Pontosították az Építési termék rendeletet

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.01.30. 09:26

Közzétéve: 2014.02.08. 09:26

Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet egyik szakasza pontosította az Építési termék rendeletet.

Magyar Közlöny: 2013. évi 212. szám
Érintett jogszabály: 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
Módosította: 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. január 1.

A Kormány 2014. január 1-jétől az Építési termék rendelet (275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet) azon szakaszát pontosította, amely az építési termékre vonatkozó harmonizált szabvány vagy európai műszaki értékelés hiányában alkalmazandó előírást rögzíti.

A pontosított szöveg szerint amennyiben nem állnak rendelkezésre az építési termékekre alkalmazandó harmonizált szabványok vagy európai műszaki értékelés,
a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban az adott ország előírásaival összhangban előállított, illetve forgalomba hozott, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban az adott ország előírásaival összhangban előállított
építési termékek az építményekbe betervezhetők és beépíthetők [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 10. §].

Mindkét esetben feltétel, hogy ezek az építési termékek a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet által előírttal egyenértékű szintű védelmet biztosítanak az élet- és egészségvédelem, a biztonság és az adott célra való alkalmasság tekintetében [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 10. §].

A pontosítás érdemi változást nem jelent, kizárólag az egyértelmű alkalmazást célozza. A korábbi szövegben az előállításra és forgalomba hozatalra mint tényre utaltak, de nem szerepelt az a szövegben, hogy erre az ország előírásával összhangban kell sort keríteni.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt