Területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos adatok gyűjtésére, megőrzésére vonatkozó szabályok változása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.11.29. 22:02

Közzétéve: 2016.11.29. 22:02

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) egy web alapú információs rendszer, amelynek célja, hogy a településekre, területekre vonatkozó statisztikai adatok, területi és településrendezési dokumentumok és egyéb tárolt információk valamint ezek elemzése alapján segítséget nyújtson a területrendezési és területfejlesztési koncepciók, rendezési tervek előkészítéséhez, megalkotásához. A Kormány a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendeletében módosította többek között a TeIR-rel kapcsolatos előírásokat is.


Magyar Közlöny: 2016. évi 177. szám
Érintett jogszabály: 31/2007. (II. 28.) Korm. rendeletet
Módosító jogszabály: 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
Hatályos: 2016. november 27.

1.
A fejlesztési programok és stratégiák is megtalálhatóak lesznek a TeIR rendszerében


A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendeletben kibővítésre kerülnek azon településrendezési eszközök köre, amelyek elérhetővé válnak a TeIR-ben.

A jövőben a terület- és településfejlesztésre vonatkozó adatok között a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák is megtalálhatóak lesznek az információs rendszerben. A változtatás segítéségével nem csak a terület- és településfejlesztési tervek, valamint településrendezési terveket, de a települések hosszabb távú fejlesztési szándékait, irányvonalait is tartalmazó programok, stratégiák és a hozzájuk tartozó szöveges és térképi munkarészek is elérhetőek lesznek a rendszer használói számára. Ezen túlmenően, többek között a módosító kormányrendelet pontosítja a TeIR részére átadandó adatok körét, módját, valamint részletezettségét is [343/2016. (XI. 17.) Korm. rend. 1-4. §; 31/2007. (II. 28.) Korm. rend. 1-3. §, 7. §].

2.
Határon túli oktatási intézmények és az összes költségvetési szerv is térítésmentesen használhatja a TeIR-t


A TeIR rendszerében működik TÉRPORT alrendszer (portál), amely mindenki számára térítésmentesen elérhető, míg a többi alkalmazás térítési díj ellenében vehető igénybe, az információk képi megjelenítésével nyomtatásra alkalmas formában. A portál általános szakterületi információkat és egyszerű alkalmazásokat tartalmaz a területfejlesztés, területrendezés, valamint a vidékfejlesztés, településfejlesztés, településrendezés, építésügy, továbbá az épített örökség védelme témakörökben. A célja, hogy rendszerezve, és a lehető legteljesebb mértékben összegyűjtse a hazai, illetve a Magyarországra vonatkozó EU-s információkat az érintett szakterületek vonatkozásában.

A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet azonban meghatározza azoknak a szervezeteknek, intézményeknek a körét, melyek az összes alkalmazást térítésmentesen vehetik igényébe. A módosító kormányrendelettel kiterjesztésre került azoknak a szerveknek, intézményeknek a köre, melyek térítésmentesen férhetnek hozzá a TeIR összes alkalmazásához a TÉRPORT alrendszerben elérhetőeken túl is. Ezek alapján már nem csak a hazai felsőoktatási intézmények, hanem a határon túli, magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmények is térítésmentesen használhatják az információs rendszert. A 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet továbbá kiterjesztette a térítésmentességet az összes államigazgatási, költségvetési szervre, valamint a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekre is. A jövőben, így nem kell térítést fizetniük a TeIR alkalmazások használatáért a nonprofit szervezeteknek és a %-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezeteknek sem. Azok a szervezetek, természetes személyek, akik nem tartoznak, a térítésmentességet élvező szervezetek körébe, a jogszabály módosítása értelmében a költségtérítés nem haladhatja meg az adatok összegyűjtésének, előállításának és terjesztésének legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét [343/2016. (XI. 17.) Korm. rend. 5-6.§, 31/2007. (II. 28.) Korm. rend. 8. §].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt