02.3. Mi az a TakarNet?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.09.07. 07:48

Közzétéve: 2015.09.07. 07:48

Az ország összes tulajdoni lapja ma már számítógépes adatbázisban is megtalálható, és valamennyi járási hivatalban a TAKAROS (Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítése) rendszer üzemel. A járási hivatalokat (földhivatalokat) köti össze a TakarNet hálózat, amely lehetővé teszi az ingatlanok adatainak elektronikus elérését.


1.
TakarNet hálózaton keresztül elérhető szolgáltatások


A TakarNet segítségével a járási hivatalokon kívül mások is hozzáférhetnek az ingatlan-nyilvántartási adatokhoz interneten keresztül. Külső felhasználók 2003. áprilisa óta csatlakozhatnak a hálózathoz, és egyre több közintézmény, bank, ügyvéd, önkormányzat, közjegyző, illetékhivatal stb. használja a rendszert. (Forrás: www.takarnet.hu)

A TakarNet használatával az alábbi dokumentumok szerezhetők be:
- nem hiteles tulajdoni lap másolat;
- e-hiteles tulajdoni lap másolat;
- térképmásolat (helyszínrajz).

A tulajdoni lapokat különböző keresési szempontok szerint (pl. helyrajzi-szám, ingatlan postai címe alapján, stb.) lehet kérni. TakarNeten keresztül kétféle formában igényelhető a tulajdoni lap másolat: szemleként vagy teljes másolatként.

A szolgáltató-felhasználó kapcsolat internet jellegű, web felületeken keresztül valósul meg, így a felhasználók egy egyszerű internet böngésző program segítségével érhetik el a TakarNet szolgáltatásokat. A hálózaton történő adatszolgáltatás igénybevételéhez a csatlakozási engedélyt kell kérni és szolgáltatási szerződés megkötése szükséges, illetve a felhasználónak rendelkeznie kell bizonyos technikai feltételekkel is. Az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz történő csatlakozásért 2006. január 1-jétől már nem kell egyszeri csatlakozási díjat fizetni (ez korábban 80 000 forint volt), de a hálózat használatáért külön díjat kell fizetni. A használati díjakat a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendeletben és a 1996. évi LXXXV. törvényben találhatjuk meg.

Maga a szolgáltatás úgy működik, hogy a csatlakozási engedéllyel rendelkezőnek a rendszerben folyószámlája van, amelyen a lekérdezések és annak költségei, valamint a költségek kiegyenlítése folyamatosan követhető, a keret kimerüléséig folyamatosan lekérdezhetők az adatok. A felhasználó a számla egyenlegéről havonta írásban is tájékoztatást kap.

2.
Hozzáférés az ingatlan-nyilvántartáshoz interneten keresztül


Az ingatlanügyi hatóság kérelemre, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton (a továbbiakban: EKG) keresztül hozzáférést biztosít, hogy
- a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági ügyek ellátásához szükséges egyedi adatok lekérdezése céljából,
- a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célú felhasználásra a személyek azonosítására alkalmatlan módon,
- a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az ügyészség a törvényben meghatározott feladatuk ellátásához szükséges egyedi adatok lekérdezése céljából,
- a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint az állami vagyonnal gazdálkodó központi közigazgatási szervek az állami tulajdonba tartozó ingatlanokra vonatkozó, továbbá az állami tulajdonba tartozást bizonyító adatok megállapítása érdekében, saját számítástechnikai eszközeikkel az adatkezelést végzők megfelelő azonosítása mellett a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vegyék,
- a kincstár a Magyar Állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom, vagy elidegenítési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozat megtételéhez kapcsolódó feladatai ellátásához szükséges egyedi adatokat lekérdezze.

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság kérelemre, a felsoroltakon kívül más közigazgatási hatóságok részére a törvényben meghatározott adatátvételi joguk gyakorlása során a hatósági ügyek ellátásához szükséges egyedi adatok lekérdezése céljából lehetővé teszi, hogy saját számítástechnikai eszközeikkel, az adatkezelést végzők megfelelő azonosítása mellett a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vegyék [1997. évi CXLI. tv. 72. §].

A közjegyző a közjegyzői okirat és tanúsítvány kiállítása, valamint a hatáskörébe utalt hagyatéki és egyéb nem peres eljárás lefolytatása céljából a székhelyén lévő irodájában működtetett saját számítástechnikai eszközével köteles a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Közös irodát fenntartó közjegyzők személyük azonosítására alkalmas módon közös számítástechnikai eszközt működtethetnek. Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a közjegyző részére kérelem alapján biztosítja a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait [1997. évi CXLI. tv. 73. §].

A bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtási eljárás lefolytatása és a törvényben meghatározott feladatainak a teljesítése céljából a hivatali helyiségében működtetett saját számítástechnikai eszközével köteles a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a bírósági végrehajtó részére kérelem alapján biztosítja a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait [1997. évi CXLI. tv. 73/A. §].

Az ingatlanügyi hatóság a fentiekben nem említett személyek számára szerződés alapján biztosíthatja a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait. A szolgáltatási szerződés kötelező elemeit külön jogszabály határozza meg.

3.
Bárki lekérhet tulajdoni lapot interneten keresztül


Az önálló EKG-kapcsolattal nem rendelkező felhasználók kapcsolódása a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerhez a Kormányzati Portálon (https://magyarorszag.hu/) az ügyfélkapun keresztül, vagy azonnali érvényességvizsgálatra alkalmas, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történhet. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevétele iránti kérelem tárgyában az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz, kivéve, ha a tulajdonilap-másolat szolgáltatása ügyfélkapun keresztül történik [1997. évi CXLI. tv. 74-75. §].

Az Ügyfélkapu használatával bárki lekérhet e-hiteles és nem hiteles tulajdoni lapokat, csupán annyi a feltétel, hogy bankkártyával kell kifizetni a másolat díját.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt