02.7.6. A kiemelt beruházásokra vonatkozó felhatalmazó és átmentei rendelkezések

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.01.05. 18:32

Közzétéve: 2024.01.05. 14:51

A Méptv. kihirdetését követő 8. napon (2023.12.30-án) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (Ngtv.) hatályát vesztette. A kiemelt beruházásokra vonatkozó rendelkezések így már a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben (Méptv.) találhatóak meg. A Méptv. kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szintű felhatalmazó rendelkezéseket is tartalmaz.


a) Kormányrendeleti szabályok megalkotására vonatkozó felhatalmazások

A Méptv. felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) a kiemelt jelentőségű ügyek körét, a kiemelt beruházások körét, a kiemelt beruházás helyszínét és közvetlen környezetét, valamint az építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület díjmentes használatának feltétlenül szükséges időtartamát,
b) a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság vagy hatóságok kijelölését,
c) a kiemelt jelentőségű ügyben a főispán feladatkörét, a koordináció részletes eljárási szabályait,
d) valamennyi kiemelt beruházás esetén a megvalósításával összefüggő, az általánostól eltérő területrendezési követelményeket, eltérő településrendezési, építési, településképi és telekalakítási követelményeket, eltérő örökségvédelmi, helyi védelemre és helyi emlékekre vonatkozó követelményeket, eltérő fás szárú növényekre vonatkozó követelményeket, valamint mindezekhez a kapcsolódó eljárási szabályokat,
e) közcélú kiemelt beruházás esetében az eltérő tűzvédelmi követelményeket, az eltérő környezetvédelmi követelményeket, valamint mindezekhez a kapcsolódó eljárási szabályokat,
f) kiemelt beruházással kapcsolatosan a változtatási, a telekalakítási és az építési tilalom alkalmazásának kizárását, valamint a 194. § (9) bekezdése szerinti kártalanítás részletes szabályait,
g) a kiemelt beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, közműszakaszt érintő munka elvégzésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat,
h) a kiemelt jelentőségű ügyek vonatkozásában a beruházó tájékoztatási kötelezettségének részletes szabályait [2023. évi C. tv. 225. § (2) bek.].


b) ÉKM-rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazás

A Méptv. felhatalmazza az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős minisztert, hogy – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben szabályozza a kiemelt jelentőségű ügyben indult eljárás esetén az eljáró hatóság és – szakhatóság közreműködése esetén – a szakhatóság bevételét képező igazgatási szolgáltatási díj mértékét [2023. évi C. tv. 225. § (3) bek. 2. pont d) alpont].

A fenti felhatalmazás az építési és közlekedési miniszter részére ad jogalkotói jogosultságokat, így ÉKM rendeletben fogjuk megtalálni a fenti igazgatási szolgáltatási díj összegét [182/2022. (V. 24.) Korm. rend. 95. § 3. pont; 182/2022. (V. 24.) Korm. rend. 184. § f) pont].


c) KTM-rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazás

A Méptv. felhatalmazza a 2024. január 1-jétől létrehozott Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium vezetőjét – mint a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert –, hogy rendeletben állapítsa meg a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó főispánok felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó főispánok által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályait [2023. évi C. tv. 225. § (12) bek.; 182/2022. (V. 24.) Korm. rend. 178. § 6. pont].

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter esetében a jogszabály rövidítése: KTM rendelet [182/2022. (V. 24.) Korm. rend. 184. § n) pont].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt