Meghosszabbították az építésügyi vizsga teljesítésének határidejét

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.02.02. 14:06

Közzétéve: 2014.11.21. 15:32

A Kormány 2014. novemberi döntésével fél éves haladékot adott az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők részére a kötelező építésügyi vizsga teljesítésére, sőt, az öregségi nyugdíj előtt állók vizsgakötelezettsége meg is szűnt. A 280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosított az Építésügyi Vizsgabizottság összeállításának szabályain és a tanúsítvány tartalmán is.

Magyar Közlöny: 2014. évi 155. szám
Érintett jogszabály: 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
Új jogszabály: 280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. november 17.

1.
A kötelező építésügyi vizsga teljesítésének új határideje: 2015. július 1.


Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban Étkr.) szerint munkaköri foglalkoztatási feltétel marad az építésügyi vizsga teljesítése és a meghatározott ciklusonként (a korábbi öt év helyett négyévente) történő szakmai továbbképzésen való eredményes részvétel. A Kormány döntése értelmében a vizsgára kötelezett köztisztviselőknek és kormánytisztviselőknek a „megfelelt” minősítésű vizsgát nem 2014. december 31. napjáig, hanem 2015. július 1. napjáig kell teljesítenie [280/2014. (XI. 14.) Korm. rend. 4. § (4) bek. c) pont].

2.
Mentesség a vizsgakötelezettség alól


Az Étkr. 1. § új (1a) bekezdése megszüntette annak a köztisztviselőnek az építésügyi vizsga kötelezettségét, akinek a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra [487/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 1. § (1a) bek.; 280/2014. (XI. 14.) Korm. rend. 4. § (1) bek].

3.
Változtak a vizsga szabályai


3.1. Építésügyi Vizsgabizottság összeállítása
Az építésügyi vizsgát egy három tagból álló Építésügyi Vizsgabizottság bírálja el. Az Építésügyi Vizsgabizottság tagja a hatályos előírások szerint
a) a vizsgaszervező képviselője,
b) a vizsgaszervező által felkért, megfelelő jogosultsággal rendelkező oktató, vagy az építésügyért felelős miniszter (vagyis a Miniszterelnökséget vezető miniszter) által kijelölt személy lehet.

A korábbi előírás szerint a bizottság tagja, valamint a szakmai továbbképzésen oktató a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kijelölt személy lehetett. A változás tehát az, hogy a vizsgaszervező képviselőjéből és az általa felkért oktatókból is összeállhat a bizottság, de a miniszternek megvan a lehetősége meghatározott személyek kijelölésére [487/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 5. § (2) bek.; 280/2014. (XI. 14.) Korm. rend. 4. § (1) bek].

Az Építésügyi Vizsgabizottság tagjaihoz kapcsolódó módosítás, hogy az építésügyi vizsgán vizsgáztató személyek részére már nincs előírva meghatározott végzettség, szakmai gyakorlat és a miniszter által szervezett, beszámolóval záruló felkészítő tanfolyam elvégzése. A bizottság tagjai közül a vizsgaszervező képviselője és a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kijelölt személy tekintetében nem állnak fenn személyi feltételek, amelyek közül főként a felkészítő tanfolyam elvégzése számíthat neuralgikus pontnak [487/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 5. § (3) bek.; 280/2014. (XI. 14.) Korm. rend. 4. § (4) bek. b) pont].

3.2. A tanúsítvány tartalmának kiegészítése
Az eredményes építésügyi vizsga teljesítéséről szóló tanúsítványt a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott formában kell kiállítani. A tanúsítványon az építésügyi szakmai továbbképzés témakörei is fel vannak tüntetve, és ezekből kell kiválasztani azt, hogy mely témaköröket teljesítette a vizsgázó:
- Építésügyi témakörök
- ÉTDR témakörök
- Elektronikus építési napló témakörök
- Műemlékvédelmi témakörök

Az új tanúsítványon már választható az is, hogy a vizsgázó az építésügyi vizsgát Műemlékvédelmi témakörökből és építésügyi résztémakörökből tette le [487/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 3. melléklet; 280/2014. (XI. 14.) Korm. rend. 1. melléklet, 4. § (3) bek].

3.3. Az első félév helyett akár a második félévben is teljesíthető a vizsga
Az új rendelkezések szerint a köztisztviselő az építésügyi vizsgát az első szakmai továbbképzési időszak első évében köteles teljesíteni. A korábbi előírás szerint az építésügyi vizsgát a továbbképzési időszak első félévében kellett letenni [487/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 3. § (2) bek.; 280/2014. (XI. 14.) Korm. rend. 4. § (4) bek. a) pont].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt