04.2. Energetikai tanúsító

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 17:48

Közzétéve: 2014.02.16. 16:02

2014. január 1-jétől az energetikai tanúsító tevékenység már szakmagyakorlási tevékenységnek minősül, azonban csak bejelentéshez kötött. A Szakmagyakorlási rendelet (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) határozza meg az energetikai tanúsítói tevékenység végzésének feltételeit, és az energetikai tanúsító szerződés tartalmi előírásait is.

1.
Az energetikai tanúsítói tevékenység


Energetikai tanúsítói tevékenység: az energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata alapján, annak eredményéről energetikai tanúsítvány kiállítása [1997. évi LXXVIII. tv. 38/C. § (1) bek.]. A szakmagyakorlási tevékenységek közé tartozik (a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői tevékenységek mellett) [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 1. § a) pont][1].

2.
Mi az energetikai tanúsítvány?


Energetikai tanúsítvány: az energetikai tanúsító által kiállított igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek az Építési törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 20. pont; 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 23. § (1) bek.].

A tanúsító a tanúsítványt az építésügyet irányító miniszter által kidolgoztatott elektronikus program segítségével állítja ki. A kiinduló adatok és a számszaki előellenőrzést követően a program egyedi tanúsítvány azonosító kódot generál. A tanúsító ezzel az azonosító kóddal ellátott tanúsítványt kap (ez a tanúsítvány hivatalos példánya). A kiállított azonosító kóddal ellátott tanúsítvány automatikusan bekerül az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 9/A. §]. Az energetikai tanúsító köteles az OÉNY elektronikus programja szerinti azonosító kóddal ellátott hiteles tanúsítvány aláírt példányát és az alátámasztó munkarészt a megrendelőnek átadni [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 23. § (3) bek.].

Az elkészített energetikai tanúsítvány a szervizkönyv mellékletét képezi [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 34. § (4) bek.].

Az energetikai tanúsítványt a hétköznapi életben szokás az alábbi elnevezésekkel is említeni: energia tanúsítvány, zöldkártya lakásra, lakás zöldkártya, energia bizonyítvány.

3.
Ki lehet energetikai tanúsító?


Energetikai tanúsítói tevékenységet az folytathat, aki
a) nem áll energetikai tanúsítói tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
b) büntetlen előéletű,
c) rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkezik,
d) rendelkezik egy év szakmai gyakorlattal,
e) az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelentette [1997. évi LXXVIII. tv. 38/C. § (2)-(3) bek.; 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 4. §, 10. § (1) bek.].

Szakmai gyakorlati időként az energetikai tanúsítói jogosultsághoz
a) építészeti-műszaki tervezési,
b) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,
c) építésügyi műszaki szakértői,
d) építési műszaki ellenőri,
e) felelős műszaki vezetői,
f) beruházáslebonyolítói,
g) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági,
h) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési,
i) építésügyi igazgatási
tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 10. § (2) bek.].

Az energetikai tanúsítói tevékenységet végző személy, ha adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségét megszegi, a névjegyzéket vezető szerv 20.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja [1997. évi LXXVIII. tv. 38/C. § (4) bek.].

4.
Mit csinál az energetikai tanúsító?


Az energetikai tanúsító feladata az energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata alapján, annak eredményéről hiteles tanúsítvány (az energetikai tanúsítvány) kiállítása. Az energetikai tanúsítvány az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) elektronikus programjának segítségével készíthető el [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 23. § (1) bek.].

Az energetikai tanúsító felelős
a) az általa készített tanúsítvány szakszerűségéért,
b) a valós állapotnak megfelelő tartalomért,
c) a hiteles tanúsítvány kiállításához szükséges adatoknak az OÉNY-be való feltöltéséért [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 23. § (4) bek.].

Az energetikai tanúsító az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti független ellenőrzési rendszer keretében végzett ellenőrzés során köteles együttműködni és a feltárt hibákat kijavítani [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 23. § (2) bek.].

5.
Az energetikai tanúsítói szerződés kötelező tartalma

Energetikai tanúsítói szerződés: az energetikai tanúsító és a megrendelő (az ingatlan tulajdonosa) között létrejött szerződés, amely alapján az energetikai tanúsító energetikai tanúsítvány elkészítésére, és annak megrendelő részére történő átadására, míg a megrendelő az energetikai tanúsító díjának kifizetésére köteles.

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a Szakmagyakorlási rendelet) alapján az energetikai tanúsítói szerződést írásban kell megkötni, vagyis a szerződés szóban vagy ráutaló magatartással érvényesen nem jöhet létre [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 23. § (5) bek.].

A szerződés kötelező tartalmi eleme
a) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt tevékenység pontos megnevezése (az épület vagy épületrész helyrajzi száma),
b) a vállalt tevékenységre vonatkozó teljesítési határidő,
c) a tanúsítás díja mellett az elszámolás formája, módja, a fizetés módja és határideje [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 23. § (6) bek.].

Lásd még: Mi a különbség az energetikai tanúsító és az energetikai auditor között?

 

[1] 2013. december 31. napjáig az energetikai tanúsító tevékenység nem minősült szakmagyakorlási tevékenységnek (192/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 1. § (2) bek. 5. pont).

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt