Az Építési és Beruházási Minisztérium 2022 decemberétől Építési és Közlekedési Minisztérium elnevezéssel működik tovább

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.01.08. 22:24

Közzétéve: 2022.11.22. 13:26

Lázás János építési és beruházási miniszterként 2022. szeptemberében adta ki az első jogszabályát, és úgy tűnik ez egyben az utolsó is volt. Palkovics László technológiai és ipari miniszter lemondását követően ugyanis egy új energiaügyi minisztérium jön létre, valamint az Építési és Beruházási Minisztérium hatásköre is kiegészül. A Kormány úgy döntött, hogy a hatáskör változására tekintettel a minisztérium elnevezését is módosítja, így ÉBM rendelet helyett valószínűleg ÉKM rendeletekkel fogunk majd találkozni. A minisztériumban a közelmúltban történt egy jelentős személyi változás is: a miniszterelnök felmentette Horváth Jánost, a településrendezésért és építéshatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt.

 


Magyar Közlöny: 2022. évi 179. szám, 2022. évi 190. szám
Érintett jogszabály: 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet
Közjogi szervezetszabályozó eszköz: 8/2022. (XI. 3.) ME határozat
Hatályos: 2022. november 3., 2022. november 22., 2022. december 1.

 

Három meglévő és egy új minisztériumhoz kerülnek a technológiai és ipari miniszter feladatkörei


Palkovics László technológiai és ipari miniszter lemondása a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnését is eredményezi. A minisztérium korábbi feladatait a gazdasági, a kulturális és innovációs, valamint az építésügyi és beruházási tárca veszi át.

Az Építési és Beruházási Minisztérium első miniszteri rendelete a Magyar Közlöny 2022. szeptember 17-i számában jelent meg, és épületenergetikai témájú volt. Az biztos, hogy ilyen témájú ÉBM rendelet már nem lesz a jövőben, hiszen az Energiaügyi Minisztérium lesz ezeknek a jogszabályoknak az előkészítője.

 

Új feladatkör: a közlekedés


Lázár János már 2022. november 22-i hatállyal lett a Kormány közlekedésért felelős tagja [182/2022. (V. 24.) Korm. rend. 95. § 8. pont; 467/2022. (XI. 21.) Korm. rend. 2. §].

A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében előkészíti
a) a közlekedés védelmére és biztonságára,
b) a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre,
c) a gyorsforgalmi utakra és az utakkal kapcsolatos szabályokra, a kombinált árufuvarozásra, a közlekedési szolgáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, a veszélyes áruk szállítására,
d) a gépjármű-vezető képzésre,
e) a közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és utánképzésére, a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejére, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekre,
f) a közlekedési ágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítására, kijelölésére és védelmére
vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében irányítja, szervezi, összehangolja a közlekedési hálózati infrastruktúra fejlesztését, így
a) az általa felügyelt szervezetek útján elvégzi a vasúti létesítmények fejlesztésének stratégiai tervezését;
b) javaslatot készít a Kormány részére a vasúti fejlesztések nyomvonalára és általános fejlesztési követelményeire;
c) ellátja a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével kapcsolatos feladatokat;
d) ellátja a vasúti pályahálózat fenntartásával kapcsolatos feladatokat, amennyiben azok az általa felügyelt szervezetek kapacitásainak felhasználásával – kiviteli közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – elvégezhetőek;
e) ellátja az a)–d) pont finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.

A miniszter ellátja Magyarország logisztikai rendszerei fejlesztési irányainak meghatározásával kapcsolatos feladatokat, illetve ellátja a műszaki és közlekedési örökség megőrzésével és bemutatásával kapcsolatos kormányzati feladatokat is [182/2022. (V. 24.) Korm. rend. 102/A. §; 467/2022. (XI. 21.) Korm. rend. 3. §].

 

Új elnevezés: Építési és Közlekedési Minisztérium


A Kormány úgy döntött, hogy az új feladatkörhöz új elnevezés is illik, így az Építési és Beruházási Minisztérium – néhány hónapos fennállását követően – 2022 decemberétől Építési és Közlekedési Minisztérium elnevezéssel működik tovább. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény módosítására egyelőre nem került sor, elképzelhető, hogy a jogalkotó csak a kormányrendeleti szintű átnevezéssel oldja meg ezt a kérdést [182/2022. (V. 24.) Korm. rend. 199. §; 467/2022. (XI. 21.) Korm. rend. 14. §].

Az Építési és Beruházási Minisztérium feladatairól szóló tájékoztatónkban részletesen bemutattuk a minisztérium feladatait, amelyet természetesen 2022. december 1-jével módosítani fogunk.

 

Felmentették az ÉBM helyettes államtitkárát


A szervezeti változás mellett még novemberben történt egy fontos személyi változás is. A miniszterelnök – Lázár János javaslatára – felmentette Horváth Jánost, az Építési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből. A településrendezésért és építéshatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jogviszonya 2022. november 3-ai hatállyal szűnt meg [8/2022. (XI. 3.) ME hat.].

A kormany.hu oldalon itt találhatóak meg a helyettes államtitkárok, de jelen cikk szerkesztésének napján (2022.11.22.) a településrendezésért és építéshatósági ügyekért felelős új vezető neve még nem szerepelt.

Az ÉBM kinevezett államtitkárait, helyettes államtitkárait bemutató cikk: Kinevezték az Építési és Beruházási Minisztérium új államtitkárait és helyettes államtitkárait).

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt