OTÉK módosítás a befogadó állomások építésére tekintettel

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.09.12. 14:21

Közzétéve: 2015.09.12. 14:21

A menekültek elhelyezésére szolgáló ideiglenes befogadó állomások építése országosan nagy vitákat vált ki. A Kormány a kivitelezések építésügyi feltételeinek mielőbbi megteremtése érdekében döntött az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításáról. A kormányrendelet a néhány héttel korábban elfogadott, és egyes új befogadó állomások kiemelt üggyé nyilvánításáról szóló jogszabályt is kiegészítette.


Magyar Közlöny: 2015. évi 125. szám
Érintett jogszabály: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet; 212/2015.
(VII. 31.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 250/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
Hatályos: 2015. szeptember 11.

1.
A martonfai és a sormási befogadó állomás nemzetbiztonsági célú építmény


A Kormány egy 2015. júliusi rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította Martonfán és a Sormás létesítendő új ideiglenes befogadó állomásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket (ideértve a használatbavételéhez szükségesek eljárásokat is), ezzel felgyorsítva a hatósági eljárásokat [212/2015. (VII. 31.) Korm. rend. 1. § (1) bek.]. A jogszabályról szóló részletes tájékoztató ide kattintva ismerhető meg.

A kiemelt jelentőségű ügy fogalmát és azt, hogy mi a jelentősége enne a minősítésnek az Építésijog.hu Fogalomtárában (az Építésijog.hu Előfizetéssel rendelkező) itt megismerheti.

A befogadó állomásokat nemzetbiztonsági célú építményeknek minősítették, ebből az okból is szükségessé vált a 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet kiegészítése. A minősítés jogtechnikailag úgy történt meg, hogy az új ideiglenes befogadó állomások elnevezése 2015. szeptember 11. napjától módosult az alábbira: új, nemzetbiztonsági célú ideiglenes befogadó állomások [212/2015. (VII. 31.) Korm. rend. 1. § (1) bek.; 250/2015. (IX. 8.) Korm. rend. 4. §].

Az nem derül ki a módosított szövegből sem, hogy az ideiglenes létesítés milyen időtartamra szól majd.

2.
OTÉK módosítás – a tervezettől eltérően, de helyesen


A 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet kihirdetését követően rövid időn belül megjelent a kormany.hu oldalon egy tervezet, amely az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosítására irányult. A tervezetről készített tájékoztatóban már jeleztük, hogy a tervezet szövege aggályos, mivel nem csak a ténylegesen nemzetbiztonsági építmények esetében lehetne majd figyelmen kívül hagyni az érintett önkormányzat településrendezési döntéseit. A tervezet alapján az OTÉK-ból kikerült volna a helyi építési szabályzat, szabályozási terv elsődlegességének kimondása, és az OTÉK 32. §-ában felsorolt építményeket a HÉSZ kifejezett tiltása ellenére is el lehetett volna helyezni. Ezzel azonban a nemzetbiztonsági építmények mellett minden egyéb, az OTÉK 32. §-ában felsorolt építmény tekintetében sem kellett az adott település szándékaihoz igazodni.

A Kormány szerencsére felismerte a tervezetből fakadó problémát, és a Magyar Közlönyben kihirdetett végleges szöveg már megszüntette ezt az aggályos lehetőséget. A hatályos szöveg szerint kizárólag a nemzetbiztonsági indokokkal megvalósítandó beruházások (illetve a honvédelmi és katonai építmények) esetében lehet majd „felülírni” az érintett település helyi építési szabályzatát, szabályozási tervét.

Az OTÉK 32. §-ának 2015. szeptember 11. napjától hatályos rendelkezése:

Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben - ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem rendelkezik - elhelyezhetők:
1. a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,
2. a köztárgyak,
3. a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak,
4. a nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,
5. a megújuló energiaforrás műtárgya, amely használata során az építési övezetben, övezetben az alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza, vagy attól nem igényel védelmet.
(2) A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények valamennyi építési övezetben, illetve övezetben - a telek megengedett beépített területére és beépítési magasságára e rendeletben, továbbá a helyi építési szabályzatban meghatározott előírásokra tekintet nélkül – elhelyezhetők [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 32. §; 250/2015. (IX. 8.) Korm. rend. 1. §].

Az OTÉK azt is rögzíti, hogy a II-III. fejezetében meghatározott településrendezési követelményeknél szigorúbb követelményeket a helyi építési szabályzat a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények tekintetében nem állapíthat meg [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 111. § (1) bek.; 250/2015. (IX. 8.) Korm. rend. 2. §].

Az egyértelműség kedvéért a 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet meghatározását és az OTÉK fogalmat jó lett volna összhangba hozni. Attól még hogy nemzetbiztonsági célú ideiglenes befogadó állomásokról szól az egyik jogszabály, az még nem jelenti azt, hogy ez biztosan megfelel az OTÉK-ban található nemzetbiztonsági építmény elnevezésnek. Ha a 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet rögzítette volna, hogy nemzetbiztonsági célú ideiglenes befogadó állomások nemzetbiztonsági építménynek minősülnek, nem lenne lehetőség az ettől ellentétes értelmezésre.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt