Világörökségi helyszín. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény fogalmai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.08.27. 11:30

Közzétéve: 2015.12.13. 14:24

 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény hatálya

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény hatálya kiterjed:
a) a világörökségi és a világörökségi várományos területekre,
b) a világörökségi és a világörökségi várományos területekkel kapcsolatos, a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékét, valamint a világörökségi várományos terület kiemelkedő értékét érintő tevékenységre, valamint
c) a b) pont szerinti tevékenységet végző vagy e tevékenység által érintett szervezetekre és személyekre.

A törvény felhatalmazása alapján a részletszabályokat megállapítja:
- a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

- a világörökségi területen működő egyes vendéglátó üzletek nyitva tartásának engedélyezésével összefüggő szakhatósági közreműködés szabályairól szóló 47/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

- a világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet
 


A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény által alkalmazott fogalmak


Kiemelkedő egyetemes érték: a világörökségi helyszín által megtestesített - az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, a továbbiakban: UNESCO) Világörökség Bizottsága által ekként elfogadott - érték, amely kivételessége és páratlansága miatt nemzetközi szempontból is kiemelkedő és egyedi kulturális örökségi, illetve természeti jelentőséggel bír, ennélfogva folyamatos megőrzése és védelme az egész emberiség, a jelen és jövő generációi számára kiemelkedő fontosságú [2011. évi LXXVII. tv. 2. § 1. pont].

Világörökségi helyszín: az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján a Világörökség Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező - a 2011. évi LXXVII. törvény 1. mellékletében meghatározott - helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület [2011. évi LXXVII. tv. 2. § 2. pont].

Világörökségi helyszín védőövezete: a világörökségi helyszín környezete, amely az UNESCO Világörökség Bizottságának határozata alapján a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékeinek sértetlenségét, illetve hitelességének védelmét biztosítja, és amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté vagy jelölték ki, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, védett természeti terület, illetve a védett természeti terület védőövezete [2011. évi LXXVII. tv. 2. § 3. pont].

Világörökség Jegyzék: az UNESCO Világörökség Bizottsága által az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete 1972. november 16-án kelt, az 1985. évi 21. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény (Világörökség Egyezmény) 11. cikk (2) bekezdése alapján létrehozott és vezetett lista [2011. évi LXXVII. tv. 2. § 4. pont].

Világörökségi terület: a világörökségi helyszín és annak védőövezete [2011. évi LXXVII. tv. 2. § 5. pont].

Világörökségi várományos helyszín (a továbbiakban: várományos helyszín): a kiemelkedő kulturális örökségi, illetve természeti értékei (a továbbiakban: kiemelkedő érték) révén, az Egyezmény 1. és 2. cikkében meghatározott kritériumok szerint az UNESCO Világörökség Központhoz (a továbbiakban: Központ) bejelentett, a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szereplő helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület [2011. évi LXXVII. tv. 2. § 6. pont].

Világörökségi vagy világörökségi várományos területté csak a korábban hozott miniszteri döntéssel, határozattal vagy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján védetté nyilvánított és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, vagy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján védett, védetté nyilvánított vagy kijelölt országos jelentőségű védett természeti terület, vagy országos jelentőségű védett természeti terület védőövezete nyilvánítható. A világörökségi vagy a világörökségi várományos területté nyilvánítás a már fennálló védettségen túl – a 2011. évi LXXVII. törvényben foglalt kivételekkel - további oltalmat nem keletkeztet [2011. évi LXXVII. tv. 1. § (2) bek.].

Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzéke: a kiemelkedő kulturális örökségi vagy természeti értékei alapján a Világörökség Jegyzékbe való felterjesztésre kiválasztott helyszíneknek, azok indokolt esetben javasolt védőövezeteinek és azok lehatárolásainak a kulturális örökség védelméért felelős miniszter rendeletében kihirdetett jegyzéke [2011. évi LXXVII. tv. 2. § 7. pont].

A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékét a 27/2015. (VI. 2.) MvM rendeletben találhatjuk meg.

Várományos helyszín javasolt védőövezete: a várományos helyszín indokolt esetben kijelölt olyan környezete,
a) amely kiemelkedő egyetemes értékének sértetlenségét, illetve hitelességének védelmét biztosítja,
b) amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, illetve jelöltek ki, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, országos jelentőségű védett természeti terület vagy annak védőövezete [2011. évi LXXVII. tv. 2. § 8. pont].

Várományos terület: a világörökségi várományos helyszín és annak javasolt védőövezete [2011. évi LXXVII. tv. 2. § 9. pont].

A Világörökség Egyezményhez kapcsolódó információkat az unesco.hu oldalon is megismerhet: 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt