2022. június 30-ig kaptak haladékot a nem közel nulla energiaigényű épületek

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2021.06.21. 17:32

Közzétéve: 2021.03.11. 22:26


2021 januárjában hírt adtunk arról, hogy azok az új épületek, amik nem felelnek meg a közel nulla energiaigény követelményeinek, fél év haladékot kaptak. Alig több, mint két hónappal később a fél év haladék másfél évre módosult, azaz 2022. június 30-ig kaphatnak használatbavételt, tudomásulvételt vagy hatósági bizonyítványt a KNE követelményeknek nem megfelelő épületek.
 


Magyar Közlöny: 2021. évi 39. szám
Érintett jogszabály: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 13/2021. (III. 10.) ITM rendelet, 114/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
Hatály: 2021. március 11.
 

ELŐSZÖR FÉL ÉV HALADÉKOT KAPTAK


A TNM rendelet szerint - új épület létesítése esetén - 2020. december 31-e után minden használatbavételre kerülő épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek (vagyis a közel nulla energiaigény követelményeinek). Ez az előírás 2020. december 30-i hatállyal egészült ki azzal, hogy ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31-ét követően kerül sor, akkor a TNM rendelet 6. mellékletében foglalt követelményeknek csak 2021. június 30. utáni használatbavétel esetén kell megfelelni. Erről a jogszabályváltozásról részletesen írtunk ebben a cikkünkben [57/2020. (XII. 29.) ITM rend. 4. § (1) bek.; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. § (2) bek. a) pont; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6/B. §].
 

A FÉL ÉV HALADÉK MÁSFÉL ÉVRE NŐTT


Ez a határnap 2021. március 11-én ismét módosult, és az új határnap - ami után már csak közel nulla energiaigényű épület kaphat használatbavételi engedélyt -: 2022. június 30.

A kivétel hatálya alá eső épületek esetében a 2020. december 31. napján hatályos energetikai előírásokat viszont alkalmazni kell [13/2021. (III. 10.) ITM rend. 1. §; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6/B. §].
 

AZ ÚJ HATÓSÁGI ÉPÜLETEK MÁR KÖZEL NULLA ENERGIAIGÉNYŰEK


A kivétel nem érinti a hatóságok használatára szánt vagy hatóságok tulajdonában álló új épületeket. Ezek az épülettípusok voltak a KNE épületek előfutárai, és 2019. január 1-je óta csak a közel nulla energiaigénynek megfelelő kialakítással kaphatnak használatbavételi engedélyt, tehát esetükben 2020. december 31-én már a szigorúbb követelmények voltak hatályban. Reméljük, hogy minél több nem hatósági épület is már a határnap előtt el tudja érni a korszerűbb közel nulla energiaigény követelményeit, amivel értékállóbb és jövőállóbb épületek terjedhetnek el Magyarországon is.
 

AZ ELJÁRÁSI KÓDEXBEN IS MEGJELENT AZ ÚJ HATÁRIDŐ


Az Eljárási kódexben (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) is megjelent az előírás, amely szerint ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, akkor ezen épületeknél – 2020. december 31., illetve 2021. június 30. napja helyett - 2022. június 30-a utáni használatbavétel esetén kell megfelelnie a közel nulla követelményeinek [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 77/E. § (1) bek.; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. § (3) bek. d) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. § (5) bek. b) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 54. § (6) bek. d) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 19. § (4) bekezdés i) pont ib) alpont; 114/2021. (III. 10.) Korm. rend. 1. § (1) bek.].

A módosított jogszabály már kihangsúlyozza, hogy az építtető a 2022. június 30-i határidőig is választhatja a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazását [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 77/E. § (1) bek.; 114/2021. (III. 10.) Korm. rend. 1. § (2) bek.].
 

AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSES LAKÓÉPÜLETEK HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYAIRA IS VONATKOZIK AZ ENYHÍTÉS


A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Egyszerű bejelentési rendelet) szerint az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét – nem használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel, hanem – az építésfelügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány igazolja. Az építtetőnek a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor mellékelni kell az energetikai tanúsítványt [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (1)-(2) bek.].

A 2020. decemberi jogszabályváltozás kapcsán még arról írtunk, hogy az Egyszerű bejelentési rendeletből kimaradt az Eljárási kódexhez hasonló átmeneti rendelkezés. Az újabb haladékot biztosító 114/2021. (III. 10.) Korm. rendelet már a lakóépületek hatósági bizonyítványaira is kitért.

Az Egyszerű bejelentési rendelet új szakasza kimondja, hogy az egyszerű bejelentéssel épülő lakóházak esetében a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírásokat 2022. június 30-tól kell alkalmazni. A lakóház építők számára is fennáll az a lehetőség, hogy – a jogszabály általi kötelező határidő előtt – a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületet valósítson meg [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 7/D. §; 114/2021. (III. 10.) Korm. rend. 2. §].

Lényeges, hogy ha lakóépület bővítéséről van szó, akkor 2021 januárjától változatlanul kötelező betartani a szigorúbb energetikai követelményeket, amik azonban megengedőbbek, mint a közel nulla energiaigényű épületre vonatkozó előírások. A bővítésre vonatkozó követelményeket lásd: Energetikai követelmények bővítés esetén
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt