voltak hatályosak 2020. november 3-án. A jogszabályi pontokhoz a vonatkozó TvMI szövegrészek, módosítások hozzárendelésre kerültek.

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt