Ingyenesen hozzáférhető a településrendezési eszközökhöz szükséges térképi adatbázis

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.02.07. 17:09

Közzétéve: 2018.01.01. 21:44

A területrendezési tervek és településrendezési eszközök készítéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis hozzáférése 2018. január 1-jétől ingyenessé vált. A 2017. évi nyári törvénymódosítást követően a vonatkozó kormányrendeletekben is megjelentek azok a módosítások, amelyek a térképi adatbázisok ingyenes hozzáférésének igénybevételéhez szükségesek. Az adatszolgáltatást a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya biztosítja.


Magyar Közlöny: 2017. évi 181. szám
Érintett jogszabály: 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet; 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
Hatályos: 2018. január 1.
 

Hatályba léptek az ingyenes hozzáférés részletszabályai


Csökkennek a településrendezési és területrendezési tervek készítésének költségei című tájékoztatónkban írtunk arról, hogy a Kormány az építésügy átfogó átalakítását célzó intézkedési tervről szóló, 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozatában az építésüggyel kapcsolatos bürokráciacsökkentés és egyszerűsítés mellett célul tűzte ki a településrendezési és területrendezési bürokráciacsökkentést is. Ennek egyik fő eleme, hogy az ipari és mezőgazdasági beruházások létesítéséhez is elengedhetetlen településrendezési és területrendezési tervek készítésének költségei csökkenjenek az alaptérképekhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis térítésmentes hozzáférhetőségének köszönhetően.

A térképi adatok térítésmentes hozzáférésének alkalmazhatósága érdekében a 2017. évi LVII. törvény rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján kibővültek a területrendezési, megyei területrendezési és településrendezési tervek és eszközök kidolgozásának szabályai. Az érintett kormányrendeletek meghatározzák, hogy a jövőben milyen feltételekkel és milyen formában, illetve eljárási rend szerint kell a térítésmentesen hozzáférhető adatokat szolgáltatni, továbbá a tervek készítéséhez szükséges ingyenesen szolgáltatható adatbázisok és adatok tartalmát, valamint formátumát is tisztázzák [334/2017. (XI.9.) Korm. rend. 1-5. §, 1-3. melléklet; 218/2009. (X. 6.) Korm. rend. 11/A. §, 11/B. §; 313/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 6. §; 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 28/A. §].

A térítésmentes hozzáférhetőség hatására remélhetőleg egyre több település készíti korszerű térinformatikai formátumban a településrendezési eszközeit.


A településrendezési eszközök országos nyilvántartását a Lechner Tudásközpont jelenlegen éppen fejleszti (4tr), és ennek során - többek között - a jövőben már így készülő tervek automatikus befogadására is felkészítik. A 4TR fejlesztésről itt olvashat bővebben.
 

 

Kizárólag meghatározott célra használhatóak fel az ingyenes adatok


A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosításával a területrendezési tervek kidolgozásának szabályai kibővültek. A jövőben e területrendezési tervek készítése vagy módosítása előtt a területrendezésért felelős miniszter vagy felhatalmazása alapján a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. (Lechner Tudásközpont) írásbeli megkeresésére a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 15 napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy digitális adathordozón átadja a legfrissebb EOV rendszerű adatokat és adatbázisokat.

A Kormány földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként az országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát (BFKH) jelölte ki. Az adatszolgáltatást a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya biztosítja (a korábbi FÖMI a kormányhivatal szakmai főosztályaként végzi a tevékenységét). A térítésmentes adatszolgáltatás feltétele, hogy az írásbeli kérelemhez mellékelni kell a területrendezési terv kidolgozásáért felelős szervnek a terv készítésére vagy módosítására irányuló döntését, illetve nyilatkozatát. A megkapott adatokat kizárólag a döntés szerinti meghatározott feladathoz lehet felhasználni, harmadik fél számára nem adhatók tovább [334/2017. (XI. 9.) Korm. rend. 1. §; 218/2009. (X. 6.) Korm. rend. 11/A. §].

A területrendezési tervek elkészítésére vonatkozó szabályokhoz hasonlóan a megyei területrendezési tervek, illetve a településrendezési eszközök, koncepció, stratégia, arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése és módosítása előtt, az annak elkészítésére jogosult szerv – vagyis a megyei önkormányzat vagy a polgármester – írásos megkeresésére szolgáltatja a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya a legfrissebb EOV rendszerű adatokat 15 napon belül. Ezekben az esetekben is feltétele a térítésmentes adatszolgáltatásnak, hogy a megkereséshez mellékelten be kell nyújtani a tervek elkészítéséről szóló döntést, illetve nyilatkozatot, mely szerint kizárólag a döntésben meghatározott célra használhatóak fel az adatok. Az adatokat térítésmentesen igénylő megyei vagy települési önkormányzat azokat kizárólag a döntésében meghatározott feladat kidolgozására szerződött félnek adhatja át, az adatok felhasználására vonatkozó szerződés alapján [334/2017. (XI. 9.) Korm. rend. 1. §, 5. §; 218/2009. (X. 6.) Korm. rend. 11/B. §; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 28/A. §].
 

OÉNY és TEIR működtetéséhez is térítésmentes a térképi adatbázis


A módosító kormányrendelet értelmében a jövőben az építésügy, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazás, vagyis az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY), illetve a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer (TeIR) működtetéséhez is térítésmentesen igényelhetőek lesznek a meghatározott térképi adatbázisok és adatok.

A BFKH az OÉNY-t és TeIR-t működtető Lechner Tudásközpont megkeresésére szolgáltatja az adatokat. Mint ahogyan a területi és településrendezési tervek esetében, ebben az esetben is szükséges a megkereséshez a nyilatkozat arról, hogy a Lechner Tudásközpont az adatokat kizárólag a TeIR és OÉNY működtetéséhez használja fel [334/2017. (XI. 9.) Korm. rend. 3. §; 313/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 6. §].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt