Az Áfa tv. 2016. júliusi változásai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.08.13. 17:40

Közzétéve: 2016.08.13. 17:40

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) egyes ingatlanokkal kapcsolatos ügyleteket érintő, 2016. július 16-ától hatályos módosítása az építésügyi jogszabályok változásán alapul. A NAV által közzétett tájékoztató szerint az Áfa tv. ezen szabályozással összefüggő módosításának eredményeként az egyszerű bejelentéshez kötött ügyletek az építési engedélyhez kötöttekkel azonos elvek szerint ítélendőek meg.


Az építésügyi jogszabályok[1] 2016. január 1-jétől bevezették az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység jogintézményét. Az egyszerű bejelentés bevezetésével lényegében a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén megszüntetésre került az építési engedélyezési eljárás, csupán bejelentési kötelezettséget ír elő a jogszabály. A bejelentést követő 15 nap elteltével az építési tevékenység megkezdhető. Az egyszerű bejelentés alapján megkezdett épületet a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni és az illetékes hatóságtól a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni.

Az Áfa tv. ezen szabályozással összefüggő módosításának eredményeként az egyszerű bejelentéshez kötött ügyletek az építési engedélyhez kötöttekkel azonos elvek szerint ítélendőek meg. Ennek megfelelően:

- 2016. július 16-ától az adóalanyként teljesített sorozatjellegű ingatlan értékesítések körébe tartozik az olyan ingatlan értékesítése is, amely ingatlan egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év [Áfa tv. 6. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja],

- fordított adózás alá esik az ellenérték fejében – és az Áfa tv. 142. § (3)-(4) bekezdéseinek megfelelő személyek között – megvalósuló olyan építés-szerelési, egyéb szerelési munka, amely olyan ingatlan létrehozatalára irányul, amely ingatlan létrehozatala egyszerű bejelentéshez kötött, feltéve, hogy az adott építés-szerelési, egyéb szerelési munka Áfa tv. szerinti teljesítési időpontja 2016. július 16-ára vagy azt követő napra esik [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja],

- az olyan ingatlan értékesítése, amely ingatlan egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év, adóköteles ügylet [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontja]. Amennyiben a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között nem telt el 2 év és az értékesített ingatlan olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert vagy olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert, 5%-os adómérték alkalmazandó, egyéb ingatlanok esetében az alkalmazandó adómérték 27%. Amennyiben a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között már legalább 2 év eltelt, akkor az ingatlan értékesítése főszabály szerint adómentes, ha viszont az ügyletet teljesítő adóalany az ingatlan értékesítéseire adófizetési kötelezettséget választott, 27%-os adómérték alkalmazandó.

A NAV fenti tartalmú tájékoztatója az alábbi linken is elérhető.[1] Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a - 2016. január 1-jétől hatályos - a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a 2016. július 1-jével az utóbb hivatkozott Korm. rendelet helyébe lépett, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt