Állami magasépítési beruházások

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.01.21. 20:38

Közzétéve: 2019.01.21. 20:38

 

A magasépítési beruházás fogalma


A Beruházási törvényben (2018. évi CXXXVIII. tv.) rögzített magasépítési beruházás fogalma: minden olyan építési beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására, bővítésére vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építményszintje létesül, és magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó rendezett terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenek [2018. évi CXXXVIII. tv. 1. § 4. pont].

 

Állami magasépítési beruházás fogalma


A Beruházási törvény hatálya alá tartozó állami magasépítési beruházások két csoportba oszthatók:

a) Kormányzati magasépítési beruházás: állami vagyoni körbe tartozó ingatlanon, a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek költségvetési forrásaiból megvalósuló magasépítési beruházás;

b) Központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás: helyi önkormányzati vagyoni körbe tartozó ingatlanon, támogatási jogviszony útján biztosított központi költségvetési forrás felhasználásával, a helyi önkormányzat által megvalósításra kerülő magasépítési beruházás [2018. évi CXXXVIII. tv. 1. § 1-3. pont].

 

Az állami magasépítési beruházások szakaszai


Az állami magasépítési beruházás előkészítési és megvalósítási szakaszból áll [299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 3. §]:

- Magasépítési beruházás előkészítése: a magasépítési beruházáshoz szükséges tanulmányok, szakvélemények, tervek, dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés lefolytatása, a beruházással érintett ingatlanok jogi helyzetének rendezése [2018. évi CXXXVIII. tv. 1. § 5. pont].

- Magasépítési beruházás megvalósítása: a magasépítési beruházás előkészítési szakaszát követő építési tevékenység és az annak megvalósításához szükséges valamennyi járulékos feladat ellátása [2018. évi CXXXVIII. tv. 1. § 6. pont].
 

Az állami magasépítési beruházás előkészítésének fázisai

a) megvalósíthatósági tanulmány készítése,
b) fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása,
c) hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
d) beruházási terv készítése,
e) tervezési program elkészítése,
f) költség- és időkalkuláció elkészítése,
g) helyszínvizsgálat lefolytatása,
h) beruházási program elkészítése,
i) beruházási alapokmány és program elfogadása,
j) tervpályázat lebonyolítása,
k) településrendezési eszközök elkészítése, a beruházással érintett ingatlan jogi helyzetének rendezése,
l) vázlatterv készítése,
m) jóváhagyási terv készítése,
n) engedélyezési dokumentáció készítése,
o) engedélyeztetés lefolytatása,
p) kivitelezési dokumentáció elkészítése [299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 4. §].

 

Az állami magasépítési beruházás megvalósításának fázisai


a) az állami magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása,
b) az állami magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó szerződések előkészítése és megkötése,
c) az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása,
d) az üzempróbák lefolytatása, üzembe helyezés,
e) megvalósulási dokumentáció készíttetése,
f) a műszaki átadás-átvétel lebonyolítása,
g) a használatbavételi engedélyezési, illetve tudomásulvételi eljárásban való közreműködés,
h) a szavatossági és jótállási jogok érvényesítése [299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 5. §].

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt