Nem minden vízszerelőnek kötelező felelősségbiztosítást kötni

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2019.04.25. 13:02

Közzétéve: 2017.10.07. 09:11

A Kormány az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületek esetében már bevezetett felelősségbiztosítási kötelezettséghez hasonlót írt elő a villanyszerelők és a vízszerelők tekintetében is. A 2017. szeptember 1. napjától felelősségbiztosítási kötelezettség azonban nem érint minden vízszerelőt. Az alábbiakban egyebek mellett kitérünk arra, hogy mire nyújt fedezetet a vízszerelők felelősségbiztosítása, és nagyságrendileg mennyibe kerül.


Magyar Közlöny: 2017. évi 123. szám
Új jogszabály: 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. szeptember 1.
 

1. MIKOR KÖTELEZŐ EGYSZERŰ BEJELENTÉSŰ LAKÓÉPÜLETNÉL A VÍZSZERELŐNEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZNIE?


A lakóépületek egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Egyszerű bejelentési rendelet) felelősségbiztosítás kötési kötelezettséget ír elő többek között, az építőipari fővállalkozó kivitelezőknek. Az Egyszerű bejelentési rendelet szerint a fővállalkozó kivitelező az általa vállalt építőipari kivitelezési tevékenységkörében okozott kár megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6/A. § (1) bek. b) pont].

Hangsúlyozottan fővállalkozó kivitelezőről rendelkezik a Kormányrendelet, így a vízszerelési tevékenység kapcsán is csak akkor beszélhetünk biztosításkötési kötelezettségről, ha a vízszerelő közvetlenül az építtetővel köt vállalkozási szerződést. Amennyiben a vízszerelő a fővállalkozó kivitelező alvállalkozója, 2017. augusztus 31. napjáig nem volt semmilyen biztosításkötési kötelezettsége az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépület esetében sem.

Ha a vízszerelő fővállalkozó kivitelezőnek minősül, a felelősségbiztosítási limitek tekintetében nem differenciál a jogszabály, az összes fővállalkozó kivitelezőre három limitkategóriát állapít meg a beruházási költségkeret függvényében.
a) 50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 10 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen legalább 30 millió forintig,
b) 50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összegű beruházási költségkeret között legalább 20 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 60 millió forintig,
c) 100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 30 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 90 millió forintig
kell fedezetet biztosítania a kötelező felelősségbiztosításnak.

Lásd még: http://www.kotelezofelelosseg.hu/ és http://www.drpuski.hu/

 

2. MIKOR KÖTELEZŐ MINDEN ÉPÜLET ESETÉBEN A VÍZSZERELŐNEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZNIE?


2017. szeptember 1. napján lépett hatályba a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról. Ez a jogszabály teszi kötelezővé a nyilvántartásba vett szakemberek számára, hogy kötelező felelősségbiztosítást kössenek az alábbi tevékenységekre:
a) ivóvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése
b) szennyvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése [220/2017. (VII. 31.) Korm. rend. 1. §].

A tevékenységek fogalmát a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény tartalmazza:

- ivóvíz-bekötővezeték: az ivóvíz-elosztóhálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, az ivóvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely
a) bekötési vízmérő esetében
aa) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig terjed,
ab) önálló vízmérő aknaként kialakított vízmérési helyen bekötési vízmérőt követő elzáró szerelvényig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed,
b) bekötési vízmérő hiányában, vagy ha a bekötési vízmérőt nem önálló műtárgyként kialakított vízmérési helyen építették ki, az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed [2011. évi CCIX. tv. 2. § 11. pont].

- szennyvíz-bekötővezeték: a szennyvízgyűjtő-hálózat és a házi szennyvízhálózat vagy a csatlakozó szennyvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, a szennyvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival, amely a felhasználási helyen keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő bebocsátására szolgál [2011. évi CCIX. tv. 2. § 11. pont].

Hétköznapi megfogalmazással azoknak a szakembereknek kell a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet szerinti felelősségbiztosítást kötniük, akik az ivóvíz-, vagy szennyvízcsatorna rákötést végeznek (az mindegy, hogy családi ház, társasház, vagy éppen ipari épületről van szó). Látható, hogy ez az előírás nem tesz különbséget az egyszerű bejelentéssel és az építési engedéllyel végezhető tevékenységek között, sőt, a felelősségbiztosítást akkor is meg kell kötni, ha a szakember egyszerű bejelentés és építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységben közreműködik [220/2017. (VII. 31.) Korm. rend. 1. §].

 

3. MIRE NYÚJT FEDEZETET A VÍZSZERELŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA?


A 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet felelősségbiztosítási limit összege legalább 1 millió forint, amelyről részletes paramétereket nem határoz meg a jogszabály és egyéb speciális szerződéses tartalmat sem ír elő [220/2017. (VII. 31.) Korm. rend. 2. § (2) bek. b) pont]. A biztosítási szerződést a tevékenység végzésének teljes tartamára fent kell tartani.

 

Fontos, hogy az egyes biztosító társaságok feltételrendszerei különböző szolgáltatásokat tartalmaznak!


A károk lehetnek dologi károk, személyi sérüléses károk és tisztán vagyoni károk, amelyeket a vízszerelő a tevékenység végzése, szerződésének teljesítése kapcsán okoz.

A megrendelőket óva inteném attól, hogy a vízszerelői felelősségbiztosítás mellett elhagyják a hibás vagy késedelmes teljesítésre vonatkozó biztosítékokat a szerződésből. A vízszerelő által elkövetett hibák jótállás vagy szavatosság keretében elvégeztetett javítási költségeit, vagy az építés elhúzódásával járó károkat a biztosító főszabály szerint nem téríti meg.

 

4. A 2017. SZEPTEMBERE ELŐTT MEGKÖTÖTT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS TELJESÍTI-E A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKAT?


Tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet nem ír elő a felelősségbiztosítási limit összegen kívül semmilyen biztosítási feltételt, így a rendelkezésnek az általános, tevékenység és szolgáltatói felelősségbiztosítás hármasával lehet megfelelni. Arra kell figyelni, hogy akik rendelkeztek eddig is ilyen felelősségbiztosítással, ott ne legyen a kizárások között a Kormányrendelet által meghatározott tevékenység, azaz az ivóvíz-bekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése.

 

5. A VÍZSZERELŐNEK ELEGENDŐ AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS?


Az egyszerű bejelentéshez kikötött felelősségbiztosítás, csak akkor teljesíti a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletet, ha
a) állandó (éves),
b) a biztosítás kizárási feltételei között ne legyen felsorolva a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet szerinti tevékenységek.

 

6. MENNYIBE KERÜL A KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS?


Aki most készül a Kormányrendelet hatálya alá tartozó beruházást végezni nem kell aggódnia, már van a piacon létező konstrukció.

A biztosítás megkötése során mindenképpen szükséges lesz a szerződést kötő fél nevére, székhelyére, adószámára, előző éves nettó árbevételére. Az 1 millió forint összegű felelősségbiztosítási limit egy minimum előírás, természetesen a felelősségbiztosításra kötelezettek ettől nagyobb limitet is választhatnak, magasabb biztosítási díjért. Az éves biztosítási díjak egyéni vállalkozóként 20 ezer forint alatt már elérhetőek, társas vállalkozásoknak pedig 35 ezer forint körüli összeggel kell éves szinten kalkulálniuk, ha a minimális, 1 millió forintos biztosítási védelmet választják.

 

A felelősségbiztosítási limit kapcsán érdemes magasabb limitre is kalkulációkat készíteni, hiszen nem feltétlen jár nagymértékű díjemeléssel a magasabb limit, ugyanakkor egy esetleges kár kapcsán nagyobb biztonságban van a biztosított.


 

7. A CÉGNEK VAGY A SZAKEMBERNEK KELL BIZTOSÍTÁST KÖTNIE?


A jogszabály arra a kérdésre nem tér ki, hogy a foglalkoztató cégnek, vagy a szakembernek kell-e a biztosítást megkötnie. Mivel a biztosítás a tevékenységet végzőnek kell kötnie, így a biztosítási kötelezettség attól függ, hogy a szakember milyen jogi keretek között dolgozik. Ha a vízszerelő egy cég alkalmazottja, akkor a cég köti a felelősségbiztosítást, ha viszont egyéni vállalkozóként köt szerződéseket a vízszerelő, akkor a vízszerelő lesz a biztosított.

 

8. MEDDIG KELL FENNTARTANI A VÍZSZERELŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁST?


A biztosítási szerződést a tevékenység végzésének teljes tartamára fent kell tartani [220/2017. (VII. 31.) Korm. rend. 2. § (2) bek. b) pont].

Javasolt a felelősségbiztosítást folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a biztosítás megszűnése vagy megszűntetése után jelentenek be a biztosítás hatálya alatt történt káreseményt, melyre a biztosítás már nem fog fedezetet nyújtani.

Lásd még: CSAK A JOGSZABÁLYI KÉPESÍTÉSSEL ÉS HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ VÍZSZERELŐK VÉGEZHETNEK BEKÖTÉSEKET

A villanyszerelők vonatkozásában bevezetett kötelezettségről tájékoztató itt olvasható: NEM MINDEN VILLANYSZERELŐNEK KÖTELEZŐ A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
 

 

Önnek azonnal, on-line, kiemelkedően olcsón kezében lehet a felelősségbiztosítási szerződés! Kattintson az alábbi linkre!


 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt