01. TEMATIKÁK, KÖVETELMÉNYEK

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.09.22. 21:53

Közzétéve: 2008.08.18. 13:15


Kedves Hallgató!


Az alábbi tájékoztatóban megismerheti  a SZIE Tájépítészeti és Településmérnöki Kar MsC képzés Közigazgatási és jogi ismeretek, valamint a Közigazgatási jog kurzusainak tematikáit, és a félév teljesítésének feltételeit.

Jó tanulást kívánok!

dr. Jámbor Attila

 

6KM64KJINM Közigazgatási és jogi ismeretek Táj_MSC (2. félév)
6KM64KOZJOGTM Közigazgatási jog Település_MSC (4. félév)


 

Oktatás célja: A kurzus célja speciálisan a kivitelezési tevékenységre, és az építési folyamatban résztvevőkre vonatkozó jogszabályi rendelkezések bemutatás, az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokra vonatkozó rendelkezések alapul vételével.

Tantárgy tartalma: Elsődlegesen az építésügyi és a kapcsolódó közigazgatási jogszabályokat vesszük át, kitérve az ingatlan-nyilvántartási előírásokra is. Az építési folyamat szereplői felelősségének és feladatának meghatározását követően az építésfelügyeleti hatóság eljárását és szankcióit mutatjuk be. A hallgató megismerheti az építmények létesítési feltételeit, illetve a településkép-védelmi rendszer főbb előírásait. Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokra vonatkozó rendelkezések gyakorlati életben történő alkalmazását vizsgáljuk meg, konkrét esetek, szerződések, bírósági határozatok elemzésével. Az építőipari terület speciális jellegzetességei miatt érintjük a kivitelezési és tervezési szerződés kötelező és ajánlott elemeit, a követelések érvényesítésének lehetőségeit, továbbá a műemlékvédelem jogi kereteit. A hallgatók a kurzus végén az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonosi jogokkal és kötelezettségekkel ismerkedhetnek meg.

Irodalom:
az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.
- Boros Anita - Darák Péter: Az általános közigazgatási rendtartás szabályai - A könyv elérhető az alábbi cikkben található linkre kattintva:

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

Az Építésijog.hu egyes anyagai csak előfizetéssel érhetők el, azonban a hallgatók díj fizetésére nem kötelesek: a kurzus időtartama alatt a hallgatók ingyenesen elérhetik az Építésijog.hu teljes tartalmát. Az ingyenes hozzáféréshez szükséges felhasználó nevet és jelszót a Neptun felületre feltölött e-mail címeken minden hallgató egyedileg kapja meg  2020. október 1. napjáig.

Fontosabb jogszabályok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Településképi törvény); a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Településrendezési kódex); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex); az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex); az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet; az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet; az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakmagyakorlási kódex)

Számonkérés és értékelés:
- Követelmények: írásbeli vizsga (számítógép és internet használat biztosítása mellett);
- Félévi jegy kiszámítása: írásbeli vizsga 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe.

VIZSGA KÉRDÉSEK MINTA

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt