Csökkennek a településrendezési és területrendezési tervek készítésének költségei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.06.13. 18:12

Közzétéve: 2017.06.13. 18:12

Magyarország versenyképességének javítása érdekében az Országgyűlés törvényt fogadott el, amely a Kormány településrendezési és területrendezési bürokráciacsökkentést és költségcsökkentést célzó intézkedési terveivel összhangban a területfejlesztésről és területrendezésről, az épített környezet alakításáról és védelméről, az ingatlan-nyilvántartásról és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényeket módosítja. Az Építési törvény az ipari és mezőgazdasági beruházások létesítésének egyszerűsítése érdekében is változott.


Magyar Közlöny: 2017. évi 79. szám
Érintett jogszabály:
1996. évi XXI. törvény; 1997. évi LXXVIII. törvény; 1997. évi CXLI. törvény; 2012. évi XLVI. törvény
Módosító jogszabály: 2017. évi LVII. törvény
Hatályos: 2017. június 15.

1.
Költségcsökkentés a területrendezés és településrendezés terén


A Kormány a 1567/2015 (IX. 4.) számú, az építésügy átfogó átalakítását célzó intézkedési tervről szóló határozatában az építésüggyel kapcsolatos bürokráciacsökkentés és egyszerűsítés mellett célul tűzte ki a településrendezési és területrendezési bürokráciacsökkentést is. Az intézkedési terv szerint – amelyről részletes tájékoztatást ide kattintva olvashat – az egységes, egymásra épülő tervhierarchia megteremtése érdekében el kell készíteni a területrendezési tervek módosításához a településrendezési tervezéssel szinkronban lévő, adattartalmában módosított állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist, az állami topográfiai térképi adatbázist, az állami távérzékelési adatbázist, és ezek ingyenes szolgáltatását a tervezéshez.

A Kormány döntése alapján továbbá ki kell dolgozni a települési önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és településrendezési eszközei elkészítéséhez szükséges, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, az állami topográfiai térképi adatbázis, és az állami távérzékelési adatbázis díjmentességét biztosító jogszabályi és finanszírozási feltételeket. Ennek egyik fő célja, hogy az ipari és mezőgazdasági beruházások létesítéséhez is elengedhetetlen településrendezési és területrendezési tervek készítésének költségei csökkenjenek azáltal, hogy az alaptérképekhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis térítésmentesen hozzáférhető lesz a jövőben [1567/2015 (IX.4.) Korm. határozat 7.2., 7.6. pontok].

2.
Térítésmentes lesz a területrendezési tervek és településrendezési eszközök készítéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis hozzáférése

A célkitűzések megvalósítása érdekében a 2017. évi LVII. törvény módosította a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt. A módosítás értelmében a területrendezési tervek készítése során a tervek készítői (vagyis a területrendezésért felelős miniszter és a megyei önkormányzatok) számára az adatbázisok egyes elemeit a földmérési térinformatikai államigazgatási szerv térítésmentesen biztosítja. A törvény szerint tehát térítésmentesen lesz hozzáférhető:

- a területrendezési tervek készítéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatai,
- a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer a területrendezési feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási rétege,
- az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotói,
- az ország 1:10000 digitális szintvonalrajza és domborzatmodellje (DDM-5). Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy közepes méretű település bruttó több millió forintot is megspórolhat a településrendezési eszköz készítéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis térítésmentes elérésével.

A jogszabályi környezet teljeskörűsége érdekében a térítésmentes hozzáférés lehetőségét szükséges rögzíteni az ingatlan-nyilvántartási törvényben, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben (Építési törvényben) is [2017. évi LVII. tv. 11. §, 13. §, 15. §, 16. §; 1996. évi XXI. tv. 13/C. §; 1997. évi LXXVIII. tö. 13/A. §; 1997. évi CXLI. tv. 72. §; 2012. évi XLVI. tv. 6. §].

3.
Módosult az Építési törvény az ipari és mezőgazdasági beruházások létesítésének egyszerűsítése érdekében

Az ország versenyképességének javítása érdekében az Építési törvény módosítása – a költségcsökkentésen túl – lehetőséget teremtett az egyes ipari és mezőgazdasági beruházások megvalósításának egyszerűsítésére, gyorsítására is. Az Építési törvény módosításával egy hiánypótló rendelkezés lép életbe, amely lehetővé teszi, hogy az Étv. végrehajtására kiadott jogszabályban, vagyis a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározásra kerülhessenek a települések biológiai aktivitásérték érvényesítési szabályai. Ezzel – a törvénymódosítás indoklása szerint – elsősorban az ipari és mezőgazdasági beruházásokhoz kapcsolódó településrendezési eljárások egyszerűsítése lenne a cél. A törvénymódosítás alapján tehát a közeljövőben várható a Településrendezési kódex (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) ismételt módosítása is [2017. évi LVII. tv. 12. §; 1997. évi LXXVIII. tv. 7. §].

Az ipari és mezőgazdasági beruházásokhoz kapcsolódó építésügyi hatósági eljárások gyorsítása érdekében továbbá a módosított Étv. rövidebb ügyintézési határidőt állapít meg az építésügyi hatóság számára a külön kormányrendeletben meghatározott szakkérdés vizsgálatára abban az esetben, ha az eljárás során szakhatóság megkeresésére nem kerül sor [2017. évi LVII. tv. 14. §; 1997. évi LXXVIII. tv. 53/C. § (3a) bek.].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt