2023 október 22-től egyes ügyekben nőtt a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv részére fizetendő szakértői díj

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.11.01. 10:55

Közzétéve: 2023.10.12. 15:28

A Kormány felülvizsgálta a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv munkájáért felszámítható szakértői díjak mértékét. A felülvizsgálat különösen indokolt volt, hiszen a TSZSZ eljárásáért fizetendő díj 2013 óta 60 000 Ft és 450 000 Ft közötti összeg. 2016-ban annyit pontosítottak, hogy ezeket a díjak bruttó vitatott összeg alapján kell kiszámolni, de a minimális és maximális díjban azóta sem történt változás.


Magyar Közlöny: 2023. évi 133. szám
Módosító jogszabály: 433/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
Hatályos: 2023. október 22.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárása az egyik leghatékonyabb a tervezési, kivitelezési szerződésből fakadó elszámolási viták lezárására. A vállalkozó részére többletjogosultságokkal járó szakvélemény ugyanis sok esetben nagyon jó alapot teremt a felek közötti megegyezésre.

A TSZSZ szakértői vélemény elkészítéséért fizetendő díj lényegében 2013 óta változatlan: a vitatott érték bruttó érték 1%-a, de legkevesebb bruttó 60 000 forint, és nem haladhatja meg a bruttó 450 000 forintot.

A Kormány döntése értelmében 2023. október 22-e után előterjesztett TSZSZ kérelem esetében a maximálisan fizethető díj bruttó 2 millió forintra emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy csak a bruttó 45 millió forintos vitatott érték felett kell többet fizetni a szakértői véleményért, a 45 millió forintot el nem érő vitatott értéknél a díjazás nem változott [433/2023. (IX. 21.) Korm. rend. 4. §; 236/2013. (VI. 30.) Korm. rend. 9. § (2) bek.].

Aki az utóbbi időben kivitelezéssel, tervezéssel kapcsolatos igazságügyi szakértői véleményt szeretett volna beszerezni – akár magánszakértői, akár a közjegyző vagy bíróság által kirendelt szakértői véleményről beszélünk –, az tapasztalhatta, hogy minimálisan néhány százezer forinttal kell számolnia. Az építőipari jogviták sokszor elérik a százmilliós vitatott értéket, ahol már inkább több milliós szakértői díjak vannak.

A fogyasztóiár-index fogyasztási főcsoportok szerint változásait a ksh.hu oldalán ide kattintva lehet megnézni. Ebből kiderül, hogy a Kormány által a maximális díjra érvényesített több mint négyszeres emelés ugyan meghaladja a 2013 óta jelentkező infláció mértékét, de az esetek többségében ez sajnos nem jelent többletbevételt. A „sajnos” szót szándékosan írjuk, mivel a 45 millió forint alatti követeléseknél nincs szakértői díj emelés, és ezek az ügyek teszik ki a TSZSZ ügyeinek 82 %-át.

forrás: TSZSZ adatszolgáltatás

 

A jelenlegi – már 2013 óta nem módosított – díjszinten véleményünk szerint nem várható el, hogy megfelelő tudású szakértők, kellő alapossággal végezzék a munkájukat.

Például egy 10 millió forintos hibás teljesítés esetében a megrendelő vagy a kivitelező 100 ezer forint szakértői díjat fizet, amelyből a szakértői tanács elnökét 40 000 forint, míg a két tagot 30 000 -30 000 forint illet meg [236/2013. (VI. 30.) Korm. rend. 9. § (2) bek.]. Ha ez egy vidéki helyszíni szemlével is együtt jár, akkor elképzelhető, hogy a szakértői tanács tagja a szakértői díjnál többet fog fizetni az útiköltségére. A fenti ábrából látható, hogy az ügyek 33 %-ában a szakértői tanácsnak 60 000 forintos díjból kell gazdálkodnia.

Nagyon elhivatottnak kell lennie ahhoz egy szakértőnek, hogy lényegében a szakértő finanszírozza meg a szakvélemény elkészítését. Arról nem is beszélve, hogy ha valamelyik szakértőt inkább valamelyik fél kérte volna fel, akkor a szakértő biztosan ennek a többszörösét, akár egymillió forint körüli díjat is elkérhetett volna.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy a mostani díjemelés alapján a bruttó 200 millió forint feletti ügyeknél a TSZSZ már nem számíthat fel további díjat, így ugyanúgy 600 000 forintért dolgozik a szakértői tanács egyik tagja egy 200 millió forintos és egy többmilliárd forintos vitatott értékű ügynél is. Véleményünk szerint célszerű lenne a díjfizetési maximum limitét feljebb emelni, vagy akár bizonyos mérték felett fizetési sávokat meghatározni, hogy jobban közelítsen egy TSZSZ szakértői díj egy kirendelés esetében felszámítható díjhoz. A díjfizetési sávok akár az alábbi ábrán szereplő összegek is lehetnének
 

forrás: TSZSZ adatszolgáltatás


A TSzSz szakértői díjának emelése szerintünk jó irány, de érdemi díjemelésre vagy állami költségvetési kiegészítésre is szükség lenne ahhoz, hogy a TSzSz hatékonyan és megfelelő szakmai színvonalon tudja ellátni a feladatát a jövőben is. Ilyen piaci viszonyok mellett borzasztó nehéz lehet a TSzSz-nek olyan szakértőket találni, akik a többmilliós díjazás helyett pár tízezer forintért szeretnének dolgozni. Szerencsére az elhivatottság és a szakma szeretete sok esetben felülírja a matematikát, de szerintünk a jelenlegi helyzet sokáig már nem tartható.

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt