Az építésügyi eljárásokban is lehet már átutalással fizetni az illetéket

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2015.01.20. 12:52

Az Illetéktörvény (Itv.) 2015. január 1. napjától hatályos módosításai több ponton érintik az építésügyi hatósági eljárások illetékfizetési kötelezettségét. Egyrészt az illeték teljesítésének módja, másrészt a hatóság hiánypótlási felhívására vonatkozó rendelkezései is módosult.

 

Magyar Közlöny: 2014. évi 161. szám
Érintett jogszabály: 1990. évi XCIII törvény
Módosította: 2014. évi LXXIV. törvény
Hatályos: 2015. január 1.

1.
Szélesedett a közigazgatási hatósági illetékfizetés módjának köre


Általánosságban a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII törvény (Itv.) rendelkezése értelmében az eljárás megindításakor, illetékbélyeggel, az eljárást kezdeményező iraton, kellett megfizetni azokkal a kivitelekkel, melyet törvény külön meghatározott (például az építésügyben is 2013. évtől jelenlévő elektronikus úton kezdeményezett ügyintézés).

A hatályos jogszabály szerint azonban 2015. január 1. napjától az illetékbélyegen túl banki átutalással is le lehet róni (az ügyszám megjelölésével és a hatóság felhívásában szereplő határidőn belül) az illetékfizetési kötelezettséget.

Az átutalást a jogszabály a járási hivatalokban és kormányablakokban, nem elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban is lehetővé tette, azonban itt az eljárás megindítása előtt kell az átutalást teljesíteni. Fentieken túlmenően az adózás rendjéről szóló törvény szerinti felügyeleti intézkedés illetékének illetékbélyeggel való megfizetésének előírása hatályon kívül helyezésre került, mivel a jövőben ez is az általános szabályok szerint akár átutalással is teljesíthető.

A fenti változások egybecsengenek a Kormány elektronikus ügyintézést kiszélesítő törekvéseivel [1990. évi XCIII. tv. 73.§].

2.
Az illetékkel kapcsolatos hiánypótlás új előírásai


Az Itv. 73/A §-nak nagyobb módosításával bevezeti a korábbi hiánypótlás helyett a „felhívás illeték megfizetésére” fogalmat, illetve fejezetet. A postai úton történő kérelem benyújtás és a hatóság által postai úton kiadott felhívás, mint fogalom hatályon kívül lett helyezve, helyette a banki átutalással történő illetékfizetéshez is igazodó jogszabály módosítás, pontosítás történt.

Új elemként került a szabályok közé, hogy mind a felhívásban, mind az ügyfél által történő átutalásban fel kell tüntetni a kérelemhez kapcsolódó ügyszámot. Továbbá, hogy ha az illetékfizetés, illetékbélyeggel is teljesíthető lett volna, akkor azt az ügyfél illetékbélyeggel egy zárt borítékban feladott válaszbeadványon is leróhatja, de ekkor a figyelmezetés megtörténtét, illetve a felhívás elküldését az iraton fel kell jegyezni, vagy a jelen lévő ügyféllel igazoltatni kell [1990. évi XCIII. tv. 73/A. §].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt