Plázastop-törvény

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.09. 17:15

Közzétéve: 2015.02.09. 17:14

Plázastop-törvény: a „Plázastop-törvény” a sajtóban kialakult elnevezése az Építési törvény egyik fejezetének, vagyis ez nem egy különálló jogszabály. A Plázastop-törvény 2012. január 1. napjától 2015. január 1. napjáig volt hatályos, majd 2015. február 1. napján lépett hatályba az új „Plázastop-törvény”.

1. Hatály: 2012. január 1. – 2015. január 1.
A 2011. évi CLXVI. törvény 8. § (2) bekezdése iktatta be az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) III/A fejezetét az egyes kereskedelmi építmények létesítéséről. A törvényhely megtiltotta a 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény (üzlet, bevásárló központ, pláza) létesítését, átalakítását, vagy ezt meghaladó méretre bővítését. A tiltás alól az egyes minisztériumok képviselőiből e célra megalakított Bizottság véleménye alapján a kereskedelemért felelős miniszter felmentést adhatott.

A Plázastop-törvény rendelkezése szerint a nemzetgazdasági miniszter felmentése nélkül
a) a 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény nem létesíthető vagy
b) a 2012. január 1. napján már fennálló és 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény nem bővíthető.

2. Hatály: 2014. január 13. – 2015. január 1.
A 2013. évi CLXXXIII. törvény a Plázastop-törvény hatály alá tartozó harmadik esetet is bevezetett. 2014. januárjától a miniszter hozzájárulása a 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény kialakítása érdekében az építményen végzendő engedélyköteles átalakítási munkálatokra vonatkozóan is be kellett szerezni.

A változásról további tájékoztatót itt olvashat.

A Plázastop-törvény a 2011. évi törvénynek megfelelően 2015. január 1-jén hatályát vesztette [2011. évi CLXVI. tv. 82. § (11) bek., 8. § (5) bek.].

3. Hatály: 2015. február 1.
Az Étv. 2015. február 1. napjától a IV/A. fejezettel egészül ki, vagyis Plázastop-törvény 2. változata (az új "Plázastop-törvény) is az Építési törvény része lett.

A jogalkotó törvényi szinten rendelte el, hogy a jövőben a plázák építési engedély iránti kérelmének elbírálásában olyan szakhatóság működjön közre, mely képes a megvalósítani tervezett kereskedelmi építménynek a létesítés helye szerinti településre és vonzáskörzetére gyakorolt környezeti, közlekedési és településrendezési hatásaival összefüggő szakkérdésben állást foglalni [1997. évi LXXVIII. tv. 57/C. § (4) bek.].

Vagyis a korábbi előírásokkal ellentétben nem egy testületi vélemény alapján kiadott miniszteri felmentést kell beszerezni, hanem egy speciális szakhatóság véleményét kell beadni az építési engedély kiadásához. A szakhatóság tevékenységében egy miniszterek által delegált tagokból álló bizottság is részt vesz.

A változásról további tájékoztatót itt olvashat.

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt