Cégalapítás, -működtetés

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.01.23. 20:58

Közzétéve: 2008.08.08. 15:49

Gazdasági társaságok


a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Kihirdetve: 2013.02.26., Hatályba lép: 2014.03.15.)


a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.)- (Hatályát veszti: 2014.03.15.; lásd: 2013. évi CLXXVII. tv.)


egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (Kihirdetve: 2013.11.08.; Hatályba lép: 2014. 03. 15.)


a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)


az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet


a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet


a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet


a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet


az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben szóló közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 25/2006. (V. 18.) IM rendelet


a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet


a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet


a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet


az ingyenes céginformációról szóló 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet


a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet


a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet


az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény


az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet


a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény


a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény


az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet


Civil szervezetek


a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Kihirdetve: 2013.02.26., Hatályba lép: 2014.03.15.)


a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet


a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet


az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról  szóló 2011. évi CLXXV. törvény


a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Kihirdetve: 2011.12.22.)


a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt