Építőipari rezsióradíj

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.10. 09:06

Közzétéve: 2010.08.13. 21:48

 

Építőipari rezsióradíj


Az építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza:
- a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit,
- a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit,
- a közvetlen gépköltségeket,
- a kivitelezési dokumentáció tervezési díját,
- a hatósági eljárások díját,
- a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját,
- az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját.

Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § h) pont].


Minimális építőipari rezsióradíj


A minimális építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. A minimális építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § h) pont].
 

Az építőipari rezsióradíj - általános forgalmi adó nélküli - legkisebb mértéke 2023. évre 5856 forint/óra [18/2023. (X. 5.) ÉKM rend. 1. §]. Az új rendelet 2023. október 10. napján lépett hatályba.


Az építőipari rezsióradíj korábbi időszakokban alkalmazott mértéke:
- 2021. évre (és 2022. évre) 4530 forint/óra (56/2021. (XI. 19.) ITM rend. 1. §, Hatály: 2021.11.24. - 2023.10.09.)
- 2020. évre 4165 forint/óra (17/2020. (VI. 12.) ITM rend. 1. §, Hatály: 2020.06.17. - 2021.11.23.)
- 2019. évre 3696 forint/óra (23/2019. (VIII. 14.) ITM rend. 1. §, Hatály: 2019.08.19. - 2020.06.17.)
- 2018. évre 3300 forint/óra (30/2018. (XI. 26.) ITM rend. 1. §, Hatály: 2018.12.01. - 2019.08.18.)
- 2017. évre 2870 forint/óra (15/2017. (VI. 7.) MvM rend. 1. §, Hatály: 2017.06.13. - 2018.12.01.)
- 2016. évre 2550 forint/óra (27/2016. (IX. 14.) MvM rend. 1. §, Hatály: 2016.09.19. - 2017.06.12.)
- 2015. évre 2490 forint/óra (40/2015. (IX. 14.) MvM rend. 1. §, Hatály: 2015.09.19. - 2016.09.18.)
- 2014. évre 2422 forint/óra (30/2014. (IV. 10.) BM rend.)
- 2013. évre vonatkozó minimális rezsióradíjról szóló tájékoztatást itt olvashatja el:

Egy, a minimális rezsióradíj alkalmazásának pozitív és negatív hozadékairól szóló 2013. évi tanulmányt innen letölthet.

Az ÉVOSZ honlapjáról két fontos tájékoztató tanulmányozását javasoljuk:
Tájékoztatás a minimális építőipari rezsióradíj alkalmazásának követendő joggyakorlatáról (2014. június 18.)
Összefoglaló a minimális építőipari rezsióradíjról (2021. november 20.)
 

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei


A minimális építőipari rezsióradíj költségnemeit és egyes értékeit az 18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelet melléklete tartalmazza: 
 

 

A

B

1.

Megnevezés

A vállalkozások
2022. évi tényadataiból
egy munkaórára számított érték,
Ft/óra

2.

Alapbér [2023. évben havi 296 400 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]

1 704

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

550

4.

Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 13%


293

5.

Szállásköltség

29

6.

Csoportos személyszállítás

387

7.

Védőruha, védőfelszerelés

18

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

74

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

93

10.

Munkavédelmi költség

29

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

1 319

12.

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

76

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

17

14.

Szerszámhasználat

25

15.

Értékcsökkenési leírás

74

16.

Nyomtatvány, írószer

3

17.

Postaköltség

3

18.

Telefonköltség

6

19.

Bankköltség

21

20.

Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem


3

21.

Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%


81
1

22.

Biztosítások

15

23.

2–22. sor Összesen

4 821

24.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

87,40%

25.

Improduktív órák költsége
[23. sor összesen x (1,00 – 0,874)]

607

26.

Veszteségidő aránya

6,50%

27.

Veszteségidő költsége
(23. sor összesen x 0,065)

313

28.

Elvárt eredmény

2,00%

29.

Elvárt eredmény értéke
(23.+25.+27. sor összesen x 0,02)

115

30.

Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor

5 856

 


Aránytalanul alacsony árajánlat


A Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.) tartalmazza azokat a szempontokat, amelyeket a kivitelezési szerződéses ár vizsgálata során az irreálisan alacsony ár mérlegelése tekintetében vizsgálandók, ezek az alábbiak:
a) irányadónak kell tekinteni az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél,
b) irányadónak lehet tekinteni az építésügyért felelős miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. § (6) bek.].

A minimális rezsióradíj figyelembe vételére a közbeszerzési eljárásokban találhatunk előírást. Érdemes tudni, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2013. évben közzétett álláspontja szerint (lásd: A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 118. old.) a versenytörvény kartelltilalmi szabályai alapján az ajánlati árak versenytársak közötti összehangolása tilos, ezért az ajánlattevőknek minden esetben - még a közbeszerzési eljárásoknál is, amikor a kiírás ezt kéri - a saját tényleges, igazolható költségeik alapján kalkulált rezsióradíjakból és élőmunka ráfordításaikból kiindulva célszerű az ajánlataikat megtenniük. A miniszteri rendeletben található érték önmagában nem kötelezi arra a vállalkozásokat, hogy a rendeleti rezsióradíjat alkalmazzák akkor, ha a valós költségeik bizonyíthatóan az alatt maradnak.
 

A minimális rezsióradíj vizsgálata a közbeszerzési eljárásokban


A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti azon közbeszerzések részletes szabályait, amelyek tárgya építési beruházás, vagy építési koncesszió a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben találhatjuk meg az ajánlatban alkalmazott minimális rezsióradíj vizsgálatának szabályait (2015. november 1-je előtt a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet kellett alkalmazni). Aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 25. § (1) bek.].

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. Az ajánlatkérőnak au indokolás kérése keretében arra vonatkozóan is tájékoztatást kell kérnie, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő az ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes - a Kivitelezési kódexben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező - költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb, mint a miniszteri rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértéke, az ajánlatkérő különös figyelemmel vizsgálja, hogy környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek megfelelhet-e az ajánlott ár [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 25. § (2) bek.; 2015. évi CXLIII. tv. 72. § (1) bek.; 2015. évi CXLIII. tv. 72. § (4) bek.].

Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat [2015. évi CXLIII. tv. 72. § (5) bek.].

Az aránytalanul alacsony ár fogalmának meghatározásának azért is van jelentősége, mert az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető [2015. évi CXLIII. tv. 72. § (7) bek.].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt