Lakásbiztosítások, lakhatási célú vagyonbiztosítások rendhagyó felmondási joga

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2024.01.31. 16:43

Közzétéve: 2024.01.31. 16:43

A Kormány az orosz-ukrán háborúra tekintettel, a veszélyhelyzet időtartamára módosította a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény egyes rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Csak biztosításközvetítőket érinti az a módosítás, hogy a lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződések esetében a javadalmazás összege nem haladhatja meg az éves biztosítási díj 20%-át. Az viszont minden biztosítottat érint, hogy a lakásbiztosítások esetében bevezettek egy egyedi felmondási lehetőséget, amelyet első alkalommal 2024. március 31-ig lehet alkalmazni.

 

A vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályok: a 25/2023. (II. 1.) Korm. rendelet


2024. március 31. napjáig rendhagyó biztosítási kampány kerül megvalósításra, melynek fókuszában a lakás- és társasház biztosítások szerepelnek - pontosabban kifejezve a lakhatási célú vagyonbiztosítások. A 25/2023. (II. 1.) Korm. rendelet lehetővé teszi, hogy 2024. márciusában a szerződő felek felmondhassák meglévő lakás/társasház biztosításukat és újat kössenek helyette [25/2023. (II. 1.) Korm. rend. 5. § (1) bek.]. A kormányrendelettel érintett biztosítások tartama főszabály szerint határozatlan. A határozatlan tartamú biztosítási szerződéseket egyébként csak az évfordulót megelőzően 30 nappal van lehetőség felmondani. Általánosságban az a jellemző szerződői magatartás, hogy nincs tisztában a szerződő a biztosítási szerződés évfordulójával. Ezzel a rendkívüli lehetőséggel mind a jogalkotó, mind pedig a fogyasztóvédelmi szerepet betöltő Magyar Nemzeti Bank arra törekszik, hogy felhívja az ügyfelek figyelmét a váltás, átvizsgálás lehetőségére.

A lakhatási ingatlanok biztosítási piacán nem jellemző, hogy a szerződő felek gyakran váltanak biztosítási szerződést. A jogalkotó egy, a szerződés évfordulójától független lehetőséget kíván adni a szerződő feleknek a meglévő szerződéseik felmondására.

Ezzel a felmondással csak az orosz-ukrán háborús veszélyhelyzet időtartama alatt, minden év márciusában lehet élni.

Az első felmondási időszak 2024. március 1. és 31. napja közötti (bízzunk benne, hogy ez egyben az utolsó is lesz, mert ez azt jelentené, hogy 2025 márciusára már befejeződik a háború).

Fontos, hogy a legfrissebb, a Magyar Biztosítók Szövetsége által kiadott tájékoztató szerint a rendkívüli felmondási lehetőségével az ingóság biztosítások esetében is lehet majd élni. A kizárólag ingóság biztosítási szerződések az ingatlant érintő vagyonbiztosítási szerződések körébe tartoznak, így osztják azok jogi sorsát.
 

Hogyan történik a rendkívüli biztosítási kampány lebonyolítása?


Azon szerződő felek esetében, akik rendelkeznek meglévő biztosítással, a biztosító társaság küld részükre egy tájékoztató levelet, 2024. február 15. napjáig. Ez a levél tartalmazza majd a lehetséges felmondással kapcsolatos teendőket, információkat. Nagyon fontos azonban, hogy a felmondás csak díjrendezett biztosítás esetén lehetséges. Továbbá jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötött lakásbiztosítások esetén különösen fontos, hogy az új biztosítási szerződésének megkötésére a biztosítási fedezet folytonosságának fenntartása mellett kerüljön sor.
 

A váltás nem kötelező, az új felmondási időpont csak egy lehetőség!


Továbbra is fontos hangsúlyozni, hogy a meglévő szerződés felmondása és a váltás nem kötelező. Elsősorban azoknak érdemes átgondolni a biztosítóváltást, akik régóta nem aktualizálták a lakásbiztosításukat és mind díjában mind szakmai tartalmában a szerződés nem aktuális, elavult.

Amennyiben a biztosítás az aktuális állapotnak megfelel és nem szükséges a szerződést módosítani vagy biztosítót váltani, nincs teendő a továbbiakban. Természetesen a meglévő és megkötendő szerződéseket is javasolt mindig aktuális adatokkal és valós biztosítási összeggel fenntartani.
 

Törekedni kell az alulbiztosítottság elkerülésére!


A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezik az alulbiztosításról [2013. évi V. tv. 6:460. §]:
 

Ha a biztosítási összeg a biztosított érdek értékénél kisebb, a biztosító a kárt a biztosítási összegnek a vagyontárgy értékéhez viszonyított arányában köteles megtéríteni.


Az utóbbi évek nagyon erős ingatlan piaci áremelkedése indokolja, hogy az évekkel ezelőtt meghatározott biztosítási összegeket felülvizsgálják. Könnyen előfordulhat, hogy egy káresemény kapcsán a biztosító társaság csak a kár töredékét fizeti ki, az alulbiztosítottság miatt. Ide kattintva elolvashatja a MABISZ hasznos útmutatóját, hogy megtudja, mi az alulbiztosítás, és hogyan maradhat továbbra is védve.
 

Összefoglalás: amit a felmondási jogról tudni kell!


1. A meglévő biztosítás – amennyiben szükséges és indokolt – felmondható március 1. és 31. között, ezt nevezik felmondási időszaknak.

2. A felmondásnak írásban be kell érkeznie ezen időszak alatt a biztosító tásasághoz. A felmondási időszak előtt vagy után beérkezett felmondást nem fogad be a biztosító.

3. Meglévő és újonnan kötendő biztosítások esetében javasolt a vagyonelemeket aktuális értéken, újjáépítési és újra-beszerzési értéken biztosítani – ezzel elkerülve az alulbiztosítottságot, és esetleges káresemény során biztosítani az arányos kártérítést. Ne felejtsük el az információ nyújtását a biztosító felé akkor sem, ha felújítás, korszerűsítés, beruházás történt az ingatlanon – ezek mind növelik az ingatlan értékét.

4. Fontos, hogy csak díjrendezett biztosítás esetében lehetséges a felmondás ebben az időszakban is.

5. Meglévő, tartamkedvezményt tartalmazó biztosítás esetében is lehetséges a felmondás, azonban a fennmaradó tartamkedvezmény összegét arányosítva visszaköveteli a biztosító társaság.

6. Jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötött lakásbiztosítások esetén különösen fontos, hogy az új biztosítási szerződés megkötésére a biztosítási fedezet folytonosságának fenntartása mellett kerüljön sor.

7. Nagyon nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy ne maradjon ingatlan és ingóság biztosítási védelem nélkül.

Jelenleg Magyarországon körülbelül 1,3 millió lakóház, lakás nem rendelkezik biztosítási fedezettel.


A meglévő biztosítás felülvizsgálatában, annak esetleges felmondásában és új biztosítás kötésében vegyék igénybe szakértő, biztosításközvetítők segítségét, akik a pontos adatok és információk birtokában megtalálják az optimális biztosítást – abban az esetben is segítenek, amennyiben nincs meglévő biztosítás kötve a lakhatási célú ingatlanra.

Lakásbiztosítása átvizsgálásában vegye igénybe az Euro-Sales Kft. tanácsadását!

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt