E-közmű

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.01.26. 16:00

Közzétéve: 2014.01.12. 11:22

Egységes közmű és nyomvonal jellegű építmény nyilvántartási rendszer (e-közmű): elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, amely a közmű- és nyomvonal jellegű építmények szolgáltatói, kezelői vagy tulajdonosi nyilvántartásaira építve, internetes felületen a közmű- és nyomvonal jellegű építmények adatainak hozzáférését biztosítja - az Étv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogosultságok szerint - a felhasználók számára [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 40. pont].
Hatályos: 2014.01.01., FELTÉVE, ha a 2010. évi CXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alkalmazandó (lásd: A közmű és az e-közmű fogalmát tartalmazza-e az Építési törvény?)

E-közmű: elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, amely a közművezetékeket üzemeltetők nyilvántartásaira építve, internetes felületen a közművezetékek adatainak hozzáférését biztosítja a felhasználók számára [324/2013. (VIII. 29.) Korm. rend. 2. § 3. pont].

Az e-közmű rendszere közérdekből nyilvános adatként szolgáltatja a településeken élő lakosság és egyéb felhasználók alapvető szükségleteit kiszolgáló közmű- és nyomvonal jellegű építmények összességét, valamint az ellátó tevékenységet végző szervezetek nevét és székhelyét. Közérdekből nyilvános adat a nyomvonal jellegű építmények közterületi vagy közcélú szolgáltatáshoz kapcsolódó, térbeli meghatározó adatai, valamint alapvető műszaki jellemzőit leíró adatok [1997. évi LXXVIII. tv. 58. § (9) bek.].

Az e-közmű rendszer részére - az Étv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott - adatot szolgáltat
a) a közműszolgáltató,
b) a nyomvonal jellegű építmények kezelője,
c) a települési önkormányzat, valamint
d) a Kormány által kijelölt államigazgatási szerv [1997. évi LXXVIII. tv. 58. § (10) bek.].

Az e-közművel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségről szóló jogszabályról az Építésijog.hu oldalon tájékoztatót itt találhat.

Az e-közműről további információkat az E-Építés.hu oldalán itt találhat.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt