Hatályba lépett az építési termékek beépítésének és betervezésének új rendelete

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.01.30. 09:30

Közzétéve: 2013.07.16. 22:16


Az építési termékek beépítési feltételeiben - az uniós előírásoknak megfelelően - több lépcsőben következett be változás. Az első lépcső a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 2013. július 1-jei hatályon kívül helyezése volt, amelyet 2013. július 19-i hatállyal az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályait rögzítő új kormányrendelet követett. Jelenleg tehát az uniós jogszabály, az Építési törvény és a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rögzíti az építési termékek beépítésére vonatkozó előírásokat.


Magyar Közlöny: 2012. évi 144. szám, 2013. évi 122. szám
Érintett jogszabály: 1997. évi LXXVIII. törvény
Módosította: 2012. évi CLVII. törvény
Új jogszabály: 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. július 1., 2013. július 19.

1. A 305/2011/EU rendelet és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet valamennyi előírása feltétel nélkül alkalmazandó Magyarországon is 2013. július 1-étől (az EU rendelet innen letölthető).

Az új szabályozás célja, hogy a tervező által elvárt terméktulajdonságok összhangban legyenek az építőanyag-gyártók nyilatkozatával, és ezért az egyes termékcsoportok jellemző felhasználási módjai tekintetében határozzák meg a lényeges terméktulajdonságokat. Az építési termékek megfelelőségét a tervezett felhasználás szempontjából állapítják meg, hiszen a gyártó nem tudhatja pontosan, hogy a terméket mire fogják használni.

Az építési termékek felhasználására vonatkozó jogszabályi előírásokat az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet tartalmazta. Ez a rendelet a megfelelőség igazolás meglétéhez köti a beépíthetőséget és ezzel ütközne a kötelező uniós rendelettel, ezért a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 2013. július 1-jével hatályát vesztette [109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 7. § (2) bek.].

A 305/2011/EU rendelet által nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan lépett hatályba 2013. július 19-én az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet. Ezzel a szabályozással a teljes építési termékkört érintően van hatályban a betervezésre és a beépítésre is előírás.

Az új kormányrendelet részletes szabályaival a következő hírlevélben fogunk foglalkozni. Az új jogszabály szövege innen letölthető.

2. Az Építési törvény rendelkezései

Az építési termékek beépítésének feltételeit jelenleg – a 305/2011/EU rendelet mellett – az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény, Étv.) tartalmazza. Az Étv. 2013. július 1-jétől hatályos rendelkezése szerint építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni. Az építési termék az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése érdekében beépítésre akkor alkalmas ha:
a) a gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek (305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk), vagy
b) az egyedi műszaki dokumentáció (a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkei) az uniós jogszabályban leírtak szerint rendelkezésre áll, és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, vagy
c) az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelménynek (ezt a külön jogszabályt jelen anyag lezárásakor (2013. július 10.) még nem hirdették ki [1997. évi LXXVIII. tv. 41. § (1)-(2) bek.].

2013. július 1-jétől az építési termék fogalmát is az uniós rendeletben találhatjuk meg: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét [305/2011/EU rend. 2. cikk]. A  275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet több fogalom esetében is értelemszerűen csak hivatkozik az uniós jogszabályra, ezért is célszerű letölteni és megismerni a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szövegét is.

3. A megfelelőség igazolás kikerült a műszaki leírásából

2013. július 1-jétől a kivitelezési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalma is módosult. A tervezőnek már a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot kell készítenie a megfelelőség igazolására vonatkozó nyilatkozat helyett.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt