Költségvetési szerv

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.02.04. 15:19

Közzétéve: 2018.02.04. 15:19


Költségvetési szerv: jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy [2011. évi CXCV. tv. 7. § (1) bek.].

A költségvetési szerv tevékenysége lehet
a) alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység,
b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység [2011. évi CXCV. tv. 7. § (2) bek.].

Költségvetési szerv akkor alapítható, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként biztosítható, a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető és a költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll [2011. évi CXCV. tv. 7/A. §].

A költségvetési szerveket az alapító szerv alapján is lehet csoportosítani, és az alapító szervhez kapcsolódó elnevezéseket használják az egyéb jogszabályok is.

Költségvetési szerv alapítására jogosult
a) központi költségvetési szerv esetén az Országgyűlés, a Kormány vagy a miniszter,
b) helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat - a közös önkormányzati hivatal esetén a Mötv.-ben foglaltak szerint az érintett helyi önkormányzatok-, a helyi önkormányzatok társulása, a térségi fejlesztési tanács, az átalakult nemzetiségi önkormányzat,
c) nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén a nemzetiségi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzatok társulása,
d) köztestületi költségvetési szerv esetén a köztestület
(az a)-d) pont a továbbiakban együtt: alapító szerv) [2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bek.].

Költségvetési szervet a miniszter más miniszterrel, a b) és c) pontjában megjelölt szerv más ugyanilyen szervvel közösen is alapíthat [2011. évi CXCV. tv. 8. § (2) bek.].
 
A költségvetési szervekről a Magyar Államkincstár nyilvános, közhiteles nyilvántartást vezet az alapító okiratok alapján, amely IDE KATTINTVA érhető el.
 
A költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezésekről további tájékoztató a kormany.hu oldalon ide kattintva érhető el.

Lásd még: Központi államigazgatási szerv
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt