Milyen előírásokat kell figyelembe venni 2023. januárjától az egyszerű bejelentéseknél?

Szerző:  Tóth Ferenc,  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2023.01.23. 12:15

Közzétéve: 2023.01.09. 20:14

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek során a helyi építési szabályzatokból (HÉSZ) figyelembe vehető rendelkezéseket „csonka HÉSZ”-nek nevezzük. Az egyszerű bejelentés 2016. évi bevezetése óta a csonka HÉSZ szabályai már hat alkalommal változtak, és 2023. január 1-jétől következett be a hetedik módosítás. A legújabb változás lényegében csak pontosítás: a jogalkotó egyértelmű tette, hogy milyen építésügyi követelményeket kell figyelembe venni az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületek esetében.

Magyar Közlöny: 2022. évi 197. szám
Módosító jogszabály: 2022. évi XLVIII. törvény
Érintett jogszabály: 1997. évi LXXVIII. törvény
Hatályos: 2023. január 1.
 

A csonka HÉSZ: az egyszerű bejelentés során betartandó HÉSZ rendelkezések


Legutóbb 2021 júliusában változott meg a szabályozás logikája: az egyszerű bejelentés során betartandó helyi építési szabályzat (HÉSZ) rendelkezéseket már nem tételes felsorolás, hanem utaló szabállyal határozzák meg. Tekintettel arra, hogy a helyi építési szabályzatok sok esetben nem, vagy eltérően szabályozták azon elemeket, melyeket az egyszerű bejelentések esetében a jogalkotó kötelezően figyelembe veendő előírásnak szánt, ezért 2021. július 1. napjától az egyszerű bejelentésekre kötelező előírások önálló felsorolása helyett az Étv. a helyi építési szabályzatok tartalmára előírt minimális tartalmi követelményeket írja elő. Az ezen felül meghatározott egyéb előírások alól továbbra is felmentést kapnak az egyszerű bejelentéssel építkezők.
 

Az Étv. 13. § (2) és (3) bekezdése sorolja fel a helyi építési szabályzat minimális tartalmi követelményeit, amelyet az (5) bekezdés kiegészít a rendeltetési egységek számával. Lényegében ez a felsorolás jelenti a csonka HÉSZ-t.


A csonka HÉSZ előírásának változásait az Építésijog.hu Fogalomtárában IDE kattintva ismerhetik meg.
 

Kizárólag a csonka HÉSZ előírásait kell figyelembe venni!


Az Étv. 13. § (5) bekezdésének 2021. július 1. - 2022. december 31. között hatályos rendelkezése így szólt:
"A 33/A. § (1) bekezdése szerinti építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott, (2) és (3) bekezdés szerinti minimális tartalmi követelményeket és a rendeltetési egységek számát figyelembe kell venni."

Az Étv. 13. § (5) bekezdés 2023. január 1. napjától hatályos rendelkezése:
"A 33/A. § (1) bekezdése szerinti építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott (2) és (3) bekezdés szerinti minimális tartalmi követelményeket és a rendeltetési egységek számát kell csak figyelembe venni."

A pontosítással egyértelművé vált, hogy kizárólag a „csonka HÉSZ” (+ ha van a HÉSZ-ben, a rendeltetési egység szám) alkalmazandó az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépület építése, bővítése esetében. A 2021 júliusi módosításkor rögzített szöveg – az Étv. több, korábbi időállapotaival ellentétben – kicsit kétértelművé tette a szabályozást. Valószínűleg előfordultak olyan esetek, ahol az építésügyi hatóság, vagy az önkormányzat a „csonka HÉSZ”-en túli HÉSZ-követelményt is megpróbált érvényesíteni, arra hivatkozva, hogy az Étv. 13. § (5) bekezdése csak azt a követelményi kört rögzíti, amit mindenképpen figyelembe kell venni, de semmi nem tiltja a csonka HÉSZ-en túli előírások megkövetelését. A legtöbb esetben a hatóságok, önkormányzatok, főépítészek a jogalkotói célnak megfelelő jogalkalmazással, csak a csonka HÉSZ előírásait vették figyelembe az egyszerű bejelentésű beruházásoknál, de tény, hogy lehetett az Étv-t másképpen is értelmezni.

Az biztos, hogy az eredeti jogalkotói szándék nem irányult a csonka HÉSZ kibővítésére. 2023. januárjától már nincs szövegszerű lehetőség sem arra, hogy a hatóságok az egyszerű bejelentésű lakóépületeknél az Étv. 13. § (2) és (3) bekezdésében felsorolt követelményeken (csonka HÉSZ) és a rendeltetési egység számon túlmenően a HÉSZ egyéb előírásait is megköveteljék.
 

Ne legyen szabálytalan a lakóépület építése, bővítése!


Arra itt is fontos felhívni a figyelmet, hogy egyszerű bejelentés esetében azért sem érdemes szabálytalan építési tevékenységet végezni, mert a szabálytalanság fennmaradási engedélyezési eljárást eredményezhet.

Abban még nem alakult ki egységes gyakorlat, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárásban a csonka HÉSZ-t, vagy a teljes HÉSZ-t kell alkalmazni. Ha a szabálytalanság miatt kicsúsztunk az egyszerű bejelentés keretei közül, akkor szinte biztos, hogy a fennmaradási (és esetleg továbbépítési) engedély iránti kérelem elbírálása során a hatóságok a HÉSZ valamennyi előírásait fogják megkövetelni. Ha ebben az esetben a lakóépületünk csak a csonka HÉSZ-nek felel meg, akkor - a jelenlegi jogszabályi környezetben - fennmaradási engedélyt sem fogunk kapni [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bek.].

Ha a beruházás a szabálytalanság mellett is teljesíti az Étv. 33/A. § feltételeit, akkor a csonka HÉSZ alkalmazása mellett is lehet érveket felsorakoztatni.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt