Bővült a szakmai továbbképzés rendszere - avagy visszatérés a múlthoz

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2017.02.13. 10:46

Közzétéve: 2017.02.13. 10:46

A 2017. január 1. napjától hatályos Építési törvényhez kapcsolódó „salátarendelet” a felelős műszaki vezetők és az építési műszaki ellenőrök továbbképzési kötelezettségét is érintette. A felelős műszaki vezetőknek és az építési műszaki ellenőröknek három év szünet után újra teljeskörűen kell részt venniük a szakmai továbbképzéseken.


Magyar Közlöny: 2016. évi 218. szám
Érintett jogszabály: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. január 1.

1.
Megszűnt a kivételezett helyzet


Immáron tíz éves múltja van, hogy a szakmagyakorlóknak az építésügyben is folyamatos továbbképzésen kell részt venniük. A továbbképzési ciklust öt évben határozták meg, ez alatt kellett a kötelező és a szabadon választott képzéseket elvégezni. A kötelező képzést egyszer kellett a ciklusban teljesíteni, a jogszabályban előírt tananyag alapján. A szabadon választott képzéseket a kamarák akkreditálták, és előírt pontszámot kellett teljesíteni.

A rendszer a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet megjelenésével megváltozott. A jogszabály a szakmagyakorlókat két részre bontotta: kamarai tagsághoz kötöttek (tervezők, szakértők) és kamarai tagsághoz nem kötöttek (felelős műszaki vezetők, építési műszaki ellenőrök). A szabadon választott képzések új elnevezése szakmai továbbképzés lett.

2016.12.31-ig a továbbképzés típusai voltak:
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai továbbképzés
b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén kötelező továbbképzés (266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 34. § (3) bek. - 2016.12.31-ig hatályos állapota). Vagyis a felelős műszaki vezetőknek és a műszaki ellenőröknek nem kellett szakmai továbbképzést teljesíteniük.

A 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet – a Szakmagyakorlási rendelet módosításával – 2017. január 1. napjától mindkét csoportba tartozók részére mindkét képzési formát előírja, vagyis visszaállt a tíz évvel ezelőtt bevezetett rendszer. Persze kivétel most is akad, az energetikai tanúsítóknak továbbra is csak a kötelező továbbképzésen kell részt venniük.

Jelenleg a továbbképzés típusa
a) kötelező és szakmai továbbképzés: kamarai tagsághoz kötött, és a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén (az energetikai tanúsítói tevékenységet folytató szakmagyakorló kivételével)
c) kötelező továbbképzés: energetikai tanúsítói tevékenységet folytató szakmagyakorló esetében [266/2013 (VII. 11.) Korm. rend. 34. § (3) bek.; 482/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 36. §].

2.
A továbbképzések tartalma


A továbbképzést az országos kamara szervezi valamennyi továbbképzési típus és valamennyi szakmagyakorlási tevékenység esetén. A kötelező továbbképzés tematikáját jogosultsági szakterületenként a miniszter határozza meg, az ehhez kapcsolódó tananyagot az országos kamara dolgozza ki és a miniszternek mutatja be. Az oktatási anyagokat a kamara elektronikusan közzéteszi.

A szakmai továbbképzés tematikáját, rendszerét, metódusát, értékelését, az országos kamarák saját hatáskörben, szabályzatban állapítják meg. A kötelező továbbképzés formája lehet internet alapú távoktatás (amely tesztvizsgával zárul), vagy hagyományos oktatási formában történő részvétel [266/2013 (VII. 11.) Korm. rend. 35-36. §].

A Magyar Építész Kamara a szakmai továbbképzésnél továbbra is 20 kreditpont összegyűjtését írta elő. A Magyar Mérnöki Kamaránál a továbbképzésre kötelezett szakmagyakorlónak évente egy szakmai továbbképzésen kell részt vennie. Akinek több szakterületen van jogosultsága, az öt éves ciklust úgy kell beosztania, hogy szakterületenként legalább egy szakmai továbbképzést kell teljesítenie.

3.
Hogyan tovább?

A Magyar Építés Kamara hamar választ adott a jogszabályváltozásra a 3/2017. (01. 13.) sz. MÉK Elnökségi határozatával. A szakmai továbbképzésre 2017. januártól újonnan kötelezett szakmagyakorlók – felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, ÉK és ÉKE jelű tervezők – számára, amennyiben 5 éves továbbképzési periódusuk 2017 folyamán jár le, eltekint a szakmai továbbképzési pontok teljesítésének igazolásától. 2018. január 1. napjától lejáró jogosultságok esetén a továbbképzési időszak szakmai továbbképzésre kötelezett időszakára vonatkozóan összességében időarányosan kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni (tehát 2017-re vonatkozóan 4 pontot, onnan pedig a „negyedéves szabály” alkalmazásával, eltelt negyedévenként 1 pont számítandó).

A mek.hu oldalon a továbbképzési rendszerről szóló tájékoztató itt érhető el.

A Magyar Mérnöki Kamara jelen tájékoztató közzétételének napjáig (2017.02.13.) még nem tette közzé határozatát a szakmai továbbképzésekről. Az mmk.hu oldalon a továbbképzési rendszerről szóló tájékoztató itt érhető el.

Az Artifex Kiadó Kft. által szervezett ON-LINE MÉK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEKRŐL részletes tájékoztatót itt talál.

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt