Kérdések és válaszok a közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét érintő változásokról

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.02.01. 21:18

Közzétéve: 2023.11.30. 12:33

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 2023. november 8-tól hatályos 197/D. §-ának (2)-(3) bekezdései szerint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján a Közbeszerzési Hatóság által vezetett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a továbbiakban: FAKSZ) névjegyzékben szereplő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 2023. november 8-án a törvény erejénél fogva az állami közbeszerzési szaktanácsadói (a továbbiakban: ÁKSZ) névjegyzékbe vételre kerül. Erről a Közbeszerzési Hatóság 15 napon belül írásban tájékoztatja, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó pedig a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozik arról, hogy vállalja-e tevékenységének állami közbeszerzési szaktanácsadóként való végzését.


A Közbeszerzési Hatóság a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat érintő változásokról 2023. november 20-án 14 órától, online formában tartott tájékoztatást. A Hatóság célja, hogy a jogszabályi változások értelmezésével és a gyakorlatban felmerült technikai problémákkal kapcsolatosan adjon válaszokat, ezért előzetesen lehetett kérdéseket is feltenni.

A Közbeszerzési Hatóság a hozzá beérkezett kérdések alapján elkészítette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az állami közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 478/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 2023. november 8-án hatályba lépett rendelkezéseihez kapcsolódó, a közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét érintő változásokról szóló gyakori kérdések és válaszok gyűjteményét (a GYIK pdf-ben innen is letölthető).
A Közbeszerzési Hatóság által összeállított GYIK az alábbi kérdésekre tartalmaz választ:

1. Mik a tájékoztatásra vonatkozó kézhezvétel szabályai?

2. A Kbt. 197/E. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot a tanácsadóknak milyen formában kell megtenniük?

3. Azoknak a tanácsadóknak, akik a Kbt. 197/E. § rendelkezései szerint FAKSZ-ként kívánják tevékenységüket a továbbiakban folytatni, szükséges kifejezetten erről nyilatkozniuk, vagy elegendő „hallgatni”?

4. Milyen kötelezettsége van annak a szaktanácsadónak, aki a továbbiakban ÁKSZ-ként kívánja a tevékenységét folytatni?

5. Lehetséges-e először csak azt nyilatkozatot megküldeni, amelyben a tanácsadó vállalja tevékenységének ÁKSZ-ként történő végzését, majd külön megküldeni a Kbt. 3. § 2a. pontban meghatározott ajánlatkérő szervezetekkel való foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló igazolást?

6. A foglalkoztatási jogviszony fennállása tekintetében az igazolásnak mire kell kiterjednie, csak olyan igazolás fogadható-e el, ami a már érvényesen létrejött foglalkoztatási jogviszonyt igazolja, vagy érthető-e ez alatt olyan igazolás is, ami egy jövőben létrejövő foglalkoztatási jogviszonyt igazol?

7. Milyen adatokat kell kötelezően tartalmaznia az igazolásnak, a foglalkoztatási jogviszony alatt milyen jogviszonyt kell érteni, és annak tekintetében milyen információk megadása szükséges?

8. A foglalkoztatási jogviszony fennállása igazolásának tekintetében van helye hiánypótlásnak?

9. Miként jár el a Hatóság abban az esetben, ha a benyújtott munkáltató igazolás szerint a foglalkoztató nem a Kbt. 3. § 2a. pontja szerinti ajánlatkérő, illetve, ha az helyi önkormányzati költségvetési szerv vagy nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv?

10. Az EKR-ben jelenleg az látható, hogy 2023. november 8-án minden tanácsadó egy ÁKSZFAKSZ kettős/közös névjegyzékbe került. Hogyan alakul majd egyes esetekben az adott tanácsadók névjegyzékbe vétele/törlése?

11. A 478/2023. (X.31.) Korm.rendelet 23. § (7) bekezdése szerint, „Ha a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja szerinti ajánlatkérő szervezettel létesített foglalkoztatási jogviszonya fennállásának igazolása mellett a Kbt. 197/D. § (3) bekezdése szerint nyilatkozik arról, hogy vállalja a tevékenységének állami közbeszerzési szaktanácsadóként való végzését, vagy a Hatóság a Kbt. 197/E. § (1) bekezdése szerinti időpontot megelőzően az e rendelet szerint benyújtott kérelem alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót felveszi az állami közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe, az érintett személyt a Hatóság törli a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékből.” A fenti rendelkezés esetében a fennálló jogviszony igazolása tekintetében a Kbt. 3. § 2a. pontban meghatározott összes ajánlatkérő szervezetet kell érteni?

12. Azok a tanácsadók, akik a Kbt. 197/E. § rendelkezése szerint FAKSZ-ok maradtak, ha utóbb 2026. június 30-ig mégis úgy döntenek, hogy tevékenységüket ÁKSZ-ként kívánják a továbbiakban folytatni, az ÁKSZ névjegyzékbe automatikusan felvételre kerülnek, vagy ilyen esetben a 478/2023. (X.31.) Korm.rendelet szerinti bejegyzési/megújítási kérelem benyújtására van szükség?

A Kbt. Beruházási törvény által módosított rendelkezéseit – ideértve a fenti kormányrendeleteket is – külön cikkben dolgozzuk fel, a Beruházási törvényről szóló ÖSSZEFOGLALÓ CIKKÜNKET IDE KATTINTVA érheti el.


Építési beruházásokkal foglalkozó közbeszerzési szaktanácsadóknak kifejezetten ajánljuk az Építésijog.hu 2024. FEBRUÁR 15-i konferenciáját!

Fontos, hogy az előadásokat február 23-ig online, korlátlan számban megtekinthetik, így nem szükséges személyesen részt venni a rendezvényen. Kérdéseket előzetesen, online is küldhetnek az előadóknak!
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt