Beruházáslebonyolító (beruházás-lebonyolító)

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. szeptember 22. csütörtök, 20:20

Közzétéve: 2013. április 27. szombat, 16:59


Egyes jogszabályok kötőjellel írva is használják az elnevezést.

A gyakorlatban a beruházáslebonyolító szinonimái (nem feltétlenül helyes): bonyolító, projektmenedzser, lebonyolító.

Fogalma: Jelenleg nincs jogszabályi fogalma. Az építtető általános megbízottja, az építtető és a beruházás-lebonyolító közötti megbízási szerződésében meghatározott építtetői feladatokat lát el, az építési beruházás megvalósításának koordinálást végzi, ideértve különösen szerződések megkötését és előkészítési feladatok ellátását.

A Kivitelezési kódexben található meghatározás 2014.01.01. napjától hatályát vesztette (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 8. § (1) bek.; hatályon kívül helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § g) pont gc) alpont).

A beruházáslebonyolító feladatait és felelősségét a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályaiból, illetve magából a szerződésből állapíthatjuk meg. Korábban elsődlegesen a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) tartalmazta a bonyolítóra vonatkozó előírásokat, azonban 2014. január 1-jét követően a beruházáslebonyolítók a Kivitelezési kódexben már nem jelennek meg, 2015. novemberéig a beruházáslebonyolítónak se a feladata, se a felelőssége se volt az építésügyi jogszabályokban meghatározva.

A 2013. december 31-jéig hatályos szabályozás itt megismerhető.

2015. november 1. napjától a közbeszerzési jogszabályokban ismételten megjelent a beruházás-lebonyolító. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján az ajánlatkérő az építési beruházás megvalósítása érdekében beruházás-lebonyolítót alkalmazhat [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 5. § (1) bek.].

A beruházás-lebonyolítónak az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 5. § (2) bek.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 4. § (1) bek.].

Az ajánlatkérő általános megbízottjaként a beruházás-lebonyolító feladata az építési beruházás megvalósításának koordinálása. E feladatkörében a beruházás-lebonyolító gondoskodik különösen:
a) a tervező kiválasztásának előkészítéséről és a tervező kiválasztásának koordinálásáról, közbeszerzési eljárás (tervpályázat) lefolytatása esetén a közbeszerzési eljárás (tervpályázat) előkészítéséről, valamint a közbeszerzési eljárás (tervpályázat) lefolytatásának koordinálásáról;
b) az építési beruházás előkészítéséről, szükség szerint előtanulmányok (elsősorban vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány) készítéséről;
c) a kivitelezésre - a építmény kivitelezésére és tervezésére együtt, vagy a Kbt. 1. mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezésére és tervezésére együtt megvalósuló esetekben a tervezésre és kivitelezésre - irányuló közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és a közbeszerzési dokumentumoknak az elkészítéséről;
d) az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításának figyelemmel kíséréséről;
e) európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházás esetében a támogatást nyújtó szervezettel való kapcsolattartásról;
f) a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatásának ellenőrzését végző szervezetekkel való kapcsolattartásról;
g) a kivitelezés műszaki ellenőrének kiválasztásáról;
h) a tervezői művezetés szükségességének meghatározásáról;
i) az elkészült építési beruházás átadás-átvételi eljárásának koordinálásáról [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 5. § (3) bek., 14. § (1) bek.].

A beruházás-lebonyolító feladatköre - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén - a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által ellátott feladatokra nem terjed ki, a beruházás-lebonyolító a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval szükség szerint együttműködhet [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 5. § (4) bek.].