01. Jogi tárgyak - TEMATIKÁK, KÖVETELMÉNYEK

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.02.03. 19:32

Közzétéve: 2008.08.18. 13:15


Kedves Hallgató!


Az alábbi tájékoztatóban megismerheti a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Jogi ismeretek, Jogi ismeretek I., Jogi ismeretek II., Jogi ismeretek III. és Ingatlanjog, továbbá a SZIE Tájépítészeti és Településmérnöki Kar MsC képzés Közigazgatási és jogi ismeretek, valamint a Közigazgatási jog kurzusainak tematikáit, és a félév teljesítésének feltételeit.

Az adott félévben meghirdetésre kerülő kurzusokról a Neptun felületén tudnak tájékozódni.

Jó tanulást kívánok!

dr. Jámbor Attila

 

6KM64KJINM Közigazgatási és jogi ismeretek Táj_MSC (2. félév)
6KM64KOZJOGTM Közigazgatási jog Település_MSC (4. félév)


 

Oktatás célja: A kurzus célja speciálisan a kivitelezési tevékenységre, és az építési folyamatban résztvevőkre vonatkozó jogszabályi rendelkezések bemutatás, az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokra vonatkozó rendelkezések alapul vételével.

Tantárgy tartalma: Elsődlegesen az építésügyi és a kapcsolódó közigazgatási jogszabályokat vesszük át, kitérve az ingatlan-nyilvántartási előírásokra is. Az építési folyamat szereplői felelősségének és feladatának meghatározását követően az építésfelügyeleti hatóság eljárását és szankcióit mutatjuk be. A hallgató megismerheti az építmények létesítési feltételeit, illetve a településkép-védelmi rendszer főbb előírásait. Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokra vonatkozó rendelkezések gyakorlati életben történő alkalmazását vizsgáljuk meg, konkrét esetek, szerződések, bírósági határozatok elemzésével. Az építőipari terület speciális jellegzetességei miatt érintjük a kivitelezési és tervezési szerződés kötelező és ajánlott elemeit, a követelések érvényesítésének lehetőségeit, továbbá a műemlékvédelem jogi kereteit. A hallgatók a kurzus végén az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonosi jogokkal és kötelezettségekkel ismerkedhetnek meg.

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

Az Építésijog.hu egyes anyagai csak előfizetéssel érhetők el, azonban a hallgatók díj fizetésére nem kötelesek: a kurzus időtartama alatt a hallgatók ingyenesen elérhetik az Építésijog.hu teljes tartalmát. Az ingyenes hozzáférés feltétele, hogy az előadások időpontjában, az előzetesen közzétett határidőig a hallgató feliratkozzon az IGÉNYLÉSI LISTÁRA. E-mailben nincs lehetőség az igénylésre, de az előadás időpontjában bárkit fel lehet írni a listára, nem szükséges a személyes megjelenés.

Fontosabb jogszabályok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Településképi törvény); a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Településrendezési kódex); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex); az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex); az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet; az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet; az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakmagyakorlási kódex)

Számonkérés és értékelés:
- Követelmények: írásbeli vizsga (számítógép és internet használat biztosítása mellett);
- Félévi jegy kiszámítása: írásbeli vizsga 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe.

VIZSGA KÉRDÉSEK MINTA
 

YBL - SGYMMEN2301XA - Jogi ismeretek


Oktatási cél: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatót az alapvető jogalkalmazási és közigazgatási rendelkezésekkel, kiemelten az építésügyi igazgatás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás fontosabb szabályainak bemutatása. A polgári jogi szerződésekkel kapcsolatos alapvető szabályok bemutatása során kiemelten foglalkozunk a vállalkozási, és ezen belül a kivitelezési és tervezési szerződések speciális előírásaival. A hallgató meg tudja keresni a kérdésére vonatkozó jogszabályokat, és azokat képes legyen értelmezni is, továbbá képes legyen értelmezni és összeállítani a munkája során alkalmazott polgári jogi szerződést..

Tartalom: A kurzus kezdetén a jogszabályok rendszerével és a jogszabályok megismerésének lehetőségeivel, majd az Alkotmánybíróság működésével és a fontosabb, építésügyet érintő alkotmánybírósági döntésekkel foglalkozunk. Az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) szabályainak ismerete minden hatósági ügyintézés során hasznosítható tudást biztosít a hallgatók részére. Az építésügy területén dolgozók részére elengedhetetlen az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályainak használata, és a tulajdoni lapon történő eligazodás, ezzel a témával a kurzus két órán keresztül foglalkozik. Az építésügyi hatósági eljárás szabályainak bemutatása képezi a kurzus központi részét, e mellett kitérünk az építésfelügyeleti eljárás szabályaira, az építésügyi szankciórendszerre és a településkép-védelmi követelményekre is. A polgári jog szabályai közül először az alapelvekkel, a tulajdonjog és a szomszédjogok szabályaival foglalkozunk, a közös tulajdonra és a társasházra vonatkozó rendelkezések kiemelése mellett. Minden hallgató életében megkerülhetetlen, hogy a szerződésekre vonatkozó jogszabályi előírásokkal tisztában legyenek. A szerződés létrejöttének és érvénytelenségének szabályai mellett a tantárgy foglalkozik a szerződés megerősítésének és biztosításának, valamint a szerződés módosításának és megszüntetésének feltételeivel. A hallgató megismerheti a szerződésszegés eseteit és a követelések érvényesítésének lehetőségeit. A tananyag az általános rendelkezéseket a megrendelő-vállalkozó viszonyából közelíti meg, a gyakorlatban is előforduló példákkal mutatja be a Polgári Törvénykönyv előírásait. A kurzus kiemelt célja a vállalkozási szerződés (különösen a kivitelezési szerződés, tervezési szerződés) és a megbízási szerződés szabályainak bemutatása.

Irodalom:

- Boros Anita - Darák Péter: Az általános közigazgatási rendtartás szabályai - A könyv elérhető az alábbi cikkben található linkre kattintva:

- az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az ITT ELÉRHETŐ tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

A fenti ajánlott irodalom, az előfizetéses tartalom beszerzése NEM KÖTELEZŐ, a kurzus az Építésijog.hu ingyenes tartalma és a hatályos jogszabályok alapján is teljesíthető.

Fontosabb jogszabályok: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.); a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket., 2018.01.01. napjától hatályát vesztette); az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.); az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.); az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Településképi törvény); a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Településrendezési kódex); az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex); az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex)

Követelmények:
- Nappali - 12. előadás hetében zh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás mellett, számítógépes teremben), 13. előadás hetében pótzh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás nélkül, számítógépes teremben);
- Levelező - 7. konzultáción zh (pótzh kijelölt időpontban)

Félévi jegy kiszámítása: zárthelyi dolgozat 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe.

Zárthelyi dolgozat MINTA

A TANTÁRGYLEÍRÁS IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL.

 

YBL - SGYMMEN031XXX - Jogi ismeretek, YBL - SGYMMEN203XXX - Jogi ismeretek I.Tantárgyi leírás

Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatót az alapvető jogalkalmazási és közigazgatási rendelkezésekkel, kiemelten az építésügyi igazgatás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás fontosabb szabályainak bemutatása.

Tartalom: A kurzus kezdetén a jogszabályok rendszerével és a jogszabályok megismerésének lehetőségeivel, majd az Alkotmánybíróság működésével és a fontosabb, építésügyet érintő alkotmánybírósági döntésekkel foglalkozunk. Az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) szabályainak ismerete minden hatósági ügyintézés során hasznosítható tudást biztosít a hallgatók részére. Az építésügy területén dolgozók részére elengedhetetlen az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályainak használata, és a tulajdoni lapon történő eligazodás, ezzel a témával a kurzus két órán keresztül foglalkozik. Az építésügyi hatósági eljárás szabályainak bemutatása képezi a kurzus központi részét, e mellett kitérünk az építésfelügyeleti eljárás szabályaira, az építésügyi szankciórendszerre és a településkép-védelmi követelményekre is. Az utolsó kurzusokon a polgári jog alapelveivel, a tulajdonjog és a szomszédjogok szabályaival foglalkozunk, a közös tulajdonra és a társasházra vonatkozó rendelkezések kiemelése mellett.

Irodalom:

- Boros Anita - Darák Péter: Az általános közigazgatási rendtartás szabályai - A könyv elérhető az alábbi cikkben található linkre kattintva::

- az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

Az Építésijog.hu egyes anyagai csak előfizetéssel érhetők el, azonban a hallgatók díj fizetésére nem kötelesek: a kurzus időtartama alatt a hallgatók ingyenesen elérhetik az Építésijog.hu teljes tartalmát. Az ingyenes hozzáférés feltétele, hogy az előadások időpontjában, az előzetesen közzétett határidőig a hallgató feliratkozzon az IGÉNYLÉSI LISTÁRA. E-mailben nincs lehetőség az igénylésre, de az előadás időpontjában bárkit fel lehet írni a listára, nem szükséges a személyes megjelenés.

A fenti ajánlott irodalom, az előfizetéses tartalom beszerzése NEM KÖTELEZŐ, a kurzus az Építésijog.hu ingyenes tartalma és a hatályos jogszabályok alapján is teljesíthető.

Fontosabb jogszabályok: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.); a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket., 2018.01.01. napjától hatályát vesztette); az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.); az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.); az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex); az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Követelmények:
- Nappali - 12. előadás hetében zh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás mellett, számítógépes teremben), 13. előadás hetében pótzh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás nélkül, számítógépes teremben);
- Levelező - 7. konzultáción zh (pótzh kijelölt időpontban)

Félévi jegy kiszámítása: zárthelyi dolgozat 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe.

Zárthelyi dolgozat MINTA

 

YBL - SGYMMEN204XXX - Jogi ismeretek II.Tantárgyi leírás

Oktatási cél: A kurzus célja a polgári jogi szerződésekkel kapcsolatos alapvető szabályok bemutatása, kiemelten a vállalkozási, és ezen belül a kivitelezési és tervezési szerződések speciális tulajdonságainak megismertetése.

Tartalom: A szerződés létrejöttének és érvénytelenségének szabályai mellett a tantárgy foglalkozik a szerződés megerősítésének és biztosításának, valamint a szerződés módosításának és megszüntetésének feltételeivel. A hallgató megismerheti a szerződésszegés eseteit és a követelések érvényesítésének lehetőségeit. A tananyag az általános rendelkezéseket a megrendelő-vállalkozó viszonyából közelíti meg, a gyakorlatban is előforduló példákkal mutatja be a Polgári Törvénykönyv előírásait. A kurzus kiemelt célja a vállalkozási szerződés (különösen a kivitelezési szerződés, tervezési szerződés) és a megbízási szerződés szabályainak bemutatása.

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

Az Építésijog.hu egyes anyagai csak előfizetéssel érhetők el, azonban a hallgatók díj fizetésére nem kötelesek: a kurzus időtartama alatt a hallgatók ingyenesen elérhetik az Építésijog.hu teljes tartalmát. Az ingyenes hozzáférés feltétele, hogy az előadások időpontjában, az előzetesen közzétett határidőig a hallgató feliratkozzon az IGÉNYLÉSI LISTÁRA. E-mailben nincs lehetőség az igénylésre, de az előadás időpontjában bárkit fel lehet írni a listára, nem szükséges a személyes megjelenés.

A fenti ajánlott irodalom, az előfizetéses tartalom beszerzése NEM KÖTELEZŐ, a kurzus az Építésijog.hu ingyenes tartalma és a hatályos jogszabályok alapján is teljesíthető.

Fontosabb jogszabályok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex); az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex);

Követelmények:
- Nappali - 12. előadás hetében zh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás mellett, számítógépes teremben), 13. előadás hetében pótzh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás nélkül, számítógépes teremben);
- Levelező - 7. konzultáción zh (pótzh kijelölt időpontban)

Félévi jegy kiszámítása: zárthelyi dolgozat 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe.

Zárthelyi dolgozat MINTA
 

YBL - SGYMMEN235XXX - Jogi ismeretek III.Tantárgyi leírás

Oktatási cél: A kurzus célja a speciálisan a kivitelezési tevékenységre, és az építési folyamatban résztvevőkre vonatkozó jogszabályi rendelkezések bemutatása.

Tartalom: A kivitelező jogszabályi fogalmának, felelősségének és feladatának meghatározását követően az építésfelügyeleti hatóság eljárását és szankcióit mutatjuk be. A hallgató megismerheti a szerződésszegés eseteit és a követelések érvényesítésének lehetőségeit kifejezetten az építési szerződés és a tervezési szerződés vonatkozásában. A megbízási szerződés szabályain túlmenően a tananyag rögzíti az építtető, a beruházáslebonyolító, a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr szerződéses jogait és kötelezettségeit is. A Jogi ismeretek I. és Jogi ismeretek II. elnevezésű kurzusokon bemutatott rendelkezések gyakorlati életben történő alkalmazását vizsgáljuk meg, konkrét esetek, szerződések, bírósági határozatok elemzésével. Az építőipari terület speciális jellegzetességei miatt érintjük a körbetartozás problémakörét és a követelések érvényesítésének lehetőségeit, továbbá a műemlékvédelem jogi kereteit.

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

Az Építésijog.hu egyes anyagai csak előfizetéssel érhetők el, azonban a hallgatók díj fizetésére nem kötelesek: a kurzus időtartama alatt a hallgatók ingyenesen elérhetik az Építésijog.hu teljes tartalmát. Az ingyenes hozzáférés feltétele, hogy az előadások időpontjában, az előzetesen közzétett határidőig a hallgató feliratkozzon az IGÉNYLÉSI LISTÁRA. E-mailben nincs lehetőség az igénylésre, de az előadás időpontjában bárkit fel lehet írni a listára, nem szükséges a személyes megjelenés.

A fenti ajánlott irodalom, az előfizetéses tartalom beszerzése NEM KÖTELEZŐ, a kurzus az Építésijog.hu ingyenes tartalma és a hatályos jogszabályok alapján is teljesíthető.

Fontosabb jogszabályok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex); az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex); az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet; az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet; az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakmagyakorlási kódex)

Követelmények:
- Nappali - 12. előadás hetében zh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás mellett, számítógépes teremben), 13. előadás hetében pótzh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás nélkül, számítógépes teremben);
- Levelező - 7. konzultáción zh (pótzh kijelölt időpontban)

Félévi jegy kiszámítása: zárthelyi dolgozat 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe.
 

YBL - SGYMMEN239XXX - IngatlanjogTantárgyi leírás

Oktatási cél: A kurzus célja a projektek előkészítéséhez és megvalósításához, illetve az ingatlanok kezeléséhez szükséges fontosabb ingatlanjogi ismeretek bemutatása.

Tartalom: A műszaki menedzser szakos hallgatók napi feladatainak ellátása nem képzelhető el az adásvételi és bérleti szerződések szabályainak alapos ismerete nélkül, valamint tisztában kell lenniük azzal, hogy a tulajdoni lapon található adatok mit jelentenek. A kurzus célja, hogy a hallgató a szükséges jogi tudásanyagot elsajátítsa. Egyes témák: az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályai, jogorvoslat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban; ingatlan tulajdonjogának megszerzése; birtokvédelem és a tulajdonjog védelme; a társasház alapítása, építkezés a társasházban; adásvételi és bérleti szerződés megkötésének szempontjai; ingatlanhoz kapcsolódó illetékfizetés, adózás.

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

Az Építésijog.hu egyes anyagai csak előfizetéssel érhetők el, azonban a hallgatók díj fizetésére nem kötelesek: a kurzus időtartama alatt a hallgatók ingyenesen elérhetik az Építésijog.hu teljes tartalmát. Az ingyenes hozzáférés feltétele, hogy az előadások időpontjában, az előzetesen közzétett határidőig a hallgató feliratkozzon az IGÉNYLÉSI LISTÁRA. E-mailben nincs lehetőség az igénylésre, de az előadás időpontjában bárkit fel lehet írni a listára, nem szükséges a személyes megjelenés.

A fenti ajánlott irodalom, az előfizetéses tartalom beszerzése NEM KÖTELEZŐ, a kurzus az Építésijog.hu ingyenes tartalma és a hatályos jogszabályok alapján is teljesíthető.

Fontosabb jogszabályok: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.); az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet; a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet; a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet; az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi törvény); a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény);

Félévi jegy kiszámítása: vizsga eredménye 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe. A félévi aláírás feltétele: zárthelyi dolgozat megírása.

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt