Hatályon kívül helyezett jogszabályok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.01.28. 20:08

Közzétéve: 2009.05.07. 19:33


 

1. Általános, fontosabb jogszabályok


a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény (A törvény nem lépett hatályba; lásd: 2010. évi LXXIII. törvény 1. §)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXIII. törvény (Hatályát vesztetett: 2012.06.27., lásd: 2012. évi LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 71. pontja).

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései (2011. december 31.) A kommunista diktatúrából a demokráciába való átmenetről (Hatályon kívül: 2013.04.01., lásd: Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása)

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Hatályon kívül: 2012.04.15., lásd: 2012. évi II. tv.)

az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.04.15., lásd: 2012. évi II. tv.)

a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2012.04.15., lásd: 22/2012. (IV. 13.) BM rend.)

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2012.04.15., lásd: 22/2012. (IV. 13.) BM rend.)

 

2. Építésügyi hatósági eljárás, építésfelügyelet


az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (itt elérhető a 2012.11.13 - 2015.03.05. napja között hatályos szöveg)

az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (Hatályát veszti: 2014.01.01., lásd: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend.)

az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Hatályát veszti: 2014.01.01., lásd: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend.)

az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (Hatályát veszti: 2014.01.01., lásd: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend.)

az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről szóló 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet (Hatályát veszti: 2014.01.01., lásd: 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet)

az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01.; lásd: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet)

az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01.; lásd: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet)

az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01.; lásd: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet)

az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01.; lásd: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet)

az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01.; lásd: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet)

az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról szóló 48/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (Hatályon kívül: kivételekkel 2008.01.01. napján)

az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról szóló 135/2003. (VIII. 29.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2006. július 31., 149/2006. (VII. 21.) Korm. rend.)

az Országos Építésügyi Fórumról szóló 3/2011. (II. 23.) BM rendelet  (Hatályon kívül: 2012. július 1.; lásd: 28/2012. (V. 31.) BM rend. 5. §).

az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01.; lásd: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet)

az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (Hatályon kívül: kivételekkel 2008.01.01. napján, lásd: 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet)

az építésügyi bírságról szóló 43/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (Hatályon kívül helyezi: 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, 2007.01.19.)

az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról szóló 40/1997. (XII. 21.) KTM rendelet (Hatályon kívül: 2008.01.01., lásd: 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet)

az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztviselők továbbképzéséről szóló 6/1998. (III. 16.) KTM rendelet (Hatályon kívül helyezi: 161/2008. (VI. 19.) Korm. rend.)

a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008.02.01., lásd: 393/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2008.02.22., lásd: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet)

a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról 2/2002. (I. 23.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2008.02.22., lásd: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet)

az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (Hatályon kívül a 2. számú melléklet kivételével: 2008.01.01. napjától, lásd: 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend., illetve a teljes jogszabály Hatályon kívül: 2009.03.01., lásd: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rend. -  a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 2007. december 31. napján hatályos szövegét ide kattintva töltheti le)

az építésügyi célelőirányzatról szóló 18/2007. (VIII. 9.) ÖTM rendelet (Hatályon kívül: 2009.04.19., lásd: 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet)

a területi főépítészekről szóló 21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet (Hatályon kívül: 2009.10.01., lásd: 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)

az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeiről szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet (Hatályon kívül: 2009.10.01., lásd: 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)

a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 3/1998. (II. 11.) KTM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 10. 01., lásd: 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet)

az építésügyi és a műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól szóló 47/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 10. 01., lásd: 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet)

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 11. 29., lásd: 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet)

a közlekedési építmények építésfelügyeletéről szóló 2/1987. (II. 9.) KM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 07. 01., lásd: 351/2008. (XII. 31.) Korm. rend.)

a közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és vízilétesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet (Hatályon kívül: 2008.05.16.; lásd: 118/2008. (V. 8.) Korm. rend.).

a Budapest Főváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló "Álomsziget" nevű komplex nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2010.11.17.; lásd: 260/2010. (XI. 16.) Korm. rend.).

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (Hatályon kívül: 2011.10.06.; lásd: 28/2011. (IX. 6.) BM rend.).

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet Hatályon kívül: 2011.12.31.; lásd: 259/2011. (XII. 7.) Korm. rend.

az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet( Hatályon kívül: 2012.12.07.; lásd: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rend.)

egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet ( Hatályon kívül: 2012.12.07.; lásd: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rend.)

az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet ( Hatályon kívül: 2012.12.07.; lásd: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rend.)

a 306. számú, Miskolc megyei jogú várost északról (az M30 és a 26. számú főút között) elkerülő főút II. ütemével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 292/2012. (X. 15.) Korm. rendelet ( Hatályon kívül: 2012.12.07.; lásd: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rend.)

az építésügyi célelőirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet (Hatályon kívül: 2013.05.17.; lásd: 149/2013. (V. 16.) Korm. rend.)


 

3. Közigazgatási eljárás. Önkormányzatok. Nemzeti vagyon

 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) - Hatályon kívül: 2018.01.01., lásd: 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 142. §

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2014.06.06., 22 órától, lásd: 152/2014. (VI. 6.) Korm. rend.)

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (Hatályon kívül: 2014.06.06., lásd: 2014. évi XX. tv.)

az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe., Hatályos: 2005.11.01. napjáig, de az ezt megelőzően indult ügyekben még alkalmazni kell)

a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008.07.30.)

a közigazgatási hivatalról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008. 12. 31., lásd: 131/2008. (XI. 3.) AB hat.)

a hatósági közvetítőkről szóló 179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 10. 01., lásd: 185/2009. (IX. 10.) Korm. rend.)

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény

a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2010. 12. 22., lásd: 288/2010. (XII. 21.) Korm. rend.)

a Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.03.01., lásd: 56/2013. (II. 27.) Korm. rend.)

a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011.09.01., lásd: 126/2011. (VII. 18.) Korm. rend.)

a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011.09.01., lásd: 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rend.)

a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011.09.01., lásd: 126/2011. (VII. 18.) Korm. rend.)

a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.03.10., lásd: 29/2012. (III. 7.) Korm. rend.)

az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról szóló 215/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.04.22., lásd: 85/2012. (IV. 21.) Korm. rend.)

az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.04.22., lásd: 85/2012. (IV. 21.) Korm. rend.)

a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.04.22., lásd: 85/2012. (IV. 21.) Korm. rend.)

az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.04.22., lásd: 85/2012. (IV. 21.) Korm. rend.)

a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.09.29., lásd: 273/2012. (IX. 28.) Korm. rend.)


 

4. Építőipari kivitelezési tevékenység. Műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

 

az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet (Hatályon kívül: kivételekkel 2008.01.01. napján, lásd: 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet)

az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: kivételekkel 2008.01.01. napján, lásd: 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet)

az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009.10.01. napján, lásd: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)

Építési Geotechnikai Adattár létesítéséről szóló 9/1978. (IX. 14.) ÉVM rendelet (Hatályon kívül: 2008. 07. 01. (2009. 01. 01.) és 2009. 05. 19., lásd: 383/2007. (XII. 23.) Korm. rend., és 105/2009. (V. 14.) Korm. rend.)

a hidak és az átereszek tervezésénél és kivitelezésénél vízügyi és hajózási érdekből irányadó előírásokról szóló 28/1965. (V. É. 20.) OVF-KPM együttes utasítás (Hatályon kívül: 2008.01.01., lásd: 2007. évi LXXXII. törvény)

a gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről szóló 6/1982. (V. 6.) IpM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 01. 01., lásd: 383/2007. (XII. 23.) Korm. rend.)

a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 11. 27., lásd: 30/2009. (XI. 26.) NFGM rend.)

gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet (Hatályon kívül: 2013.04.20., lásd: 11/2013. (III. 21.) NGM rend.)

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (Hatályon kívül: 2013. 01.03., lásd: 374/2012. (XII. 18.) Korm. rend.)

a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal szervezetéről, feladat- és hatásköréről szóló 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2006.01.01., lásd: 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet)

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008.02.22., lásd: 26/2008. (II. 22.) Korm. rend.)

a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 15/2004. (V. 21.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 07. 26., lásd: 22/2009. (VII. 23.) ÖM rend.)

a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2010. 01. 01., lásd: 315/2009. (XII. 28.) Korm. ÖM rend.)

egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról szóló 12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet (Hatályon kívül: 2010. 05. 06., lásd: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rend.)

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011. 01. 01, lásd: 320/2010. (XII. 27.) Korm. rend.)

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011. 01. 01, lásd 20/2010. (XII. 31.) NGM rend.)

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjairól szóló 129/2005. (XII. 29.) GKM rendelet (Hatályon kívül: 2011. 01. 01, lásd 321/2010. (XII. 27.) Korm. rend.)

a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011. 03. 09, lásd 13/2011. (II. 22.) Korm. rend.)

az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 01. 04., lásd: 307/2008. (XII. 20.) Korm. rend.)

a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 08. 01., lásd: 156/2009. (VII. 29.) Korm. rend.)

a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 03. 31. napjától, lásd: 358/2008. (XII. 31.) Korm. rend.)
Módosította: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rend.

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.02. 28. napjától, lásd: 44/2012. (XII. 20.) AB határozat)

 

5. Közterület-használat


a közvilágításról szóló 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 01. 01., lásd: 383/2007. (XII. 23.) Korm. rend.)

a tanácsi szervek kezelésében levő közhasználatú zöldterületek fenntartásáról és használatáról szóló 2/1976. (I. 16.) ÉVM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 01. 01., lásd: 383/2007. (XII. 23.) Korm. rend.)

a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet (Hatályon kívül: 2013.03.09., lásd: 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rend.)

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet (Hatályon kívül: 2013.03.09., lásd: 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rend.)
Módosította: 42/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rend

a Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet (Hatályon kívül: 2013.03.09., lásd: 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rend.)
 

6. Építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető


az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: kivételekkel 2008.01.01. napján, lásd: 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet)

az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet (Hatályon kívül: kivételekkel 2008.01.01. napján, lásd: 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet)

az egyes sajátos műszaki építmények tekintetében az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról, valamint az építésfelügyeletet ellátó szervezetek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 3/2002. (II. 13.) GM rendelet (Hatályon kívül: 2007.01.01., lásd: 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet)

az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról szóló 32/1999. (X. 15.) KHVM rendelet (Hatályon kívül: 2007.01.01., lásd: 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet)

 

7. Tervezési és szakértői jogosultság


a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (Hatályát veszti: 2014.01.01., lásd: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend.)

a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2006.03.01., lásd: 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet)

az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól szóló 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2006. 07. 01., lásd: 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet)

az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló 34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet (Hatályon kívül: 2006. 07. 01., lásd: 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet)

az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól szóló 159/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2006. 07. 01., lásd: 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet)

az építésügy körébe tartozó szakértői tevékenység gyakorlásának részletes szabályairól szóló 38/1997. (XII. 18.) KTM-IKIM együttes rendelet (Hatályon kívül: 2006. 07. 01., lásd: 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet)

a közlekedési, hírközlési és vízi építmény-tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló 3/1998. (II. 11.) KHVM rendelet (Hatályon kívül: 2006. 07. 01., lásd: 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet)

a hő- és villamosenergiai építmények tervezési jogosultságáról szóló 7/1988. (XI. 9.) IpM rendelet (Hatályon kívül: 2005. 03. 19., lásd: 14/2005. (III. 11.) GKM rendelet)

a tűzvédelmi szakértői és igazságügyi szakértői tevékenység szabályairól szóló 36/1997. (VI. 4.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2007. 04. 27., lásd: 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet)

a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet (Hatályon kívül: 2012.01.01., lásd: 47/2011. (XII. 15.) BM rend.)
Módosította: 26/2009. (X. 16.) ÖM rend.

a terület- és regionális fejlesztési szakterületeken kifejtett szakértői tevékenység szabályozásáról szóló 13/2004. (VIII. 6.) TNM rendelet (Hatályon kívül: 2005. 09. 02., lásd: 30/2005. (IX. 2.) TNM rendelet)

a kölcsönösen elismert építészmérnöki oklevelek közzétételéről szóló 14/2004. (V. 11.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2008. 01. 26., lásd: 1/2008. (I. 11.) ÖTM rend.)

az igazságügyi szakértőkről szóló 2/1988. (V. 19.) IM rendelet (Hatályon kívül: 2008. 07. 01., lásd: 383/2007. (XII. 23.) Korm. rend.)

a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 10. 01., lásd: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rend.)
Módosította: 378/2007. (XII. 23.) Korm. rend.

az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 39/1999. (VII. 6.) GM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 10. 01., lásd: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rend.)

az ingatlanértékelői névjegyzékbe történő felvételről és a névjegyzék vezetéséről szóló 25/2007. (XII. 18.) PM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 10. 01., lásd: 17/2009. (IX. 29.) PM rend.)

a területrendezési és településrendezési tervezési jogosultságról szóló 53/2000. (VIII. 11.) FVM rendelet (Hatályon kívül: 2010. 04. 09., lásd: 77/2010. (III. 25.) Korm. rend.)

a mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet (Hatályon kívül: 2010. 01. 06.; lásd: 32/2009. (XII. 29.) NFGM rend..)

az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról szóló 181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 01. 01.; lásd: 277/2008. (XI. 24.) Korm. rend.)

az építészeti-műszaki tervezői és műszaki szakértői jogosultsági vizsga követelményrendszeréről szóló 8001/2005. (MK 44.) GKM-KvVM-IHM-TNM együttes tájékoztató (Hatályon kívül: 2012.01.01.; lásd: 2010. évi CXXX. tv. 47. §)

az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (Hatályát vesztette: 2016.06.15., lásd: 2016. évi XXIX. törvény 166. § (1) bekezdés)

az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény (Hatályát vesztette: 2016.06.15., lásd: 2016. évi XXIX. törvény 166. § (2) bekezdés)

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 4/2006. (I. 26.) IM rendelet (Hatályát vesztette: 2017.03.28., lásd: 2/2017. (III. 27.) IM rendelet 3. §)

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjéről szóló 8/2006. (XI. 23.) ÖTM rendelet (Hatályát vesztette: 2009.10.01., lásd: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 679. § (2) bekezdés 14. pont)

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (Hatályát vesztette: 2018.01.01., lásd: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 263. §)

az igazságügyi szakértői alapismeretek oktatásáról és vizsgájáról szóló 27/2006. (X. 5.) IRM rendelet (Hatályát vesztette: 2016.09.15., lásd: 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 20. §)

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályát vesztette: 2016.07.01., lásd: 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 9. pont´)

a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet (Hatályát vesztette: 2018.01.01., lásd: 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 5. § c) pont)


 

8. Zaj- és rezgésvédelem


a zaj- és rezgésbírságról szóló 2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés (Hatályon kívül: 2008.01.01., lásd: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet)

a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet (Hatályon kívül: 2008.01.01., lásd: 2007. évi LXXXII. tv. 1. §)

a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet (Hatályon kívül: 2008. 12. 11., lásd: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)


 

9. Környezet- és természetvédelem

 

a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2014.03.29., lásd: 83/2014. (III. 14.) Korm. rend.)
Módosította: 209/2011. (X. 12.) Korm. rend.
Módosította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rend.

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályát veszti: 2014.01.01., lásd: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rend.)

a nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való besorolásáról szóló 14/1997. (V. 28.) KTM rendelet (Hatályát veszti: 2013.12.31., lásd: 134/2013. (XII. 29.) VM rend.)

a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet (Hatályon kívül: 2013. 07. 18., lásd: 59/2013. (VII. 15.) VM r.)

a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2006. 01. 01.; lásd: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend.)

a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (Hatályon kívül: 2008. 05. 01.; lásd: 11/2008. (IV. 30.) KvVM rend.)

a fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008. 07. 01.; lásd: 383/2007. (XII. 23.) Korm. rend.)

az erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997. (II. 26.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2008. 08. 16.; lásd: 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rend.)

a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról szóló 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 03. 01., lásd: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rend.)

a Területi Vízgazdálkodási Tanácsról szóló 5/1998. (III. 11.) KHVM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 04. 22., lásd: 5/2009. (IV. 14.) KvVM rend.)

a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet (Hatályon kívül: 2009. 04. 17., lásd: 6/2009. (IV. 14.) KvVM rend.)

az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (Hatályon kívül: 2009. 07. 10., lásd: 2009. évi XXXVII. tv.)

az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékének közzétételéről szóló 22/1996. (XI. 29.) KHVM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 08. 20., lásd: 11/2009. (VIII. 5.) KvVM rend.)

az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 11. 21., lásd: 153/2009. (XI. 13.) FVM rend.)

a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011. 01. 15., lásd: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend.)

a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet (Hatályon kívül: 2011. 01. 15., lásd: 4/2011. (I. 14.) VM. rend.)

a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet (Hatályon kívül: 2011. 01. 15., lásd: 6/2011. (I. 14.) VM. rend.)

a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékéről szóló 11/2009. (VIII. 5.) KvVM rendelet  (Hatályon kívül: 2012.01.01., lásd: 2011. évi CXCVI. törvény 31. § j) pont)


 

10. Hulladékgazdálkodás


az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2014.08.09., lásd: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rend.)

a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet (Hatályon kívül: 2013.09.04., lásd: 72/2013. (VIII. 27.) VM rend)

a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.08.24., lásd: 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rend)

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008.03.31., lásd: 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet)

az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008. 09. 26.; lásd: 181/2008. (VII. 8.) Korm. rend.)

az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szóló 9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet (Hatályon kívül: 2008. 09. 26., lásd: 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rend.)

a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról szóló 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet (Hatályát kívül: 2009. 01. 01., lásd: 383/2007. (XII. 23.) Korm. rend.)

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd: 2012. évi CLXXXV. tv.)

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szóló 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)


 

11. Építészeti örökség védelme, műemlékvédelem


a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (Hatályát vesztette: 2017.01.01., lásd: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rend. 276. §)

a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (Hatályát vesztette: 2017.01.01., lásd: 496/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 85. §)

a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd: 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet)

a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2015.03.12., lásd: 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet)

a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2014.09.05., lásd: 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet)

az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2015.03.12., lásd: 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet)

a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2015.03.12., lásd: 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet)

a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2015.03.12., lásd: 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet)

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd: 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet)

a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2014.08.06., lásd: 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rend.)

a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet (Hatályon kívül: 2013.08.10., lásd: 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rend.)

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2007.01.01.)

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról szóló 16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet (Hatályon kívül: 2006.05.17.)

a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet (Hatályon kívül: 2010.08.19.)

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011.01.01., lásd 324/2010. (XII. 27.) Korm. rend.)

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.09.21., lásd 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet)

a nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások szabályairól szóló 257/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet)

a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet)

az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet)


 

12. Sajátos építményfajták


a bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről szóló 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet (Hatályon kívül: 2013. 05. 04., lásd: 16/2013. (IV. 19.) NFM rend.)

az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatásköréről szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2007.01.01., lásd: 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet)

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet  (Hatályon kívül: 2012.05.18., lásd: 93/2012. (V. 10.) Korm. rend.)

a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (Hatályon kívül: 2008.01.01., lásd: 2007. évi LXXXVI. törvény)

a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008.01.01., lásd: 2007. évi LXXXVI. törvény)

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (Hatályon kívül: 2009. 07. 01., lásd: 2008. évi XL. tv.)

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 07. 01., lásd: 19/2009. (I. 30.) Korm. rend.)

a külterületen levő nyomvonalas létesítmények műszaki nyilvántartásáról szóló 18/1984. (XII. 13.) ÉVM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 07. 01., lásd: 351/2008. (XII. 31.) Korm. rend.)

a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről szóló 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet (Hatályon kívül: 2009. 01. 01., lásd: 383/2007. (XII. 23.) Korm. rend.)

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet (Hatályon kívül: 2012.04.27., lásd: 53/2012. (III. 28.) Korm. rend.)


 

13. Munkavédelem. Foglalkoztatási szabályok


Munkavédelem

a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről szóló 18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet (Hatályon kívül: 2006.02.15., lásd: 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet)

az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet (Hatályon kívül: 2009. 01. 01., 383/2007. (XII. 23.) Korm. rend.)
Módosította: 95/2006. (XII. 27.) GKM rend.

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 11. 06., lásd: 27/2009. (X. 29.) ÖM rend.)

a Robbanóanyagipari Biztonsági Szabályzat közzétételéről szóló 2/1987. (II. 17.) IpM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 01. 01., lásd: 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet)

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 12. 29., lásd: 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rend.)

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet (Hatályon kívül: 2011. 12. 31., lásd: 45/2011. (XII. 7.) BM rend.)

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet (Hatályon kívül: 2013.04.21., lásd: 45/2011. (XII. 7.) BM rend.)

Foglalkoztatási szabályok

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Hatályon kívül: 2013.01.01.; lásd: 2012. évi LXXXVI. tv.)

az Egységes Munkaügyi Nyilvántartással kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási kötelezettség szabályozásáról szóló 67/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 10. 01., lásd: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rend.)

az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011. 01. 01., lásd 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet)

az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

 

14. Cégalapítás, -működtetés


az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény (Hatályon kívül: 2010. 01. 02.; lásd: 2009. évi CXV. tv.)

az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2010. 01. 01.; lásd: 308/2009. (XII. 28.) Korm. rend.)

az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról szóló 2010. évi XVI. törvény (Hatályon kívül: 2011. 11. 25.; lásd: 2011. évi CLIV. tv.)

az ügyvédi székhely szolgáltatásáról szóló 49/2007. (XI. 14.) IRM rendelet (Hatályon kívül: 2012.03.07.; lásd: 16/2012. (III. 6.) KIM rend.)


 

15. Követelések érvényesítése


a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) - Hatályon kívül: 2018.01.01., lásd: 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 633. §

a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 11/2001. (IX. 1.) IM rendelet (Hatályon kívül: 2014.03.15., lásd: 66/2014. (III. 13.) Korm. rend.)

a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2014.03.15., lásd: 66/2014. (III. 13.) Korm. rend.)

a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 10/2004. (III. 30.) IM rendelet (Hatályon kívül: 2008. 01. 01.; lásd: 56/2007. (XII. 22.) IRM rend.)

a tanúk díjazásáról szóló 1/1969. (I. 8.) IM rendelet (Hatályon kívül: 2008. 12. 02., lásd: 23/2008. (X. 17.) IRM rend. és 383/2007. (XII. 23.) Korm. rend.)

a felszámolót a zálogtárgy értékesítésével összefüggésben megillető díjról szóló 16/2006. (IV. 7.) IM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 09. 05., lásd: 39/2009. (IX. 3.) IRM rend.)

a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet (Hatályon kívül: 2011. 01. 01.; lásd: 29/2010. (XII. 31.) KIM rend.)

az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának szabályairól szóló 7/2010. (III. 12.) PM rendelet (Hatályon kívül: 2012.  12. 22.; lásd: 37/2012. (XII. 17.) NGM rend.)
Módosította: 3/2012. (II. 10.) NGM rend.


 

16. Ingatlan-nyilvántartás


a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2015.01.01., lásd: 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet)

a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet (Hatályon kívül: 2015.01.01., lásd: 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet)

a földügyi szakigazgatási tevékenységről és szervezetről szóló 68/1990. (IV. 4.) MT rendelet (Hatályon kívül: 2008.01.02. napján, lásd: 357/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet)

a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet (Hatályon kívül: 2007.08.02. napján, lásd: 357/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet)

Földmérési és Távérzékelési Intézet létesítéséről és feladatairól szóló 6/1988. (V. 19.) MÉM rendelet (Hatályon kívül: 2008. 01. 02., lásd: 357/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet) a Földmérési és Távérzékelési Intézet létesítéséről és feladatairól szóló 6/1988. (V. 19.) MÉM rendelet

egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V. 14.) FVM rendelet (Hatályon kívül: 2010. 02. 11. napján, lásd: 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet)

az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 118/2005. (XII. 19.) FVM rendelet (Hatályon kívül: 2010. 02. 11. napján, lásd: 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet)

az okmányirodák által történő tulajdonilap-másolat szolgáltatás szabályairól szóló 248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01.)

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (Hatályon kívül: 2012.10.01. napján, lásd: 2012. évi XLVI. tv.)

az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet (Hatályon kívül: 2013. 04. 24., lásd: 25/2013. (IV. 16.) VM rend.)

 

17. Ingatlan típusai, átruházása. Az ingatlan terhei. Ingatlantulajdonos egyéb jogai, kötelezettségei


az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet (Hatályon kívül: 2013.09.01., lásd:20/2013. (V. 28.) BM rend.)

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény (Hatályát veszti: 2013.01.01.; lásd: 2012. évi XC. tv.)

a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 26/2012. (III. 24.) VM rendelet (Hatályon kívül: 2013.10.08., lásd: 90/2013. (X. 7.) VM rend.)

az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet (Hatályon kívül: 2013.07.01.., lásd: 23/2013. (VI. 28.) NGM rend.)

az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet (Hatályon kívül: 2013.07.01.., lásd: 23/2013. (VI. 28.) NGM rend.)

a gondnokoltak számítógépen vezetett országos névjegyzékéről és a névjegyzék adataiból történő felvilágosítás adásról, valamint annak költségtérítéséről szóló 13/2002. (VII. 24.) IM rendelet (Hatályon kívül helyezi: 2010. évi XVIII. tv., Hatályon kívül: 2010. 05. 01.)
Módosította: 41/2009. (IX. 15.) IRM rend.

a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény (Hatályon kívül: 2008. 12. 17., lásd: 155/2008. (XII. 17.) AB hat.)

az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény (Hatályon kívül: 2010.08.16.., lásd: 2010. évi XC. tv.)

a lakóingatlanok adójának bevallásához felhasználható becsült forgalmi érték közléséről szóló 242/2009. (X. 29.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 10. 29., lásd: 8/2010. (I. 28.) AB hat.)

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011.01.01., lásd: 2010. évi CXXII. tv.)

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet (Hatályon kívül: 2013. 01. 01., lásd: 63/2012. (XII. 11.) BM rend.)

a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv kijelöléséről 336/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2007.10.04., lásd: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet)

a növényvédelmi igazgatás szervezetéről szóló 335/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008. 09. 01., lásd: 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rend.)

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2010. 01. 01., lásd: 252/2009. (XI. 16.) Korm. rend.)

a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 11. 24., lásd: 259/2009. (XI. 23.) Korm. rend.)

a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet (Hatályon kívül: 2010. 05. 08., lásd: 43/2010. (IV. 23.) FVM. rend.)

a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény (Hatályon kívül: 2010.09.01.)

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011. 01. 01., lásd: 327/2010. (XII. 27.) Korm. rend.)

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.03.15.; lásd: 22/2012. (II. 29.) Korm. rend.)

a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.03.15.; lásd: 23/2012. (II. 29.) Korm. rend.)

a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 31/2011. (IV. 28.) VM rendelet (Hatályon kívül: 2012.08.01.; lásd: 26/2012. (III. 24.) VM rend.)

a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény (Hatályon kívül: 2013.01.01.; lásd: 2012. évi CCIX. törvény)

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.12.29., lásd 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet)

a részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésről szóló 28/1994. (III. 2.) Korm. Rendelet (Hatályon kívül: 2012.12.29., lásd 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet)

a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2013.03.01., lásd 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet)

az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011.09.01., lásd: 141/2011. (VII. 21.) Korm. rend. 34. §).

 

18. Jótállás, szavatosság. Termékfelelősség, fogyasztóvédelem. Építési termék (teljesítménynyilatkozat)


a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008. 01. 01., lásd: 226/2007. (VIII. 31.) Korm. rend.)

a használati-kezelési útmutatóról és a minőség tanúsításáról szóló 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet (Hatályon kívül: 2008. 09. 01., lásd: 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rend.)

az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008. 09. 01., lásd: 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rend.)

a fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001. (III. 29.) GM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 02. 07., lásd: 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM egy. rend.)

a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (Hatályon kívül: 2009. 03. 01., lásd: 2008. évi XLVIII. tv.)

az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 10. 01., lásd: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend.)
Módosította: 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rend.
Módosította: 307/2008. (XII. 20.) Korm. rend.

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2011. 01. 01., lásd: 339/2010. (XII. 28.) Korm. rend.)

a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 339/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.11.03., lásd: 307/2012. (X. 29.) Korm. rend.)

az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet (Hatályon kívül: 2013.07.01., lásd: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rend.)

 

19. Területfejlesztés és településrendezés


a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet (Hatályon kívül: 2013.07.19., lásd: 275/2013. (VII. 16.) Korm. rend.)

a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről szóló 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2007. 05. 29., lásd: 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet)

kistérségi megbízottak és a regionális koordinátorok jogállásának és tevékenységének részletes szabályairól szóló 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2007. január 1., lásd: 232/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet)

a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról szóló 195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2006. 07. 31., lásd: 149/2006. (VII. 21.) Korm. rend.)

a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 04. 23., lásd: 76/2009. (IV. 8.) Korm. rend.)

a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 10. 21., lásd: 218/2009. (X. 6.) Korm. rend.)

a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet (Hatályon kívül: 2009. 10. 21., lásd: 218/2009. (X. 6.) Korm. rend.)

a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körének kijelöléséről szóló 38/2009. (II. 27.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2009. 12. 26., lásd: 282/2009 (XII. 4.) Korm. rend.)

a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet (Hatályon kívül: 2010. 02. 20., lásd: 16/2010. (II. 5.) Korm. rend.)

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2010. 05. 14., lásd: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rend.)

a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2010. (IV. 7.) NFGM rendelet (Hatályon kívül: 2011.07.15., lásd: 12/2010. (IV. 7.) NFGM rend.)

 

20. Kisajátítás és közbeszerzés


a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet (Hatályon kívül: 2008.01.01., lásd: 2007. évi CXXIII. tv.)

a kisajátítással kapcsolatos kártalanítási összeg kifizetéséről, valamint az értékkülönbözet megfizetéséről szóló 21/1976. (IX. 5.) PM rendelet (Hatályon kívül: 2008. 07. 01.; lásd: 383/2007. (XII. 23.) Korm. rend. és 170/2008. (VI. 28.) Korm. rend.)

a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet

a kisajátítási terv elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló 11/1977. (III. 11.) MÉM rendelet (Hatályon kívül: 2008. 07. 01.; 170/2008. (VI. 28.) Korm. rend.)

a kisajátítási eljárásban közreműködő szakértőkről szóló 9/1976. (IX. 5.) IM rendelet (Hatályon kívül: 2008.01.01., lásd: 2007. évi LXXXII. tv.)

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet (Hatályon kívül: 2012.01.01., lásd: 92/2011. (XII. 30.) NFM rend.)

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2008.01.01., lásd: 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet)

a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet (Hatályon kívül: 2006.01.15., lásd: 2005. évi CLXXII. törvény)

a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható átláthatósági megállapodásról és az átláthatósági biztosok nyilvántartásának vezetéséről szóló 113/2010. (IV. 13.) Korm. rendelet

az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2010. 09.15.)

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet (Hatályon kívül: 2010. 10.30., lásd: 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet)

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Hatályon kívül: 2012. 01. 01., lásd: 2011. évi CVIII. tv.)

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (régi Kbt., Kihirdetve: 2011.07.20., Hatályon kívül: 2015.11.01., lásd: 2015. évi CXLIII. törvény)

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd 420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2015.11.01., lásd: 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet)

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.01.01., lásd: 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet)

a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.01.01., lásd: 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet)

a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.01.01., lásd: 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet)

az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2015.11.01., lásd: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet)

az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról szóló 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2012.01.01., lásd: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet)

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2015.11.01., lásd: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet)

a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2014.11.07., lásd: 276/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet)


a közbeszerzésekre vonatkozó nómenklatúráról szóló 19/2004. (IV. 28.) IM rendelet (Hatályon kívül: 2006.01.15., lásd: 2005. évi CLXXII. törvény)

a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (Hatályon kívül: 2015.11.02., lásd: 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet)


a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról szóló 29/2004. (IX. 8.) IM rendelet (Hatályon kívül: 2012.01.01., lásd: 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet)

a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet (Hatályon kívül: 2012.01.01., lásd: 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet)

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (Hatályon kívül: 2015.11.02., lásd: 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet)

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2006. (I. 13.) PM rendelet (Hatályon kívül: 2015.11.01., lásd: 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet)

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2015.11.01., lásd: 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet)

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2014.10.03., lásd: 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet)
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt