02.7.1. Kiemelt beruházássá nyilvánítható építési beruházások esetkörei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.01.05. 18:32

Közzétéve: 2024.01.05. 14:14

A Méptv. kihirdetését követő 8. napon (2023.12.30-án) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (Ngtv.) hatályát vesztette. A kiemelt beruházásokra vonatkozó rendelkezések így már a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben (Méptv.) találhatóak meg.

 

A kiemelt beruházássá nyilvánítás feltételei

 

A Méptv. 2023. december 30-i hatályba lépése után a kiemelt beruházássá nyilvánítás feltételeit a Méptv. 193. §-a határozza meg. A feltételeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze [2023. évi C. tv. 193. §]:
 

Kiemelt beruházás típusa

Forrás, egyéb feltétel

Építési beruházás típusa (Méptv. 193. § vonatkozó pontja)
Közcélú kiemelt beruházás

részben vagy egészben európai uniós támogatás, illetve részben vagy egészben központi költségvetési támogatás felhasználásával valósul meg

katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági, védelmi ipari, rendvédelmi, katasztrófavédelmi vagy vízgazdálkodási célú és rendeltetésű építmény [2023. évi C. tv. 193. § (1) bek. a) pont]

energetikai célú vagy közcélú nyomvonalas építmény [2023. évi C. tv. 193. § (1) bek. b) pont]

oktatási, kulturális, egészségügyi vagy szociális célú építmény, valamint egyházi vagy nemzetiségi célú és rendeltetésű építmény [2023. évi C. tv. 193. § (1) bek. c) pont]

a Budapest törvény (2018. évi XLIX. törvény) III-III/B. Fejezetében meghatározott építési beruházások [2023. évi C. tv. 193. § (1) bek. d) pont]

a kiemelt nemzeti emlékhelyen és annak jogszabály szerinti településkép-védelmi környezetében, nemzeti és történelmi emlékhelyen és a közvetlenül szomszédos ingatlanokon, vagy világörökségi területen megvalósuló építmény [2023. évi C. tv. 193. § (1) bek. e) pont]

európai uniós és központi költségvetési támogatás felhasználása nélkül is

szénhidrogén-kutatáshoz és -termeléshez kapcsolódó építési beruházások, valamint a közúti közlekedési infrastruktúra-beruházáshoz kapcsolódó építési beruházások [2023. évi C. tv. 193. § (2) bek. ]

Magáncélú kiemelt beruházás

részben vagy egészben európai uniós támogatás, illetve részben vagy egészben központi költségvetési támogatás felhasználásával valósul meg

nemzetgazdasági szempontból stratégiai fontosságú, a Kormánnyal stratégiai megállapodást kötött gazdálkodó szervezet által tervezett építmény [2023. évi C. tv. 193. § (1) bek. f) pont]

részben vagy egészben európai uniós támogatás, illetve részben vagy egészben központi költségvetési támogatás felhasználásával valósul meg

az a)-f) pont alá nem tartozó, legalább 100 milliárd forint költségigényű és legalább 100 új munkahely megteremtését biztosító építési beruházás megvalósítására irányul [2023. évi C. tv. 193. § (1) bek. g) pont]

európai uniós és központi költségvetési támogatás felhasználása nélkül is

ipari parkban vagy logisztikai parkban megvalósuló kereskedelmi, szolgáltató, ipari, raktározási vagy logisztikai rendeltetésű építési beruházások [2023. évi C. tv. 193. § (3) bek.]

1. európai uniós és központi költségvetési támogatás felhasználása nélkül is
2. az építési beruházást megvalósító beszállító egy, a Méptv. 193. § (1) bekezdés g) pontjában írt feltételeket teljesítő anyacéggel írásbeli megállapodást köt a beszállítói tevékenységről; ilyen esetben az anyacég a Méptv. 193. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feltételeket önállóan vagy a beszállítóval együtt is teljesítheti
3. az anyacég és a beszállító kiemelt beruházásának helyszínét és közvetlen környezetét a kiemelt beruházássá nyilvánító törvényben vagy kormányrendeletben meg kell határozni.

a Méptv. 193. § (1) bekezdésben írt feltételeket nem teljesítő, de a baloldali cellában írt feltételeket teljesítő beszállítók építési beruházásai [2023. évi C. tv. 193. § (4) bek.]

1. európai uniós és központi költségvetési támogatás felhasználása nélkül valósul meg több beruházás, együttesen
2. az építési beruházásoknak egymással közvetlenül szomszédos ingatlanokon kell megvalósulniuk
3. a kiemelt beruházás helyszínét és közvetlen környezetét a kiemelt beruházássá nyilvánító törvényben vagy kormányrendeletben meg kell határozni.

a Méptv. 193. § (1) bekezdés g) pontjában írt feltételeket külön-külön nem, de együttesen teljesítő több építési beruházás, amelyek a baloldali cellában írt feltételeket is teljesítik [2023. évi C. tv. 193. § (5) bek.]


 

Mi nem lehet kiemelt jelentőségű ügy?A Méptv. csak két olyan eljárást jelöl meg, amely nem minősülhet kiemelt jelentőségű ügynek:
a) a kisajátításról szóló törvény hatálya alá tartozó kisajátítási eljárás
b) a bányászatról szóló törvény szerinti szolgalom alapítási eljárás [2023. évi C. tv. 193. § (8) bek.].

Vagyis az érintett ügy akár kapcsolódhat egy kiemelt beruházáshoz is, de ebben az esetben sem lesz a fenti két ügycsoport kiemelt jelentőségű ügy, és ezért a normál eljárási szabályokat kell alkalmazni.


 

Csak építési beruházás lehet kiemelt beruházás!Felhívjuk arra a sajátosságra a figyelmet, hogy míg az Ngtv. valamennyi időállapota „beruházásokról” szólt, azaz nem szűkítette le azokat az „építési beruházások” körére, e korlátozást a Méptv. 42. alcíme már az első szavával megteszi. [2023. évi C. tv. 193. § (1) bek.]

Gyakorlati szempontból ennek pl. olyan tárgyieszköz-beszerzés esetén lehet majd jelentősége, amely nem épül be a Ptk 5:15. § szerinti alkotórészként a beruházással érintett ingatlanba, de annak tartozékaként „a rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges vagy azt elősegíti” (Ptk 5:16. §), és hatósági engedély (vagy bejelentés tudomásulvétele) kell megelőzze az elhelyezését vagy üzembe helyezését. Ezekre az esetekre a hatósági joggyakorlatot egyértelműsítő szakmai irányítói útmutatások – valamennyi érintett ágazati hatóság számára – szükségesek lehetnek, kitérve az adott esetben még tartozéknak sem tekinthető kapcsolódó (nem építési) beruházásokra is (pl. az Ábtv. 34. §-a szerinti képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósítására [2013. évi V. tv. 5:15. §; 2013. évi V. tv. 5:16. §; 2023. évi LXIX. tv. 34. §]

Ugyanakkor a Méptv. 193. § (1)-(5) bekezdései szerinti kiemelt beruházások az általános építmények mellett sajátos építményfajták megvalósítását is magukban foglalhatják. [2023. évi C. tv. 193. § (7) bek.]
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt