Több területen helyezhetők el a háztartási méretű kiserőművek

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.02.12. 21:04

Közzétéve: 2018.01.16. 19:59

A 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból, például napenergiából, illetve hulladékból történő villamosenergia-termelés ösztönzése érdekében könnyíti a háztartási méretű kiserőművek létesítését. A jogszabály a háztartási méretű kiserőművek elhelyezhetőségének megkönnyítése érdekében úgy módosította az OTÉK-ot, hogy az közvetlenül hatással van a helyi építési szabályzatokra is.


Magyar Közlöny: 2017. évi 230. szám
Érintett jogszabály: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2018. január 1.
 

A HÉSZ-re tekintet nélkül is elhelyezhető a háztartási méretű kiserőmű


A 2018. január 1-jén hatályba lépett OTÉK-módosítás értelmében a kis teljesítményű, háztartási méretű villamos energiát termelő erőműveket (vagyis a 0,5 MW alatti megújuló energiaforrást hasznosító erőműveket) a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira való tekintet nélkül is el lehet helyezni.

A felmentés azokra a folyamatban lévő eljárásokra is kiterjed, amelyek esetében még a korábbi – vagyis a 2012. augusztus 6-án hatályban lévő OTÉK alapján készült – HÉSZ előírásait kell alkalmazni. A könnyítés azonban nem vonatkozik a települések teljes területére. Az új rendelkezések értelmében a HÉSZ rendeltetésre vonatkozó előírásai a háztartási méretű erőművek esetében csak a kereskedelmi, szolgáltató-, ipari- és különleges területeken (temető kivételével), továbbá a közlekedési- és közműterületen, valamint a gazdasági erdő- és általános mezőgazdasági területeken hagyható figyelmen kívül. Abban az esetben azonban, ha az erőmű a fenti rendelkezések értelmében gazdasági erdő-, illetve általános mezőgazdasági terület övezeten történik, az így igénybevett területet egy éven belül a településrendezési eszköz módosításával különleges beépítésre nem szánt övezetbe kell átsorolni, melynek nyomán értelemszerűen biztosítani kell az igénybe vett zöldfelület pótlását is a település területén belül [2007. évi LXXXVI. tv. 3. § 24. pont; 477/2017. (XII. 28.) Korm. rend. 1-2. §; 253/1997. (XII.20.) Korm. rend. 32. § (3) bek.].

 


 

Szélerőművekre nem vonatkozik a HÉSZ alóli felmentés


Korábbi cikkünkben tájékoztatást adtunk arról, hogy az OTÉK 2016. év végén hatályba lépett változásai nyomán a háztartási méretű kiserőművek kivételével erősen korlátozva lettek a szélerőművek elhelyezésének lehetőségei az ország területén. A jogszabályváltozás értelmében lényegében beépítésre szánt területen, illetve attól 12 km-es távolságon belül nem lehet szélerőművet, illetve szélerőmű parkot elhelyezni, ez alól csak a háztartási méretű kiserőművek - vagyis a 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű szélerőművek - képeznek kivételt. Ennek fő oka az volt, hogy a fejlődést a hálózati és energiatárolási kapacitások, illetve ezek fejlesztése nem követték, ami érzékelhető problémákat okozott az energiaszektorban.

Az OTÉK jelenlegi módosítása azonban, amely a kis teljesítményű, megújuló erőforrásokat hasznosító erőművek könnyebb elhelyezését célozza meg, nem vonatkozik a háztartási méretű szélerőművekre, azok esetében továbbra is figyelembe kell venni a helyi építési szabályzatok rendeltetésre vonatkozó előírásait is.

A napelemes erőművek nagymértékű növekedése vélhetően szintén kihívás elé állítja majd a villamos energia elosztó hálózatot üzemeltető cégeket, hiszen az elmúlt évek nagyszámú csatlakozási igénye nyomán a közeljövőben elosztó-hálózati fejlesztések válhatnak majd szükségessé [277/2016. (IX. 15.) Korm. rend. 1. §, 2. § és 3. §; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 10. § (4) bek., 25/A. § (1) bek., 30/B. § (2) bek. c) pont, 32. § (1) bek. 5) pont; 477/2017. (XII. 28.) Korm. rend. 1. §; 253/1997. (XII.20.) Korm. rend. 32. § (3) bek.].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt