Kiemelt jelentőségű ügy lett az MTK új stadionja

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:40

Közzétéve: 2014.11.16. 16:25

A Kormány 2014. novemberi döntésével az MTK sporttelep, stadion és környezete fejlesztésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A jogszabály az eljáró hatóságok kijelölése mellett csak néhány speciális előírást tartalmaz a beruházásra. A Kormány egy határozatában a Beruházás forrásáról is gondoskodott.

Magyar Közlöny: 2014. évi 150. szám
Érintett jogszabály: 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet
Közjogi szervezetszabályozó eszköz: 1605/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
Hatályos: 2014. november 5.

1. A Beruházás által érintett ingatlanok

A Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) létesítményfejlesztési programja keretében megvalósuló sporttelep, stadion és környezete fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) három ingatlant érint, két kerületben. A Beruházás a Budapest XIV. kerületi, 31267/91 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Lantos Mihály Sporttelepen, a VIII. kerületi, a 38852/6 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Hidegkuti Nándor Stadionon, továbbá a VIII. kerületi, a 38821/4/6 helyrajzi számú ingatlanon – a telekalakítási eljárásokat követően – fog megvalósulni [269/2014. (XI. 4.) Korm. rend. 1. § (1) bek.].

A kiemelt jelentőségű ügy fogalmát az Építésijog.hu Fogalomtárában itt megismerheti:

2. Kijelölt hatóságok, általános ügyintézési határidő

A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A jogszabály a kiemelt jelentőségű ügyekben kijelölte az eljáró hatóságokat és szakhatóságokat is az 1. és 2. mellékletben. Minden olyan ügyben a Kormányrendeletet kell alkalmazni, ami kapcsolódik a Beruházáshoz (amelyek a megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek) [269/2014. (XI. 4.) Korm. rend. 2. §, 1. melléklet].

Eltérést jelent például az általános előírásoktól, hogy általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban – az illetékes jegyző helyett – Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala jár el. A másik példa, hogy a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai, tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások során az elsőfokú hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságát jelölték ki, így értelemszerűen tűzvédelmi ügyekben másodfokú hatóság kijelölésére nem is kerülhetett sor (mivel a BM OKF általános esetekben a másodfokú hatóság) [269/2014. (XI. 4.) Korm. rend. 1. melléklet 2. sor, D-E. oszlop, 10. sor, D-E. oszlop].

A Kormány – a gyakorlattól eltérően – a Beruházáshoz kapcsolódó közigazgatási hatósági eljárásokban se az engedélyezési, se a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidőt nem csökkentette. Az azért szerepel Kormányrendeletben, hogy a Beruházással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható [269/2014. (XI. 4.) Korm. rend. 3. § (2) bek.].

4. Nem lesz tervtanácsi eljárás

A Kormány döntése értelmében a Beruházással összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi vélemény beszerezésére sincs szükség, és az illetékes polgármester településképi véleményezési eljárását sem kell lefolytatni. Nehezen képzelhető el, hogy a XIV. kerületi vagy a VIII. kerületi polgármester településképi bejelentési eljáráshoz kötné a Beruházás bármely elemét, ettől függetlenül a Kormány a településképi bejelentési eljárás hatálya alól is kivette a Beruházást [269/2014. (XI. 4.) Korm. rend. 2. §].

5. Több mint 5 milliárd forintot kap az MTK az állami költségvetésből

A Kormány 1605/2014. (XI. 4.) Korm. határozatában felhívta arra az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházás végrehajtásához, a kivitelezés ütemezéséhez igazodva gondoskodjon a 2015. évben 4237,5 millió forint, valamint a 2016. évben 852,5 millió forint forrás rendelkezésre állásáról [1605/2014. (XI. 4.) Korm. hat. 2. §].

Ide kattintva videót is megtekinthet a stadion bontásáról (Forrás: www.mtk.hu).


Egyéb kiemelt jelentőségű ügyekre vonatkozó korábbi tájékoztatókat itt érhet el:

A Miniszterelnökség budavári elhelyezésének beruházása kiemelt jelentőségű ügy

Egyetemi beruházások lettek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek

A Ludovika beruházásához kapcsolódó egyes vízjogi engedélyekhez nem kell az ingatlan tulajdonosainak a hozzájárulása

Fél tucat beruházással bővült a kiemelt jelentőségű ügyek listája

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt