Nem a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. véleményezi az arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.02.13. 18:49

Közzétéve: 2017.02.13. 18:49

2017. január 1. napjával, a Miniszterelnökségbe történő beolvadással megszűnt a Forster Központ. A Forster Központ feladatainak elosztása, illetve az azokban bekövetkezett módosítások miatt módosításra került a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a Településrendezési kódex) is. Mivel a kapcsolódó kormányhatározat módosult, ezért a Településrendezési kódexben újabb változások történtek.


Magyar Közlöny: 2017. évi 15. szám
Érintett jogszabály: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 20/2017. (II.2.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. február 3.

A Kormány 1312/2016 (VI. 13.) számú, a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló határozatában (továbbiakban: Kormányhatározat) célul tűzte ki bizonyos háttérintézmények, központi hivatalok, és intézmények átalakítását, beolvasztását vagy jogutód nélküli megszüntetését. A Kormányhatározat végrehajtása során 2017. január 1. napjával megszűnt a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Településrendezési kódex) is megjelentek a Forster Központ feladatainak elosztása miatti változások.

A Kormányhatározat fő elve, hogy az államigazgatási és kapcsolódó állami feladatok ellátását a minisztériumi szervezetrendszerben, területi szinten a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban kell biztosítani, vagyis az államigazgatási feladatokat egységes irányítás alá kell vonni.

A Településrendezési kódex 2017. január 1. napjával hatályba lépett módosításai között már szerepel a Forster Központ egyes feladatait átvevő szerv megnevezése. A településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet ugyanis az elkészítése és módosítása során a Településrendezési kódexben meghatározottak szerint véleményezésre meg kell küldeni a Forster Központ megszűnése után, a feladatait átvevő szervnek. Eddig ez a jogszabályban megnevezett véleményező szerv a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. volt, amely a kormányhatározatban meghatározottak szerint részben átvette Forster Központ feladatait 2017. január 1-től.

A kormányhatározat 2016. december 3. napjával módosult, amelynek során pontosításra kerültek a megszűnő Forster Központ feladatainak elosztása. Ennek értelmében a kulturális örökség elemeinek védelmével, nyilvántartásával kapcsolatos, a módosított kormányhatározatban részletesen felsorolt feladatokat a Miniszterelnökség látja el a Forster Központ jogutódjaként [20/2017. (II. 2.) Korm. rend. 11. § (1) bek.; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 43/A. § (6) bek.; 1312/2016 (VI. 13.) Korm. hat. 8. pont; 1700/2016. (XII. 2.) Korm. hat. 15. pont].

A fenti pontosításokat át kellett vezetni a Településrendezési kódex rendelkezésein is, vagyis az arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet megalkotásuk és módosításuk során véleményezésre nem a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-nek, hanem a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek kell megküldeni. A változásokkal összhangban módosult a Településrendezési kódex 9. számú mellékletében felsorolt egyeztetési eljárásban részt vevő és adatszolgáltató államigazgatási szervek köre is. Továbbá az érintett adatszolgáltató szervek, vagyis a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala egyeztetési szakterülete és adatszolgáltatási témaköre is.

A világörökségi helyszín vagy terület és világörökségi várományos terület tekintetében a kulturális örökség védelméért felelős miniszter az egyeztetésben részt vevő és adatszolgáltató szerv, míg a nyilvántartott műemléki érték, műemlék, műemléki terület, nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhely és régészeti védőövezet témakörében a kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró hivatalát kell megkeresni adatszolgáltatásért, illetve az egyeztetési eljárásban [20/2017. (II. 2.) Korm. rend. 11. § (1)-(2) bek.; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 43/A. § (6) bek., 9. számú melléklet].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt