Hatályba lépett az Ákr.

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.11.04. 11:37

Közzétéve: 2018.01.01. 20:42

2016. december 6-án fogadta el az Országgyűlés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, amelynek hivatalos rövid megjelölése: Ákr. Az új jogszabály a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.) váltotta fel, amely a folyamatos, teljes szövegét érintő módosítások, kiegészítések miatt egyre kevésbé tudta betölteni az „általános eljárási kódex” szerepét. A tájékoztatóból egy ingyenes szakkönyv is elérhető.

 

Az Ákr. szövege


A T/12233. számú törvényjavaslat (és a hivatalos indokolás) itt érhető el.

Az Ákr. (2016. évi CL. törvény) a 2016. évi 200. számú Magyar Közlönyben jelent meg, amely ide kattintva érhető el.

A jogszabály a hatályba lépése előtt már módosult, ezért a hatályos szöveget érdemes letölteni, ami ITT ELÉRHETŐ.

Az Ákr-t 2018. január 1. napjáig módosító jogszabályok:
 

Módosító törvény

Módosítást tartalmazó szakasz

Érintett Ákr. rendelkezések

2017: L. törvény

522-523. §

sommás eljárás, átmeneti rendelkezések, hatósági tanú, végrehajtható döntések, semmisségi okok

2017: CLIX. törvény

251. §

végrehajtás általános szabályai (Ha a végrehajtást az állami adóhatóság foganatosítja, eljárására az Ákr. végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni)

2017: CLXXIX. törvény

23. §, 25. §

kizárás, nyelvhasználat, függő hatályú döntés, átmeneti rendelkezések

2017: CLXXXVI. törvény

76. §

kérelem teljes eljárásban való elbírálása (ha fellebbezésnek van helye, akkor nem lehet teljes eljárás lefolytatását is kérni), fellebbezés általános szabályai (törvény a járási (kerületi) hivatal vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve, vagy rendvédelmi szerv helyi szerve által hozott döntés esetében is kizárhatja a fellebbezést)

2017: CXCI. törvény

11. §

tárgyi hatály (az MNB eljárásai ún. kivett eljárások)


 

Fontos cél: a rövidítés


A T/12233. számú törvényjavaslathoz készített „Közigazgatási hatósági eljárás” című Infojegyzet tartalmazza a közigazgatási hatósági eljárás alapfogalmait, szabályozásának történetét, valamint áttekinti a hatályos szabályozás főbb pontjait. Az összefoglalóban megtalálható szakmai vélemények a Ket. rendelkezéseivel kapcsolatosan megfogalmazott észrevételeket sorolja fel.

Az Ákr. indokolása szerint alapvető célkitűzés volt az általános eljárási kultúra színvonalának növelése, és ezt szolgálja az is, hogy az Ákr. „terjedelmében jóval rövidebb, mint az utóbbi években jelentősen felduzzadt Ket. szabályrendszere, és kifejezetten az egyszerűségre, közérthetőségre és tömörségre törekszik.” A részletszabályok helyett az Ákr. tömören, de pontosan megfogalmazott általános szabályok rögzítésével kívánja biztosítani a helyes és jogszerű alkalmazását.

Az indokolás szerint az Ákr. „felnőttnek és felkészültnek tekinti mind az állampolgárt, mind pedig a hatóságot”. Az új jogszabály alkalmazása során derül majd csak ki, hogy a jogalkotó bizalma alapos volt-e, és remélhetőleg a jogalkalmazó hatóságok a részletszabályok hiányában is képesek lesznek egységes gyakorlatot kialakítani.
 

 

Hatálybalépés


Az Ákr. 2018. január 1. napján lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) [2016. évi CL. tv. 141-142. §]. A Ket. legutolsó hatályos szövege itt elérhető.

Az Ákr. rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni [2016. évi CL. tv. 143. § (1) bek.].

A végrehajtásra vonatkozó rendelkezések részben eltérő módon lépnek hatályba. Az Ákr. végrehajtásra vonatkozó előírásait
a) a 2018. január 1. napján még el nem rendelt, és
b) a 2018. január 1. napján folyamatban lévő
végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell [2016. évi CL. tv. 143. § (2) bek.].

 

A Ket. fogalmaira vonatkozó „fordítókulcs”


Az Ákr. hatálybalépése előtti egyik módosítás az eljárási kódexek fogalmainak alkalmazását érintette. Lényeges, hogy az Ákr. több fogalmat is új elnevezéssel használ, amelyek átvezetése az egyéb jogszabályokba rendkívül bonyolult lenne, ezért a jogalkotó azt a megoldást választotta, hogy az új fogalmakat generálisan helyettesíti az Ákr. által használt fogalmakkal az alábbi táblázatban látható módon [2017. évi CLXXIX. tv. 23. § (4) bek.; 2016. évi CL. tv. 143. § (3) bek.]:
 

Ket.

Ákr.

közigazgatási hatóság jogerős döntése

hatóság végleges döntése

hatóság döntésének bírósági felülvizsgálata

közigazgatási per

belföldi jogsegély

megkeresés

kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása

kérelem visszautasítása

lefoglalás

lefoglalás, illetve zár alá vétel

döntés nyilvános közzététele

döntés közhírré tétele


Az Ákr. indokolásából kiderül, hogy a Ket. felülvizsgálata mellett mintegy 180 törvény, 420 kormányrendelet, és 470 miniszteri rendelet legalább részleges felülvizsgálatára is sor került, és ezen jogszabályokban a eljárási kódex száma, rövidítése is értelemszerűen frissítve, illetve aktualizálva lett. Minden egyéb – a hatályba léptető jogszabályok által nem érintett – jogszabályban az Ákr. saját maga építi be magát, mivel kimondja, hogy ahol jogszabályban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt említi, azon az Ákr-t kell érteni [2016. évi CL. tv. 143. § (3) bek. b) pont].

Szintén a 2017. évi CLXXIX. törvény tette egyértelművé, hogy azon jogerős döntéseket, amelyeket a hatóságok 2018. január 1. napját követően, de még az Ákr. hatályba lépését megelőzően megindult eljárásokban, a Ket. alapján hoznak meg, azokat az Ákr. fogalmai szerinti végleges döntésnek kell tekinteni [2016. évi CL. tv. 143. § (3) bek.].
 

Ingyenesen elérhető Ákr. szakkönyv


A közigazgatási jogalkalmazás új kódexének részletes elemzésére hivatott a Boros Anita - Darák Péter szerkesztésében megjelent új, hiánypótló kiadvány is, amely "Az általános közigazgatási rendtartás" szabályai címet viseli. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóinak bárki által ingyenesen elérhető könyve részletesen elemzi az Ákr. valamennyi fejezetét, segítséget nyújtva ezáltal az új közigazgatási eljárási törvényt alkalmazóknak.

A könyv elérhető az alábbi linkre kattintva.
 

 

Az Építésijog.hu oldalon a jövőben folyamatosan jelennek meg az Ákr. rendelkezéseiről szóló tájékoztatások.


 

Építésügyi engedélyezés és településrendezés 2018


Településrendezéshez kapcsolódó kártalanítási szabályok. Hatósági jogok, kötelezettségek az Ákr. és a Kp. rendelkezései alapján

Építési jogi konferencia és szakmai konzultáció
tervezők és önkormányzati hatósági ügyintézők részére
2018. április 10-én


A részleteket ide kattintva ismerheti meg

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt