Kft-k törzstőkeemelésének új határideje: 2017. március 15.

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.03.19. 13:11

Közzétéve: 2016.03.01. 18:19

Egy 2016. március 10-én kihirdetett törvény további egy évet biztosít a társaságoknak a törzstőkeemelésre. A módosítást megelőzően a határidő 2016. március 15. napja volt.

Kft-k törzstőkeemelésének új határideje: 2017. március 15.

Magyar Közlöny: 2016. évi 33. szám
Érintett jogszabály: 2013. évi CLXXVII. törvény
Módosította: 2016. évi I. törvény
Hatályos: 2016. március 10.

Az Igazságügyi Minisztérium 2016. január 12-én közzétett tájékoztatójában még arra hívta fel a figyelmet, hogy legkésőbb 2016. március 15-ig kell összhangba hozni a korlátolt felelősségű társaságok létesítő okiratát az új Ptk. rendelkezéseivel, továbbá, hogy a Kft-t törzstőkéje 2016. március 15-től nem lehet kevesebb 3 millió forintnál.

Gulyás Gergely (Fidesz) által 2016. február 26-án benyújtott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló T/9379. számú törvényjavaslat ezt a határidőt érintette. Az előterjesztőhöz csatlakozott dr. Répássy Róbert (Fidesz) és dr. Vas Imre (Fidesz) is. A törvényjavaslatot a házszabályi rendelkezésektől való eltérés mellett, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadták el. A változásokat kihirdető 2016. évi I. törvény a Magyar Közlöny 33. számában jelent meg.

Az Országgyűlés döntése értelmében a hárommillió forintos törzstőkével nem rendelkező kft-k további egy évet kapnak a törzstőke felemelésére vonatkozó döntés meghozatalára. Az új határidő 2017. március 15-e [2013. évi CLXXVII. tv. 12. § (2) bek.].

Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a már jelenleg is hárommillió forintos törzstőkéjű kft-nek változatlanul 2016. március 16-ig kell a létesítő okiratukat az új Ptk-nak megfelelően módosítani [2013. évi CLXXVII. tv. 12. § (4) bek.; 2016. évi I. tv. 2. §].

A 2016. évi I. törvény rendezi azt a vitás helyzetet is, ami a cégbírósági illetékek felszámítása körül alakult ki. Egyes értelmezés szerint, ha a kötelező tőkeemelés mellett egyéb cégadatban is történik módosítás, akkor a cégeknek 40.000,- Ft illetéket kell fizetniük. A törvényjavaslat a többségi véleményt a jogszabályban is rögzíti: a kötelező tőkeemeléssel együtt beadott egyéb cégadat változások (pl. a székhely, az ügyvezető vagy a tagok adatainak módosítása) miatt a kft-knek 15.000,- Ft illetéket és 3000,- Ft közzétételi költségtérítést kell fizetniük [2013. évi CLXXVII. tv. 12. § (4) bek.; 2016. évi I. tv. 2. §]. Ha a tőkeemeléssel egyidejűleg a tag minősített többséget biztosító befolyást szerez, ennek bejelentése változatlanul 50.000,- Ft illetékkel jár.

A törzstőkeemelésről szóló alábbi tájékoztatót a törvény kihirdetését követően módosítjuk:

- Kft-k törzstőke emelésének határideje 2017. március 15., de maradt 2016. évi kötelező módosítás is

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt