03.3.2. Mi a hasonlóság a jótállás és a szavatosság között?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.09.28. 11:18

Közzétéve: 2014.09.28. 11:18

A jótállás és a szavatosság megegyezik az igényérvényesítési lehetőségekben, vagyis abban, hogy a megrendelő milyen igényeket érvényesíthet a vele szerződő vállalkozóval, tervezővel és egyéb szereplővel szemben. Abban tehát nincs eltérés, hogy például a megrendelő jótállás alapján kérhet kicserélést, de szavatosság alapján nem.

1.
Jótállás és szavatosság esetében érvényesíthető igények


1.1. A szerződésben meghatározott jogkövetkezmények

1.2. A Ptk. hibás teljesítéshez kapcsolódó jogkövetkezmények:

1.2.1. Kijavítás vagy kicserélés [2013. évi V. tv. 6:159. § (2) bek. a) pont]

1.2.2. Árleszállítás, javíttatás és elállás [2013. évi V. tv. 6:159. § (2) bek. b) pont]

A szerződéstől való elállás – nem jelentéktelen hiba felmerülése esetében – csak akkor jogszerű, ha
a) a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy
b) a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem megfelelő határidőn belül, nem a jogosult érdekeit kímélve eljárva vállalta,
c) a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem végezte el, vagy
d) a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt [2013. évi V. tv. 6:159. § (2) bek. b) pont és (3) bek.]

Részletesebb információt lásd: 03.1. Hibás teljesítés. A kellékszavatosság

1.3. A Ptk. szerződésszegés általános szabályai szerinti jogkövetkezmények:
1.3.1. Visszatartási jog [2013. évi V. tv. 6:139. §]
1.3.2. Elállás, felmondás (2014.03.15-től kötelezettség: meg kell jelölni az elállás vagy a felmondás okát) [2013. évi V. tv. 6:140. §]

Részletesebb információt lásd: 01.1. A szerződésszegés általános szabályok szerinti jogkövetkezményei

1.4. Kártérítési igény[2013. évi V. tv. 6:174. §]

Részletesebb információt lásd: 05. A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai

2.
Egyes kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályt kell alkalmazni a jótállásra is

A jótállási igény érvényesítésére akkor, ha a jótállásnál nincs külön rendelkezés, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni [2013. évi V. tv. 6:173. § (2) bek.]. Ennek a rendelkezésnek megfelelően a Ptk.-nak a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó alábbi szabályai alkalmazhatók:

- áttérés másik jótállási jogra: a jogosult - ha a felek eltérően nem állapodnak meg - a választott jótállási jogáról is áttérhet másikra. Ha azonban a jótállást alapító szerződés vagy jogszabály valamely jótállási jog gyakorlását feltételhez köti, az adott feltételnek az e jogra való áttérés során is teljesülnie kell. Abban az esetben pedig, ha a jogosult a per során kíván áttérni az általa eredetileg választott jótállási jogról másikra, a Pp.-nek a keresetváltoztatásra vonatkozó szabályait is alkalmazni kell [2013. évi V. tv. 6:160. §].

- bíróság nincs kötve a jogosult kérelméhez: a bíróság a jótállási igény érvényesítése iránt indított perben sincs kötve a jogosult kérelméhez, de nem kötelezhet olyan jótállási jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik [2013. évi V. tv. 6:161. §].

- jótállási idő újraindulása: a dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére tehát a jótállási idő újraindul [2013. évi V. tv. 6:163. § (5) bek.].

- költségek viselése: a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségeket alapvetően a kötelezettnek kell viselnie [2013. évi V. tv. 6:166. §].

- nem lehet használati díjat követelni: a jótállásra kötelezett a részére a kicserélés vagy elállás folytán visszaadott dolog használatáért használati díjat nem követelhet, és a rendeltetésszerű használat következtében beállott értékcsökkenés megtérítésére sem tarthat igényt [2013. évi V. tv. 6:167. § (2) bek.].

Részletesen lásd: 03.1. Hibás teljesítés. A kellékszavatosság

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt