Változtak a környezetvédelmi szakhatóság bevonásának esetei az Eljárási kódexben

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.08.26. 09:44

Közzétéve: 2013.08.14. 06:29

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben a 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet egyebek mellett módosította az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) szakhatóságokra vonatkozó egyes rendelkezéseit is.


Magyar Közlöny: 2013. évi 126. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
Módosította: 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013.08.01.

2013. augusztus 1. napjától módosult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (az Eljárási kódex) is.

Az Eljárási kódexet érintő változás lényege, hogy módosították azon eseteknek a körét, amikor a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség mint szakhatóság megkeresése szükséges. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség annak elbírálása kérdésében vesz részt az építésügyi hatósági eljárásokban, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (Khvr.) 5. számú mellékletében foglalt követelmények alapján az építési tevékenység és az építményben folytatott tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e. A szakhatósági megkeresés esetei közül a bevásárlóközpontokra (40. pont), az önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti gépjárműtároló (44. pont), valamint az egyéb, a Khvr. 3. számú melléklet 1-127. pontjában meghatározott tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló építmény vagy építményegyüttesekre vonatkozó előírások változtak.

A bevásárlóközpontok esetében a parkoló területe nélkül számított 10 000 m2 nettó össz-szintterület alatt vagy 300 parkolóhely alatt kell bevonni a környezetvédelmi szakhatóságot, a korábbi szabályok szerint erre 3000–10 000 m2 nettó össz-szintterület között vagy 100–300 parkolóhely között volt szükség [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 6. melléklet 14. mező 40. pont].
2013. augusztus 1-e előtt az önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló (beleértve a parkolóházat is) esetében az alábbi feltételek mellett kellett a szakhatósághoz fordulni:
a) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és nem barlang védőövezetén
30–300 parkolóhely között;
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen és barlang védőövezetén 30–100 parkolóhely
között.

A hatályos előírások szerint nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és nem barlang védőövezetén 300 parkolóhely alatt, míg védett természeti területen, Natura 2000 területen és barlang védőövezetén 100 parkolóhely alatt közreműködik a szakhatóság, azonban mindkét esetben kivételt képez a lakás rendeltetésszerű használatához előírt számú személygépkocsi elhelyezését biztosító gépjárműtároló [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 6. melléklet 14. mező 44. pont].

A 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelettel megállapított új rendelkezéseket a 2013. augusztus 1-je után indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni, a folyamatban lévő eljárásokban még a korábbi előírásokat követelheti meg a hatóság [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 75. §].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt