Szigorúbb előírások mellett lehet beépítésre szánt területet kijelölni

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.01.09. 15:33

Közzétéve: 2021.01.05. 16:20


A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozását tartalmazza. A kiegészítő szabályok között 2020. év végén hatályba lépett módosítások, amelyeket a folyamatban lévő településrendezési eljárásokban is alkalmazni kell, fontos változásokat tartalmaznak az általános mezőgazdasági területen kijelölhető övezetekre és azok beépíthetőségére vonatkozóan.


Magyar Közlöny: 2020. évi 283. szám
Módosító jogszabály: 20/2020. (XII. 21.) MvM rendelet
Érintett jogszabály: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
Hatályos: 2020. december 29.

 

Módosultak a különleges területek kijelölésének szabályai


2019. január 2-á hatályba lépett a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (Területrendezési törvény), amely korábban három önálló területrendezési törvény (országos, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Budapesti Agglomeráció) helyett egy tervtörvényben rögzítette az ország és a két kiemelt térség területrendezési szabályait. A Területrendezési törvényhez szorosan kapcsolódóan, 2019. június 22-én hatályba lépett 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozását tartalmazza.

A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet az Országos Területrendezési Terv, a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervét egészíti ki, az ott meghatározott egyes térségi övezetek lehatárolásával és az övezeti szabályok megállapításával.

Az MvM rendelet értelmében az általános mezőgazdasági területfelhasználási egység legalább 95 %-án ténylegesen mezőgazdasági területet kell kijelölni a településrendezési tervben. A fennmaradó 5 %-on meghatároztató egyéb övezet/építési övezet is, kivéve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK) meghatározott különleges beépítésre szánt területek közül a nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi célú területet, valamint a nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai területet.

A december végén megjelent és hatályba lépett módosítás ebben a tekintetben nem jelent túl nagy változást, csupán kibővítette a ki nem jelölhető övezetek körét a különleges beépítésre nem szánt övezetek közül az OTÉK-ban külön nem nevesített, helyi sajátosságokat hordozó területre is, melyek szintén nem jelölhetőek ki az általános mezőgazdasági területfelhasználási egységek fennmaradó 5 %-án [20/2020. (XII. 21.) MvM rend. 1. §; 9/2019. (VI. 14.) MvM rend. 13. §].
 

Parti és partközeli településeken szigorodtak az épületek elhelyezésének szabályai általános mezőgazdasági területen


Az MvM rendelet meghatározza az általános mezőgazdasági területekre vonatkozó sajátos telekalakítási és építésügyi előírásokat is, melyeket figyelembe kell venni a településrendezési eszközök megalkotásánál, a helyi építési előírások meghatározásánál. Az MvM rendelet ezen előírásai között művelési ág szerint meghatározza, hogy a területen mekkora telekméret fölött helyezhető el épület és az mely esetekben lehet lakó rendeltetésű, valamint az a terület legfeljebb mekkora részét teheti ki.

A módosítás után a fejezet új rendelkezéssel egészült ki, mely a Területrendezési törvényben meghatározott parti és partközeli területeken az eddigieknél szigorúbb szabályokat állapít meg a helyi építési szabályzatban meghatározható, épület elhelyezésére vonatkozó, beépítési előírásokra. Az új szabályok alapján a fennmaradó általános mezőgazdasági területbe, természetközeli területbe vagy közlekedési területbe nem sorolt területeknél nem helyezhető el üdülő- és kereskedelmi, szolgáltató, szállás rendeltetésű épület, és legalább 3 ha-os telekméret esetén, telkenként legfeljebb 150 m2 bruttó alapterülettel, 7,5 méter beépítési magassággal egy darab lakórendeltetésű épület helyezhető el.

Továbbá a már hatályban lévő, az épületek elhelyezhetőségére vonatkozó, előírásokat a parti és partközeli területeken azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a helyi építési szabályzat általános mezőgazdasági terület övezetében nem helyezhető el üdülő- és kereskedelmi, szolgáltató, szállás rendeltetésű épület, valamint lakó rendeltetésű épület esetén telkenként legfeljebb egy épület helyezhető el [20/2020. (XII. 21.) MvM rend. 2. §; 9/2019. (VI. 14.) MvM rend 14/A. §].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt