Illetékmentes a testvérek közötti öröklés és ajándékozás is

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.08.12. 20:01

Közzétéve: 2020.08.12. 19:58


2014 óta – értékhatártól függetlenül –  öröklési és ajándékozási illetéket sem kell fizetni az örökhagyó, ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) és túlélő házastársa által megszerzett örökrész, ajándék után. A családon belüli ingyenes vagyonmozgások szélesítése céljából a 2020. júliusától a testvérek közötti öröklés, ajándékozás is illetékmentessé vált. A törvény rögzíti, hogy az új szabályokat akár a hatálybalépése előtt megkötött ajándékozási szerződésekre, hagyatékokra is alkalmazni kell.


Magyar Közlöny: 2020. évi 150. szám
Érintett jogszabály: 1990. évi XCIII. törvény
Módosító jogszabály: 2020. évi LXVI. törvény
Hatály: 2020. július 8.

Az Illetéktörvény (Itv.) 2020. július 8. napjától hatályos új szabálya szerint a vér szerinti testvérek, a féltestvérek és az örökbefogadáson alapuló testvérek közötti öröklés és ajándékozás is illetékmentessé vált [1990. évi XCIII. tv. 16. § (1) bek. j) pont; 1990. évi XCIII. tv. 17. § (1) bek. w) pont; 2020. évi LXVI. tv. 1-2. §]. A törvény indokolása itt érhető el.

Az illetékmentesség – és egyébként az Itv. egyéb előírásai  – alkalmazása során az a személy a testvér, akinek legalább az egyik szülője (örökbefogadója) azonos az örökhagyó, megajándékozó szülőjével (örökbefogadójával) [1990. évi XCIII. tv. 102. § (1a) bek. c) pont; 2020. évi LXVI. tv. 5. §].

A testvérekre vonatkozó új illetékmentességi szabályokat a 2020. július 8. napján az állami adóhatóság által véglegesen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell. Ha tehát még nincs lezárva véglegesen az ügy, akkor a korábbi jogügyletek, öröklések is illetékmentessé váltak [1990. évi XCIII. tv. 99/V. §; 2020. évi LXVI. tv. 4. §].

Ha a vagyonszerzés után a NAV a korábbi előírások alapján illetéket állapított meg, de ez a döntés 2020. július 8-án még nem vált véglegessé (vagyis még lehetett vele szemben fellebbezni), akkor a döntést kibocsátó adóhatósági igazgatóságnál kell kérelmezni a megállapított illeték törlését vagy a befizetett illeték visszatérítését. Fellebbezésre nincs szükség, csak az a lényeges, hogy az illeték megállapításáról szóló döntés kézhezvételét követően a fellebbezési határidő 2020. július 8-án még nem telt el.

A nav.gov.hu oldalon található, ide kattintva elérhető tájékoztató az alábbi kérdésekre is választ ad:

- Be kell jelenteni a testvérek közötti ajándékozást a NAV-hoz?
- Kell külön kérni az illetékmentességet?
- Küld értesítést a NAV az illetékmentességről?
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt