A településrendezési salátarendelet: 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 21:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:15

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény indította el az utóbbi évek legátfogóbb építési jogi változásait. A településtervezésnél alkalmazott új tervtípusok és jogintézmények miatt az ágazati jogszabályokat is felül kellett vizsgálni. A törvény szerinti új típusú településtervek részletes tartalmi követelményeit, véleményezésük és elfogadásuk rendjét az új „Településrendezési kódex” (419/2021.(VII. 15.) Korm. rendelet) tartalmazza. Az alábbi cikkben érintett salátarendelet az OTÉK mellett több mint 70 építésügyi témájú kormányrendeletet is módosított.


Magyar Közlöny: 2021. évi 134. szám
Módosító jogszabály: 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet, 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet, 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Hatály: 2021. július 16.

 

2021. július 1-től új településrendezési elvek és szakmai szabályok


Az utóbbi évek egyik legfontosabb építési jogi jogszabálya településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény volt (a jogalkotási folyamatról szóló cikkünk itt olvasható). A törvény több tucat jogszabályt módosított, illetve ezek alapján az alsóbb szintű rendeletekben is át kell vezetni az új szemléletű településrendezési előírásokat.

Az Építési törvény (Étv.) 2021. július 1-től új településrendezési elveket és szakmai szabályokat határozott meg. Az új törvényi előírások szemléletváltást jelentenek a települések épített környezetének szabályozásában, illetőleg a településrendezésben (lásd még: Paradigmaváltás a településrendezésben: településfejlesztési terv és településrendezési terv készül). A törvénymódosítás végrehajtására a régi Településrendezési kódex (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) módosítása helyett új önálló kormányrendelet született: a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet. Az általunk új Településrendezési kódex-ként elnevezett jogszabály tartalmazza a településrendezést és településfejlesztést érintő alapvető szabályokat és rendelkezéseket. A tájékoztatónkat lásd: Elfogadták az új „Településrendezési kódexet”

 

A településrendezési salátarendelet


A településtervezésnél alkalmazott új tervtípusok és jogintézmények miatti új rendelkezéseket valamennyi érintett ágazati jogszabályban is rögzíteni kellett, ezért szinte valamennyi építésügyi témájú kormányrendelet módosult. A több mint hetven jogszabályt érintő salátarendelet: az egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet.

A 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben egyebek mellett az alábbiakat találjuk meg:
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
- Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
- A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása-
- A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
- A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
- A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
- Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
- Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások közül a Kormány külön rendeletben határozza meg, hogy mely közigazgatási hatósági engedélyezési ügyek lesznek. A salátarendelet – döntően a településrendezési eszközök és a településszerkezeti terv kifejezés megszüntetése miatt – módosította valamennyi hatályban lévő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyeket meghatározó jogszabályokat. Ennek köszönhetően a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet átfogó képet ad a jelenlegi kiemelt jelentőségű ügyekről.

A 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben rögzített módosításokkal kapcsolatos tájékoztatók:
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt