Módosult a Budapesti Olimpiai Központ kialakításának egy eljárási szabálya

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.04.09. 15:01

Közzétéve: 2013.05.27. 21:27

A 2012. évi LXXV. törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (Ket.) egymással ellentétes rendelkezéseket tartalmazott, ezt az ellentmondást oldotta fel a módosítás.


Magyar Közlöny: 2013. évi 69. szám
Érintett jogszabály: 2012. évi LXXV. törvény
Módosította: 2013. évi LI. törvény
Hatályos: 2013. április 26.

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény a Puskás Ferenc Stadion felújítására, valamint a környező területen egy önálló új stadion, kiegészítő létesítmények és az ezekhez tartozó parkoló építésére, a Budapesti Olimpiai Központ bővítésére terjed ki, és ezen beruházásra állapít meg speciális rendelkezéseket [2012. évi LXXV. tv. 1. §].

A 2012. évi LXXV. törvény 3. §-a tartalmazta az egyik, kizárólag a projektre vonatkozó rendelkezést, amely kimondta, hogy a beruházással összefüggésben nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelmére és az azzal összefüggő közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A Ket. 14. § (3) bekezdése azonban csak azt tette lehetővé, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet a Ket-től és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapítson meg:
a) a hiánypótlásra,
b) a kézbesítésre,
c) az ügyfél tájékoztatására,
d) a hatáskörre, az illetékességre,
e) a szakhatóság közreműködésére.
f) a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.

A 2012. évi LXXV. törvény egyrészt ezen felhatalmazásban nem szerepelt, másrészt nemcsak a Ket. által kijelölt területeken tért el a Ket. szabályaitól, hanem általánosan kizárta a Ket. alkalmazhatóságát. A két jogszabály ütközésének megszüntetése érdekében az Országgyűlés a 2012. évi LXXV. törvény 3. §-át hatályon kívül helyezte.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt