Kivitelező

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.09.22. 18:55

Közzétéve: 2013.07.13. 14:24


Kivitelező: a Kivitelezési kódex a kivitelező fogalmaként a vállalkozó kivitelező gyűjtőfogalmát használja.

Vállalkozó kivitelező: az az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként végző vállalkozó, amely vagy aki a kivitelezői láncolatban elfoglalt helye és szerződés szerinti pozíciója alapján fővállalkozó kivitelező, megrendelő vállalkozó kivitelező vagy alvállalkozó kivitelező lehet [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § k) pont].

A vállalkozó kivitelező fogalmában - a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) bekezdés 1. pont 1.2. alpontja szerint 2013. április 19-étől - az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként történő folytatást a végzés váltotta fel, ezzel is jelezve az építtető és a vállalkozó kivitelező közötti különbséget. Az építtetőnek minősül ugyanis 2013. január 1-jétől az építési-bontási tevékenység folytatója is.

Fővállalkozó kivitelezőlásd: Fővállalkozó kivitelező

Alvállalkozó kivitelező: a megrendelő vállalkozó kivitelezővel kivitelezési szerződést (2014. március 14. napjáig építési szerződést) kötő vállalkozó kivitelező [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § m) pont]. A gyakorlati életben leegyszerűsítve alvállalkozónak nevezik az építkezés ezen szereplőjét. Minden vállalkozó alvállalkozó kivitelező lesz, aki nem közvetlenül a megrendelővel köt szerződést.

Alvállalkozó (a közbeszerzési eljárásban): az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót [2015. évi CXLIII. tv.3. § 2. pont].

Lásd még: A megrendelő vállalkozó kivitelező „adhatja-e” a felelős műszaki vezetőt az alvállalkozónak?

Megrendelő vállalkozó kivitelező: az alvállalkozóval építési szerződést kötő, ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § n) pont]. Ennek megfelelően az alvállalkozó kivitelező is lehet megrendelő vállalkozó kivitelező, ha további alvállalkozókkal áll szerződéses kapcsolatban.

A megrendelő vállalkozó kivitelező fogalmát a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdése iktatta be 2013. január 1-jei hatállyal.

Lásd még:

- 07.1. Ki lehet kivitelező?

- 07.2. A kivitelező feladatai és felelőssége
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt