Oltóvíztározó (tűzivíztározó)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.07.13. 21:15

Közzétéve: 2015.07.13. 21:07


Gyakran felmerülő kérdés, hogy tűzivíztározó létesítése mikor kötelező, illetve szükséges-e hozzá bármilyen engedély. Elsődlegesen is fontos tudni, hogy a jogszabályok tűzivíztározóról nem rendelkeznek, mivel a jogalkotó az oltóvíz tározó kifejezést használja. Az alábbi összefoglalóból kiderül, hogy milyen hatóságtól és milyen engedélyt kell beszerezni az oltóvíztározó létesítéséhez.

1.
Oltóvíztározó (tűzivíztározó) építése engedély köteles-e?


Minden megépített épület alapvető tűzvédelmi követelménye, hogy az esetlegesen bekövetkező tűzeset során, a kivonuló tűzoltóság helyszíni egységeinek, az oltáshoz elegendő oltóvíz álljon a rendelkezésre. Ezt az oltóvíz mennyiséget a mindenkori építtető, tulajdonosnak, vagyonkezelőnek folyamatosan biztosítania kell, mely kötelezettség érvényre juttatása az építési engedélyezési eljárásokban is megtörténik a tűzvédelmi szakhatóság által.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a szükséges oltóvizet a meglévő vízhálózatról, oltóvíz hálózatról biztosítják, de ahol ez nem lehetséges, ott oltóvíztározó létesítését írhatja elő az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ).

Amennyiben oltóviztározó létesítése szükséges, felmerülő kérdés, hogy magára a műszaki építményre kell-e építési engedélyt kérni. Ha a tározó olyan műszaki létesítmény, melyet jellemzően építési munkával valósítanak meg (pl. beton medence, földmedrű fóliázott épített medence) építményről beszélünk. Az engedélyezési kötelezettség kérdésének eldöntésére szét kell választanunk az eredetileg is építményként tervezett és megvalósított, valamint a vízhálózatról feltöltött és a természetes vizeket felhasználó oltóvízmedencéket.
Ha építményről beszélünk, akkor az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljárási kódex) 1. számú melléklete alapján megállapítható, hogy az oltóvíz tároló építményre építési engedélyt kell kérni. Ezt lehet kikövetkeztetni abból, hogy a konkrét oltóvíztározó, mint építmény megnevezés, nem szerepel az építési engedély nélkül megvalósítható tevékenységek listájában viszont kerti medence és folyadéktároló igen és a természetes talajszint, földmennyiség megváltoztatása is. Vagyis a rendelet hatálya kiterjed az oltóvíztározóra, és mivel nincs feltüntetve az engedély nélkül végezhető tevékenységeket megnevező listában indirekt módon következik, hogy a kialakítására építési engedélyt kell kérni [1997. évi LXXVIII. tv. 2.§; 312/2012 (XI. 8.) Korm. rend. 1. melléklet].

2.
Ki az engedélyező hatóság oltóvíztározó építésénél?


Tekintettel arra, hogy egy oltóvíztározó építmény építés engedélyezésére kiterjed az Eljárási kódex hatálya, így főszabályként megállapítható, hogy az építési engedélyezési eljárást az építésügyi hatóság folytatja le, szükség esetén a tűzvédelmi szakhatóság bevonásával. Nem ilyen egyértelmű a kérdés, ha a tározó természetes felszíni vizek felhasználásával valósul meg, ugyanis az OTSZ lehetővé teszi, hogy – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – a nem időszakos természetes felszíni vizek is, használhatóak oltóvíz tározóként, amelyek a védendő építménytől 200 méternél nincsenek nagyobb távolságra. Továbbá az is befolyásoló szempont, ha a kialakított medencét (vagy földmedrű, tófóliázott medencét) kútvízzel (jellemzően talajvízzel) töltik fel. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és annak végrehajtására kiadott, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai alapján, ha az oltóvíztározó létesítésénél, avagy feltöltésénél természetes vizek érintettsége is felmerül, akkor a vízügyi hatóságtól külön vízjogi engedélyt kell kérni. E tekintetben előfordulhat, hogy az építési engedély mellé a vízügyi hatóság vízjogi engedélyét is be kell szereznie az építtetőnek a tározó létesítése előtt [54/2014. XII.5) BM rend. 73. §; 1995. évi LVII. tv. 1.§; 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 3.§; 21.§; 24.§; 1-2 mell.].

Amennyiben a témával kapcsolatosan kérdése merülne fel, keresse bizalommal a tűzvédelmi feladatokat ellátó Flamella Kft-t.

A Flamella Kft. által készített Oltóvíztározó (tűzivíztározó) létesítésének előírásai című tájékoztatóból egyebek mellett az alábbi kérdésekre is választ kaphat:
- Mikor kötelező az oltóvíztározó létesítése?
- Milyen paraméterekkel kell rendelkeznie?
- Van-e az oltóvíztározó karbantartásra, fenntartásra valamilyen előírás?
- Mi a jogkövetkezménye annak, ha megszüntették az oltóvíztározót, vagy nincs megfelelően karbantartva?
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt