2015. január 1. napjától szigorították az épületek egyes szerkezeti elemeinek megengedett hőátbocsátására vonatkozó határértékét

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.01. 13:31

Közzétéve: 2015.02.01. 13:24


Az épületek egyes szerkezeti elemeinek megengedett hőátbocsátására vonatkozó határértékének, az úgynevezett U értéknek a szigorításáról egy 2014. márciusi BM rendeletben találhatunk részleteket. A jogszabály szövege alapján felvetett fontos kérdések: hogy milyen épületekre vonatkozik a szigorítás és a kivitelezés milyen stádiumában kell a nagyobb költséggel járó megoldást választani?


Magyar Közlöny: 2014. évi 35. szám
Érintett jogszabály: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
Módosító jogszabály: 20/2014. (III. 7.) BM rendelet
Hatályos: 2015. január 1.

A 20/2014. (III. 7.) BM rendelet az EU előírásainak megfelelően több lépcsőben szigorít a hőátbocsátási követelményeken. 2015. január 1. napjától az energia-megtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy a központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével megvalósuló bármilyen rendeltetésű
a) meglévő épület nem jelentős mértékű felújítása esetén az építési-szerelési munkával érintett épületelemek energetikai jellemzőinek meg kell felelniük az 1. melléklet V. részében és az 5. melléklet I. részében,
b) új épület építése vagy meglévő épület jelentős mértékű felújítása esetén az épület energetikai jellemzőinek meg kell felelniük az 1. melléklet IV. és V. részében és az 5. melléklet I-III. részében
meghatározott követelményeknek [7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6/A. §].

Az energia-megtakarítási célú felújítás fogalmát az Építésijog.hu előfizetője itt megismerheti.

Látható, hogy a 2015-től hatályos előírások nem az épület rendeltetéséhez, hanem a beruházás kivitelezésének forrásához kapcsolódik. Az energia-megtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás meghatározása szerintem egyértelmű, így például a panelprogram keretében a társasházi közösségnek folyósítandó pályázati támogatás esetében is érvényesülnek a szigorúbb követelmények. Annyi megjegyzés azért idekívánkozik, hogy ha civil szervezet hirdet meg pályázatot épületek, épületberendezések energia-megtakarítási célú felújítására, vagy éppen szociális szempontok alapján épület építésére, azok tekintetében is alkalmazandó az új hőátbocsátási értékrendszer (hiszen hazai a pályázat).

Az államháztartási törvény szerint költségvetési támogatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem értve például a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait, a közfoglalkoztatási támogatásokat, a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokat és a vis maior támogatásokat [2011. évi CXCV. tv. 1. § 14. pont]. Költségvetési támogatás törvény, kormányrendelet, a Kormány egyedi határozata vagy támogatási igény alapján nyújtható, a támogatási igény formája lehet pályázat vagy kérelem [2011. évi CXCV. tv. 48. § (1) bek.].

A BM rendelet nem központi költségvetési forrásról, hanem központi költségvetési támogatásról szól. Ha szigorúan vesszük a jogszabályt, akkor az ún. hatósági rendeltetésű épületek tekintetében is csak akkor kell 2015. január 1. napjától az új U értéknek megfelelően tervezni és kivitelezni, ha valamilyen pályázati pénzt is felhasználnak a beruházáshoz. A jogalkotó valószínűleg szándékosan nem hatósági rendeltetésű épületekhez kötötte a szigorúbb előírásokat, ezért nem is ezt a fogalmat használta.

A hatósági rendeltetésű épület fogalmát az Építésijog.hu előfizetője itt megismerheti.

Ha valaki pedig a lakáskassza megtakarításának összegéből (ami ugye a központi költségvetésből származó támogatás) a családi házának energiatakarékosságát fejleszti, akkor már nem hagyhatja figyelmen kívül a szigorúbb követelményeket. A családi házakra egyébként, illetve az egyéb nem pályázati vagy központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével végzett beruházásokra 2018. január 1-jétől kell majd alkalmazni a 20/2014. (III. 7.) BM rendelettel bevezetett változásokat.

A Knauf Insulation számítása alapján a módosított jogszabály homlokzati falak esetében az eddigi 0,45 helyett 0,24-es, azaz 47 százalékkal szigorúbb; lapostetők esetében 0,25 helyett 0,17-es, vagyis 32 százalékkal kisebb, míg a talajon fekvő padlóknál az eddigi 0,5 helyett 0,3 W/m2K, azaz 40 százalékkal kisebb hőátbocsátási tényező elérését teszi kötelezővé.

A Knauf Insulation által a témában készített, részletes tájékoztatót ide kattintva érheti el:
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt