Az építési munkaterület átadás-átvételére vonatkozó szabályok pontosítása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 15:05

Közzétéve: 2013.10.14. 15:05


Az elektronikus építési napló bevezetési határidejének és egyéb kapcsolódó rendelkezések módosítása mellett a 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet a munkaterület átadásának részletszabályaira és a munkaterületen tartandó tervdokumentációkra vonatkozó előírásokat is módosította.


Magyar Közlöny:
2013. évi 153. szám
Érintett jogszabály:
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Módosította: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. október 1.

Fontos, hogy azon építési naplók esetében, amelyeket papír alapon kell vezetni, az október 1-jei és október 2-ai hatállyal életbe lépő változások sem alkalmazhatók! Ezen építési naplókat ugyanis a 2013. szeptember 30-án hatályos rendelkezések szerint kell vezetni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 42. § (6) bek.].

1. A munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg az e-főnaplót kell megnyitni

Változatlan előírás, hogy az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadás-átvételt – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. Az elektronikus építési napló esetében az első elektronikus építési főnapló megnyitása kötelező a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 5. § (5) bek.]. Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus építési főnapló megnyitásával és az előírt adatok felvitelével teljesült volna, ezáltal ez lehetett volna az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének jogszabályi fogalma [336/2013. (IX. 20.) Korm. rend. 17. § ba) pont; 109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 2. § (8) bek.]. A hatályba lépő előírás ilyen fogalmat már nem, kizárólag a munkaterület átadásához kapcsolódó kötelezettséget tartalmaz.

Az építési napló eseti bejegyzéseinek részében egyébként a korábbi pontatlan „építési munkahely” átadás-átvételére vonatkozó megjegyzés is helyesen az építési munkaterület átadás-átvételére módosul 2013. október 1-jétől [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. melléklet II. a) pont].

2. Sajátos építményfajtáknál a munkaterület átadásának nem feltétele a tulajdonosi nyilatkozat

2013. július 1-jétől hatályos szabály volt, hogy ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész tulajdonosa, az építési munkaterület fővállalkozó kivitelező részére történő átadását a telek, építmény, építményrész tulajdonosának
a) az építési naplóban ellen kell jegyeznie,
b) annak tudomásulvételéről az építési naplóban nyilatkoznia kell, vagy
c) külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia.

2013. október 1-jétől három fontos körülményben változott ez a szabály:
a) az ingatlan tulajdonosának külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt az építési naplóhoz csatolnia (a papír alapú építési naplóban már nem kell nyilatkozatot tenni);
b) ez a szabály csak az általános építményekre vonatkozik, a sajátos építményfajták esetében megszűnt a tulajdonos ezen jogosultsága [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 5. § (5a) bek.];
c) meghatározták a nyilatkozat jogkövetkezményét is: a tulajdonosi nyilatkozat hiányában az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és a kivitelezés nem kezdhető meg [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 5. § (5b) bek.].

Nem tudom, hogy a jogalkotó akarata erre irányult-e, de a papír alapú építési napló fenntartása miatt az e-napló alól időlegesen felmentést kapott sajátos építményfajták eseteiben fennmaradt a tulajdonosi nyilatkozat előírása is. Akinek nem kell e-naplót vezetni, azoknak a szeptember 30-i előírásokat kell alkalmaznia, így például a közlekedési építmények esetében is elengedhetetlen a tulajdonosi nyilatkozat egészen 2014. július 1. napjáig (hacsak addig nem módosul a szabály). Az is kétséges egyébként, hogy az ingatlan tulajdonosa hogyan tud bármit is az építési naplóhoz csatolni, ezt valószínűleg az építési naplót vezető kötelezettségévé kellene tenni.

A nyilatkozattal kapcsolatosan véleményem szerint szabályozni kellene azt is, hogy az összes tulajdonos nyilatkozatára legyen szükség a kivitelezés megkezdéséhez. Ahhoz, hogy érdemi akadálynak számítson a tulajdonosi hozzájárulás, csak az összes tulajdonos beleegyezése mellett lenne célszerű a munkaterület átadása. Fontos lenne a vállalkozó kivitelező részére is előírni valamilyen szintű tájékozódási kötelezettséget annak érdekében, hogy a szabályt ténylegesen ne lehessen megkerülni.

3. Az engedélyezési tervdokumentációt nem kell a munkaterületen tartani?

Az Építési törvény 38. §-a kimondja, hogy építési tevékenységet végezni - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak a jogerős építésügyi hatósági engedélynek, továbbá a hozzájuk tartozó, jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az ezek alapján készített kivitelezési dokumentációnak megfelelően szabad [1997. évi LXXVIII. tv. 38. §]. A Kivitelezési kódex ennek megfelelően rögzítette, hogy a megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó, az Építési törvény 38. §-ában előírt terveknek és a kivitelezési dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell állniuk.

2013. október 1-jétől a Kivitelezési kódex annyit tartalmaz, hogy a megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó kivitelezési dokumentációnak kell az építési munkaterületen rendelkezésre állnia, vagyis az engedélyezési terveket már nem kell a munkaterületen tartani. A Kivitelezési kódex új szakasza azt is rögzíti, hogy a kivitelezési dokumentációt papír alapon is hozzáférhetővé kell tenni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 23. § (1) bek.].

A 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet pontosította azt is, hogy a kivitelezési dokumentációt elektronikusan és magyar nyelven kell előállítani (a korábbi szöveg az összeállítás kifejezést használta az előállítás helyett) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 23. § (2) bek.].

4. A dokumentumok átadása az e-naplón keresztül

A Kivitelezési kódex alapján a fővállalkozó számos dokumentumot, nyilatkozatot (például hulladék-nyilvántartó lapot, megvalósulási tervdokumentációt, jótállási jegyeket) köteles átadni az építtetőnek a munkaterület átadásával egyidejűleg. A 2013. október 1. napjától hatályos rendelkezés szerint a fővállalkozó a dokumentumok és nyilatkozatok építtető számára történő átadását az e-naplóban történő rögzítéssel teljesíti [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 33. § (3a) bek.; 322/2012. (XI. 16.) Korm. rend. 84. §]. Az eredeti dokumentumok átadása azonban nem lehetséges az e-naplóhoz történő csatolással, ezért – a jogszabályi rendelkezés hiányában – fontos, hogy az építési szerződés az eredeti iratok átadási kötelezettségét is rögzítse.

Az építési munkaterület átadásának (visszaadásának) részletes szabályait itt ismerheti meg.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt