Felelősségi károk valós példákkal - Fizet-e a biztosító? – 1. eset

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2019.04.25. 13:02

Közzétéve: 2017.10.05. 14:52

A biztosítással rendelkező tervező egy ipari épület tervei alapján a falazathoz szükséges vasbeton pillérek gyártmányterveit készítette el. A gyártmánytervek alapján kivitelezett pillérekről azonban kiderült, hogy azok magassága fél méterrel kevesebb annál, mint ami a tervekben szerepelt.


 

1. A konkrét eset


A biztosítással rendelkező tervező egy ipari épület tervei alapján a falazathoz szükséges vasbeton pillérek gyártmányterveit készítette el. A gyártmánytervek alapján kivitelezett pillérekről azonban kiderült, hogy azok magassága fél méterrel kevesebb annál, mint ami a tervekben szerepelt.

Mivel a hiba megállapítása szakkérdés, az ügybe műszaki szakértőt is bevontak. A felkért műszaki szakértő megállapította, hogy a tervező részéről szakmai hiba történt, így az alacsonyabb belmagasság miatt jelentkező költségeket a tervezőnek kell megfizetnie.

 

2. A tervezői felelősség jogszabályi alapja

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518 § -ban tiltja a jogellenes károkozást. A 6:519. §-a értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.
 

3. Fizet-e a biztosító?


A tervező rendelkezett tervezői felelősségbiztosítással annak ellenére, hogy jogszabály nem kötelezte erre, mert nem egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó tevékenységet végzett.

Az alacsonyabb belmagasság miatt jelentkező és igazolt többletköltségeket a tervező bejelentette a biztosító társaságnak. A biztosító a kárt megfizette. Amennyiben a tervező nem rendelkezett volna felelősségbiztosítási szerződéssel, az igen magas összegű kárt neki kellett volna megtérítenie.

LÁSD MÉG:
- 04.2.2.5. Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás az építőiparban, egyszerűbben, mint gondolná!


Önnek azonnal, on-line, kiemelkedően olcsón kezében lehet a felelősségbiztosítási szerződés!


 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt