Felmentést kaptak az állatkerti és állatotthon épületek az egyre szigorúbb épületenergetikai előírások alól

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2020.01.06. 15:20

Közzétéve: 2020.01.06. 15:15

2015 és 2021 között öt fokozatban szigorodnak az épületenergetikai követelmények. A költségoptimalizált és a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírásoknak való megfelelés viszont nem biztosítható minden esetben. Eddig csak a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott kivételek esetén és a műemlékekre nem vonatkozott az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, de egy őszi módosítással felmentést kaptak az állatkerti épületek is.


Magyar Közlöny: 2019. évi 167. szám
Érintett jogszabály: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
Módosító jogszabály: 38/2019. (X. 15.) ITM rendelet
Hatályos: 2019. október 30.

 

Eddig is voltak kivételek


Fő szabály, hogy az épületenergetikai előírások olyan építményekre vonatkoznak, melyek fedettek, fallal határoltak és, amelyben energiát használnak fel a beltéri légállapot szabályozására, tehát hűtésre, fűtésre vagy páratartalom szabályozásra [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 2. § a) pont].

Elsődlegesen az épületek energetikai tanúsításáról szóló rendelet határoz meg hat kivételt:
- 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületek,
- évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára szolgáló épületek,
- legfeljebb két évi használatra szánt felvonulási épületek vagy fólia- és sátorszerkezetek,
- hitéleti célra használt épületek,
- egyes mezőgazdasági épületek,
- műhely vagy egyes ipari épületek
ahol a technológiából származó belső hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2 vagy a fűtési idényben több, mint hússzoros légcsere van [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 1. § (2) bek.].

Másodlagosan az épületek energetikai jellemzőjének meghatározásáról szóló rendelet határozott meg eddig egy kivételt: a rendelet hatálya nem terjedt ki azon műemlék épületre, helyi védelem alatt álló épületre és azok épületelemeire, amelyek esetében az energetikai fejlesztés a műemléki vagy helyi védettséget megalapozó érték megváltozását eredményezné [7/2006. (V. 24.) TNM rend. 1. § (2) bek.].
 

Új kivétel: állatkerti épületek


2019. október 30. után az állatkertekre és állatotthonokra sem vonatkoznak a szigorú épületenergetikai előírások. Azokra az épületekre nem terjed ki a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálya, amelyek az állatkert és állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet (3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet) hatálya alá esnek [7/2006. (V. 24.) TNM rend. 1. § (3) bek.]

A változást előíró rendelet indoklása alapján (az indokolás IDE KATTINTVA érhető el) az állatkerti épületek esetében olyan különleges kialakítások szükségesek, amelyek nem egyeztethetők össze az általános épületek energetikai követelményeivel. Az állatkertek számos épülete esetében fontos elvárás, hogy az épület műszaki kialakításának ki kell elégítenie mind az állatok, mind a növények fény- és hőigényét. Életvédelmi szempontból elsődleges a nagy erejű állatok kitörését megakadályozó mechanikai megoldások kialakítása.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt